Julkiset hankinnat 10 op (syksy 2021) | SeAMK

Julkiset hankinnat 10 op (syksy 2021)

Liittyvätkö julkiset hankinnat työhösi? Toista kertaa toteutettava Julkiset hankinnat -osaamiskokonaisuus antaa sinulle kokonaiskäsityksen julkisesta hankintaprosessista, ja vahva osaamispohja tuo varmuutta sekä hankintojen toteuttamiseen että tarjousten laatimiseen.

Syksyllä alkava koulutus kattaa julkisten hankintojen perusteet, markkinavuoropuhelun toteuttamisen ja julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut.  Lisäksi kokonaisuudessa perehdytään markkinaoikeuden ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen julkisten hankintojen toteutuksessa.

Koulutuksen toteutus

Opetus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opetus toteutetaan monimuotoisesti. Opintoihin sisältyy sekä kontaktiopetusta että itsenäistä opiskelua verkossa. Kontaktiopetus toteutetaan Seinäjoella Framin kampuksella opetuspäivinä klo 17.15–21.00. Kontaktiopetusta on mahdollista seurata myös verkkovälitteisesti (hybridimalli). Oppimisalustana käytetään Moodlea. Kaikki kokonaisuuden suorittaneet saavat todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii julkisten hankintojen asiantuntija Antti Savola.

Koulutuksen sisältö ja lähipäivät

Julkisten hankintojen perusteet 3 op:
Lähiopetusta:

 • 21.9.2021, klo 17.15-21.00
 • 22.9.2021, klo 17.15-21.00 ja
 • 2.11.2021, klo 17.15-21.00

Markkinakartoitus ja –vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2 op:
Lähiopetusta:

 • 16.11.2021, klo 17.15-21.00 ja
 • 17.11.2021, klo 17.15-21.00

Markkinaoikeuden ratkaisut 3 op:
Lähiopetusta:

 • 11.1.2022, klo 17.15-21.00
 • 12.1.2022, klo 17.15-21.00 ja
 • 25.1.2022, klo 17.15-21.00

Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2 op:
Lähiopetusta:

 • 8.3.2022, klo 17.15-21.00 ja
 • 9.3.2022, klo 17.15-21.00

Tutustu tarkemmin opintojaksokuvauksiin!

 • Julkisten hankintojen perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata julkisten hankintojen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toteutusprosessin sekä toteuttaa julkisen hankinnan.

  Sisältö

  Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

  Opetus
  Lähiopetusta:

  • 21.9.2021, klo 17.15-21.00
  • 22.9.2021, klo 17.15-21.00 ja
  • 2.11.2021, klo 17.15-21.00

   

  Lisäksi itsenäistä opiskelua Moodlessa.

  Arviointi: 1-5

 • Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun toteuttamisen julkisissa hankinnoissa.

  Sisältö

  Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

  Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

  Opetus
  Lähiopetusta:

  • 16.11.2021, klo 17.15-21.00 ja
  • 17.11.2021, klo 17.15-21.00

   

  Lisäksi itsenäistä opiskelua Moodlessa.

  Arviointi: 1-5

 • Markkinaoikeuden ratkaisut 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa ja tunnistaa markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa.

  Sisältö

  Opintojaksolla käydään läpi markkinaoikeuden ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Opintojaksolla perehdytään markkinaoikeuden perusteluihin valitusten hyväksymisessä tai hylkäämisessä erilaisissa hankinnoissa ja erilaissa hankintatilanteissa, kuten menettelytavoissa, vertailukriteereissä, ja tietojen ilmoittamisessa.

  Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

  Opetus
  Lähiopetusta

  • 11.1.2022, klo 17.15-21.00
  • 12.1.2022, klo 17.15-21.00 ja
  • 25.1.2022, klo 17.15-21.00

   

  Lisäksi itsenäistä opiskelua Moodlessa.

  Arviointi: 1-5

 • Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä työvälineitä ja ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa.

  Sisältö

  Julkisissa hankinnoissa hyödynnettävät sähköiset työvälineet ja ratkaisut sekä niiden hyödyntäminen hankintaprosessissa.

  Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

  Opetus
  Lähiopetusta:

  • 8.3.2022, klo 17.15-21.00 ja
  • 9.3.2022, klo 17.15-21.00

   

  Lisäksi itsenäistä opiskelua Moodlessa.
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 100 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Aiemmat opinnot

Voit opiskella riippumatta iästäsi tai koulutustaustastasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen toteutettiin 1.4. (klo 8.00) – 5.9.2021 (klo 23.59).
Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 14.9.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä lokakuussa 2021. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (5.9.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.