Kauppa ja yrittäjyys 15 op (syksy 2023) | SeAMK.fi

Kauppa ja yrittäjyys 15 op (syksy 2023)

Kauppa ja yrittäjyys -osaamiskokonaisuudessa saat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa.  

Koulutuksessa tutustutaan vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiin sekä kaupan rooliin ja tehtäviin jakeluketjussa. Opiskelija oppii kaupan osaston myynnin johtamista sekä johtamistaitoja kaupan tunnuslukuja hyödyntäen. Osaamiskokonaisuuden käytyään opiskelija myös tuntee kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä, hallitsee yrittäjäpohjaisen kaupan kilpailukeinot sekä tuntee kaupan turvallisuus- ja riskienhallintakäytänteet.

Kauppa ja yrittäjyys on SeAMKin yhteistyössä K-kauppiasliiton tarjoama 15 opintopisteen laajuinen osaamiskokonaisuus. Kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta, joissa keskeinen asia on yrittäjyys. Yrittäjyyttä tarkastellaan kaupan osastotasolla. Koulutus koskee kaikkia K-ryhmän toimialoja.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina verkossa.

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Oppimisalustana käytetään Moodlea.   

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen. 

Koulutuksen sisältö

  • Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op (verkkototeutus, syksy 2023)
  • Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op (verkkototeutus, kevät 2024)
  • Tunnusluvut ja johtaminen 5 op (verkkototeutus, kevät 2024)

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (15 op) hinta on 150 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätiedot

Koko kolmen opintojakson kokonaisuuden suorittanut voi anoa 200 € stipendiä K-kauppiasliitolta.

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. 

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 30.8.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 6.9.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 30.8.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.