Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi | SeAMK

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Kirjasto- ja tietopalvelualan diplomikoulutus on suunnattu ensisijaisesti kirjasto- ja tietopalvelualan tehtäviä ammatikseen harkitseville. Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöille, jotka työskentelevät kirjastoissa ja haluavat kehittää asiantuntemustaan nykypäivän työelämän vaatimusten mukaiseksi.

Ennakkotieto

Uusi kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi (60 op) käynnistyy tammikuussa 2021. Ilmoittautuminen avautuu syksyllä 2020.

Kuinka opiskelet?

Koulutusta tarjotaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Koulutusta varten tarvitset verkkoyhteyden ja tietokoneen. Suositeltavaa on hankkia myös headset verkkokeskusteluja varten.

Opinnot alkavat Seinäjoella pidettävällä orientaatiopäivällä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) opintojen alussa.

Korkeakouludiplomi ei ole tutkintoon johtava koulutus, mutta sen suorituksia voidaan mahdollisesti hyväksilukea opiskelijan tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelujen kestoksi arvioidaan 1,5-2 vuotta työn ohella suoritettuna.

Aiemmat opinnot

Voit opiskella riippumatta iästäsi ja koulutustaustastasi.

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia. Suorituksia voidaan mahdollisesti hyväksilukea kirjasto- ja tietopalvelualan tutkintoon mikäli haet myöhemmässä vaiheessa tutkinto-opiskelijaksi.

Koulutuksen sisältö ja toteutusaikataulu

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiopinnot koostuvat seitsemästä moduulista, jotka on ryhmitelty aihealueittain. Ammatillisen kasvun moduulin opintojaksot ovat pakollisia ja niiden suoritus alkaa ensimmäisenä. Loput opinnot ovat vapaasti valittavissa muista kuudesta moduulista kuitenkin siten, että opintoja tulee valita vähintään kolmesta eri moduulista.

Ammatillisen kasvun moduuli 16 op
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet, 6 op, kevät -19
Tiedonhaku ja –hankinta 1, 5 op, kevät -19
Asiakaspalvelu, 5 op, syksy -19

Kirjastoaineistojen moduuli
Kokoelmien kehittäminen, 5 op, syksy -19
Kotimainen kirjallisuus, 5 op, kevät -20
Lasten- ja nuortenkirjallisuus, 5 op, syksy -19

Kirjastopedagogiikan moduuli
Ohjaustaidot 5 op, syksy -19
Mediakasvatus ja monilukutaito 5 op
Lasten- ja nuortenkirjastotyö, 5 op, kevät -20

Sosiaalinen kirjasto –moduuli
Hakeutuvat kirjastopalvelut, 5 op, kevät -19
Yhteisöllinen lukeminen, 5 op
Tapahtumatuotanto, 5 op, syksy -19

Palvelumoduuli
Kirjastoalan markkinointiviestintä, 4 op
Kirjastopalvelujen kehittäminen, 4 op, kevät -20
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut, 5 op, kevät -20
Tiedon visualisointi, 5 op, syksy -19

Tiedonhallinnan moduuli
Tiedonhaku ja –hankinta 2, 5 op, syksy -19
Tiedon organisointi 5, op

Kirjasto- ja kulttuurihistorian moduuli
Kirjastohistoria, 5 op, kevät -19, syksy -19
Kulttuurihistoria 5, op, kevät -19, syksy -19

 

Tarkempi opintojaksojen kuvaus löytyy opinto-oppaasta

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 600 €, ja se voidaan maksaa kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja koulutuksen aloitus

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutuspaikat on täytetty ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähetämme valituille tiedon koulutukseen hyväksymisestä heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka 5.12.2018 klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi. Vahvistaessaan koulutuspaikan opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (600 €), jonka voi maksaa kolmessa erässä. Maksua ei palauteta vahvistuksen jälkeen.

Koulutus alkaa viikolla 3 tammikuussa 2019.

 

Lisätietoja

Esa Leikkari

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Esa.Leikkari(a)seamk.fi

puhelin

+358408304270