Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi 2021 | SeAMK

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi 2021

Kirjastot ovat kansakunnan sivistyksen kulmakiviä, viihteen ja kulttuurin aarreaittoja sekä ovi tiedon maailmaan. Tänä päivänä kirjastot toimivat opiskelutilana, konserttisalina, keskustelufoorumina, tapahtumatuottajana ja kansalaisten kohtauspaikkoina.

Korkeakouludiplomikoulutus antaa valmiudet hakeutua kiinnostaviin työtehtäviin kirjastoissa. Suoritettuasi koulutuksen osaat toimia asiakaspalvelussa, osaat auttaa eri ikäisiä tiedonhankinnassa, pystyt kehittämään uusia palveluja kirjastoihin ja luomaan omaleimaisia tapahtumia kirjastoon.

Kirjasto- ja tietopalvelualan diplomikoulutus on suunnattu ensisijaisesti kirjasto- ja tietopalvelualan tehtäviä ammatikseen harkitseville. Koulutus sopii myös niille, jotka työskentelevät kirjastoissa ja haluavat kehittää asiantuntemustaan nykypäivän työelämän vaatimusten mukaiseksi.

Koulutuksen toteutus

Koulutusta toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina verkko-opetuksena. Koulutusta varten tarvitset verkkoyhteyden ja tietokoneen. Suositeltavaa on hankkia myös headset verkkokeskusteluja varten.

Opinnot alkavat Seinäjoella pidettävällä orientaatiopäivällä lauantaina 16.1.2021, klo 9-16. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) opintojen alussa. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia, koska opinnot toteutetaan alun orientaatiopäiviä lukuun ottamatta kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelujen kestoksi arvioidaan 1,5 vuotta työn ohessa suoritettuna.

Koulutuksen sisältö ja toteutusaikataulu

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiopinnot koostuvat seitsemästä moduulista, jotka on ryhmitelty aihealueittain. Ammatillisen kasvun moduulin opintojaksot ovat pakollisia ja niiden suoritus alkaa ensimmäisenä. Loput opinnot ovat vapaasti valittavissa muista kuudesta moduulista kuitenkin siten, että opintoja tulee valita vähintään kolmesta eri moduulista. Opinnot alkavat Seinäjoella pidettävällä orientaatiopäivällä lauantaina 16.1.2021, klo 9-16.

Ammatillisen kasvun moduuli 16 op
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet, 6 op, kevät -21
Tiedonhaku ja –hankinta 1, 5 op, kevät -21
Asiakaspalvelu, 5 op, kevät -21

Kirjastoaineistojen moduuli
Kokoelmien kehittäminen, 5 op, syksy -21
Lasten- ja nuortenkirjallisuus, 5 op, syksy -21
Kotimainen kirjallisuus, 5 op, kevät -22

Kirjastopedagogiikan moduuli
Ohjaustaidot 5 op, syksy -21
Mediakasvatus ja monilukutaito 5 op, kevät -22
Lasten- ja nuortenkirjastotyö, 5 op, kevät -22

Sosiaalinen kirjasto –moduuli
Hakeutuvat kirjastopalvelut, 5 op, kevät -21
Yhteisöllinen lukeminen, 5 op, syksy -21
Tapahtumatuotanto, 5 op, kevät -22

Palvelumoduuli
Kirjastoalan markkinointiviestintä, 4 op, syksy -21
Tiedon visualisointi, 5 op, syksy -21
Kirjastopalvelujen kehittäminen, 4 op, kevät -22
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut, 5 op, kevät -22

Tiedonhallinnan moduuli
Tiedonhaku ja –hankinta 2, 5 op, syksy -21
Tiedon organisointi 5, op, kevät -22

Kirjasto- ja kulttuurihistorian moduuli
Kulttuurihistoria 5, op, syksy -21
Kirjastohistoria, 5 op, kevät -22

Tarkempi opintojaksojen kuvaus löytyy opinto-oppaasta

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 600 euroa, ja se voidaan maksaa kahdessa erässä. Maksuaikataulu: 1. erä laskutetaan koulutuksen alkaessa tammikuussa 2021, 2. erä laskutetaan maaliskuussa 2021.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Muuta

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia, mutta ne eivät johda tutkintoon. Suorituksia voidaan kuitenkin hyväksi lukea opiskelijan mahdollisissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja koulutuksen aloitus

Suuren kiinnostuksen vuoksi ilmoittautuminen koulutukseen on suljettu. Ilmoittautuneille on lähetetty lisätietoja sähköpostitse.

Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus alkaa tammikuussa 2021.

Yksittäiset opintojaksot

Opintojaksoille käytettävissä olevat opiskelupaikat ovat ensisijaisesti korkeakouludiplomikoulutukseen osallistuvien käytössä. Yksittäisille opintojaksolle on mahdollista ilmoittautua käytettävissä olevan paikkamäärän rajoissa, mikäli paikkoja vapautuu diplomikoulutukseen osallistuvilta. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella 10.12.2020 jälkeen.

 

Peruutusehdot

Ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneelle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 18.12.2020 mennessä, minkä jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin (opintomaksu 600 €). Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumis- tai hakuaikana sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.