Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi 60 op (2023) | SeAMK.fi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi 60 op (2023)

Kirjastot ovat kansakunnan sivistyksen kulmakiviä, viihteen ja kulttuurin aarreaittoja sekä ovi tiedon maailmaan. Tänä päivänä kirjastot toimivat opiskelutilana, konserttisalina, keskustelufoorumina, tapahtumatuottajana ja kansalaisten kohtauspaikkoina.

Korkeakouludiplomikoulutus antaa valmiudet hakeutua kiinnostaviin työtehtäviin kirjastoissa. Suoritettuasi koulutuksen osaat toimia asiakaspalvelussa, osaat auttaa eri ikäisiä tiedonhankinnassa, pystyt kehittämään uusia palveluja kirjastoihin ja luomaan omaleimaisia tapahtumia kirjastoon.

Kirjasto- ja tietopalvelualan diplomikoulutus on suunnattu ensisijaisesti kirjasto- ja tietopalvelualan tehtäviä ammatikseen harkitseville. Koulutus sopii myös niille, jotka työskentelevät kirjastoissa ja haluavat kehittää asiantuntemustaan nykypäivän työelämän vaatimusten mukaiseksi.

Koulutuksen toteutus

Koulutusta toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina verkko-opetuksena. Opintoihin sisältyy aikaan sidottua verkko-opetusta, muuta verkossa tapahtuvaa opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä.

Opinnot alkavat tammikuussa 2023 orientaatiotilaisuudella. Orientaatio toteutetaan keskiviikkona 18.1.2023 klo 17-20 ja suositeltavaa on, että opiskelijat osallistuvat verkko-orientaatioon.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) opintojen alussa. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa. 

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta.

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelujen kestoksi arvioidaan 1,5-2 vuotta työn ohessa suoritettuna.

Koulutuksen sisältö ja toteutusaikataulu (tarkennukset mahdollisia)

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiopinnot koostuvat seitsemästä moduulista, jotka on ryhmitelty aihealueittain. Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet -opintojakso on kaikille pakollinen. Loput opinnot ovat vapaasti valittavissa muista kuudesta moduulista.

Opinnot käynnistyvät verkko-orientaatiolla, joka toteutetaan keskiviikkona 18.1.2023 klo 17-20. Suositeltavaa on, että opiskelijat osallistuvat verkko-orientaatioon.

Pakolliset opinnot:
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6 op
  • Aloitusluento 23.1.2023
 • Tiedonhaku ja -organisointi 5 op
  • Verkkokokoontumiset 30.1., 20.2., 27.3., 24.4. ja 8.5. klo 18-20
Vaihtoehtoiset opinnot:

Kehittämisen moduuli

 • Kokoelmien kehittäminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Kirjastopalvelujen kehittäminen 4 op
 • Asiakkuuksien johtaminen 5 op
  • Toteutusaika 18.1.2023-31.5.2023. Verkkokokoontuminen 18.4.2023 klo 17-20.

Pedagoginen moduuli

 • Ohjaustaidot 5 op
 • Mediakasvatus ja monilukutaito 5 op
 • Lastenkirjastotyö 5 op

Sosiaalinen kirjasto -moduuli

 • Hakeutuvat kirjastopalvelut 5 op
  • Opintojakson aloitus verkossa to 26.1. kello 18-20
 • Tapahtumatuotanto 5 op

Viestinnän moduuli

 • Kirjastoalan markkinointiviestintä 4 op
 • Tiedon visualisointi 5 op
 • Sosiaalinen media 1 5 op

Tiedonhallinnan moduuli

 • Tiedonhaku 2 5 op

Kirjastoalan työtehtävät tutuiksi 10 op

Kirjastoalan työtehtävä tutuksi -opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kirjasto- ja tietopalvelualan työkokemusta.

Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 600 euroa (60 op).

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Muuta

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia, mutta ne eivät johda tutkintoon. Suorituksia voidaan kuitenkin hyväksi lukea opiskelijan mahdollisissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja koulutuksen aloitus

Ilmoittautuminen on suljettu 21.11.2022.

Koulutus herätti runsaasti mielenkiintoa, jonka johdosta olemme sulkeneet ilmoittautumisen keväällä 2023 käynnistyvään toteutukseen. Julkaisemme nettisivuillamme tietoa seuraavasta kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomin toteutuksesta, kun mahdollisen uuden koulutuksen ajankohta vahvistetaan.

Lähetämme koulutukseen hyväksytyille lisätietoa sähköpostitse. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä (ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä hyväksymisviestissä), minkä jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Kiitos mielenkiinnostanne koulutusta kohtaan!

********************

Ilmoittautuminen voidaan sulkea ilmoitettua ilmoittautumisajan päättymistä aikaisemmin, mikäli ryhmään tulee runsaasti ilmoittautumisia. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan enintään 35 osallistujaa.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneelle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä (ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä hyväksymisviestissä), minkä jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin (opintomaksu 600 €). Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.