Kohtaamistaide® 15 op (2022) | SeAMK

Kohtaamistaide® 15 op (2022)

Kohtaamistaide® on ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä. Kohtaamistaiteessa ihminen nähdään yhteisönsä jäsenenä ja toiminnassa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Tekeminen on porrastettu niin, että kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisen esteettisestä lumosta ja teoksensa arvostavasta katselusta yhdessä vertaisryhmän kanssa. Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Sen pohja on japanilaisessa Clinical Art –työskentelyssä. Kohtaamistaiteen struktuuri, moniaistisuus ja usein yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tavoitteena on tuottaa osaamista tuleville Kohtaamistaiteen ohjaajille seuraavilta alueilta:

 • Kohtaamistaiteen perusteet ja tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Kohtaamistaiteen taidetyöskentelyn periaatteet ja teoriaan sitominen
 • Kohtaamistaiteen ohjaajuus

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen. Koulutus alkaa helmikuussa 2022 ja kestää marraskuuhun 2022 saakka.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja eri sektoreilla työskentelevien sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, joilla on ohjausosaamista. Osaaminen tulee todentaa liittämällä ilmoittautumislomakkeelle kopiot tutkintotodistuksesta ja työkokemuksesta, jonka katsot olevan merkityksellistä koulutuksen kannalta.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii lehtori ja Kohtaamistaiteen® kouluttaja, Tiina Kohtamäki, SeAMK.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutus koostuu viiden (5) opintopisteen laajuisesta perusteet -osuudesta ja kymmenen (10) opintopisteen laajuisesta ohjausosuudesta, joka sisältää oman ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sisältävän asiakasryhmäharjoittelun. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen sisältö

 • Kohtaamistaiteen ja Clinical Artin filosofinen ja teoreettinen perusta
 • Keskeiset periaatteet, toimintaympäristöt ja taidemenetelmiin perehtyminen
 • Ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa
 • Ilon, positiivisen stressin sekä valintojen tekemisen tuki

Koulutuksen lähipäivät

Kevät 2022

Perusteet

 • torstai 24.2.2022 klo 13-18
 • perjantai 25.2.2022 klo 9-16
 • torstai 24.3.2022 klo 13-18
 • perjantai 25.3.2022 klo 9-16
 • torstai 28.4.2022 klo 13-18
 • perjantai 29.4.2022 klo 9-16

Ohjaaminen

 • torstai 19.5.2022 klo 13-18
 • perjantai 20.5.2022 klo 9-16
 • torstai 9.6.2022 klo 13-18
 • perjantai 10.6.2022 klo 9-16

Syksy 2022

 • oman ohjausryhmän harjoittelu (8 x) elo-syyskuussa
 • torstai 1.9.2022 klo 13-18, mentorointi verkon kautta
 • torstai 29.9.2022 klo 13-18, mentorointi verkon kautta
 • torstai 20.10.2022 klo 13-18
 • perjantai 21.10.2022 klo 9-16
 • torstai 24.11.2022 klo 13-18
 • perjantai 25.11.2022 klo 9-16,
  – päätösseminaari ja näyttely klo 12.30 – 15.30

Hinta

Koulutuksen hinta on 250 euroa. Maksu sisältää avoimen AMKin opintomaksun 150 euroa ja materiaalimaksun 100 euroa. Maksu laskutetaan koulutuksen alkaessa. Huom! Katso myös kohta ”Huomioitavaa”!

Koulutuksen opintojaksot

 • Kohtaamistaiteen perusteet 5 op

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kohtaamistaiteen historiasta, filosofiasta ja toimintaympäristöistä. Hän tunnistaa kohtaamistaiteen periaatteet, joita ovat kohtaaminen, arvostus, moniaistisuus, struktuuri, vaiheittaisuus ja valintojen teko. Opiskelijalla on valmius kunnioittaa jokaisen ihmisen itseilmaisun ja taidetyöskentelyn merkityksellisyyttä ja iloa. Hänellä on valmiudet hyödyntää kohtaamistaiteessa jaettuja kokemuksia oman ammatillisen kehittymisensä tukena.

  Opintojakson sisältö

  • kohtaamistaiteen historia, filosofia ja toimintaympäristöt
  • kohtaamistaiteen periaatteet
  • kuvataiteet kohtaamistaiteen työmenetelmänä

   

  Toteutus: Opetus toteutetaan SeAMKin kampuksella lähipäivinä.
  Aikataulu:
  torstai 24.2.2022, klo 13-18
  perjantai 25.2.2022, klo 9-16
  torstai 24.3.2022, klo 13-18
  perjantai 25.3.2022, klo 9-16
  torstai 28.4.2022, klo 13-18
  perjantai 29.4.2022, klo 9-16

  Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

 • Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

  Edeltävät opinnot: Kohtaamistaiteen perusteet 5 op

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida Kohtaamistaiteen toimintaa terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan arjessa. Hän osaa luovasti toteuttaa Kohtaamistaiteen periaatteiden mukaisia kuvataideryhmiä sekä hallitsee Kohtaamistaiteen taidetyöskentelyjen menetelmiä ja taidetyöskentelyn ohjaamista. Hän tunnistaa jatko-osaamistarpeensa ja täydentää osaamistaan.

  Sisältö

  • Kohtaamistaiteeseen liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden huomioiminen kohderyhmien näkökulmasta ryhmän suunnittelussa ja ohjaamisessa
  • Erilaisten työmenetelmien hyödyntäminen tavoitteellisesti ja perustellen Kohtaamistaiteen taidetuokioissa
  • Oman oppimisprosessin monipuolinen analysointi ja reflektointi.
  • Tiedonhankinnan syventäminen Kohtaamistaiteesta ja Clinical Artista.

   

  Toteutus: Koulutus sisältää kontaktiopetusta, parityöskentelyä ja itsenäistä työtä. Koulutuksen aikana suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan kahdeksan (8) ryhmäkerran Kohtaamistaiteen ryhmäprosessi.
  Aikataulu:
  torstai 19.5.2022, klo 13-18
  perjantai 20.5.2022, klo 9-16
  torstai 9.6.2022, klo 13-18
  perjantai 10.6.2022, klo 9-16

  Oman ohjausryhmän harjoittelu (8 x) elo-syyskuussa.

  torstai 1.9.2022, klo 13-18, mentorointi verkon kautta
  torstai 29.9.2022, klo 13-18, mentorointi verkon kautta
  torstai 20.10.2022, klo 13-18
  perjantai 21.10.2022, klo 9-16
  torstai 24.11.2022, klo 13-18
  perjantai 25.11.2022, klo 9-16,
  – päätösseminaari ja näyttely klo 12.30 – 15.30

  Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Huomioitavaa

SeAMKin avoimen AMKin yksittäiset opintojaksot ja alle 60 opintopisteen kokonaisuudet ovat työttömille ja lomautetuille maksuttomia. Oikeus maksuttomiin opintoihin todennetaan ilmoittautumisen yhteydessä TE-palvelujen Oma-Asiointipalvelusta saatavalla todistuksella: koodit 02 työtön, 03 lomautettu, 07 työllistymistä edistävässä palvelussa ja 08 koulutuksessa. Maksuttomuus ei koske materiaalimaksua. Materiaalimaksu peritään kaikilta osallistujilta.

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 14.2.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 € + 100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (30.1.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.