Kohtaamistaide® 15 op (2023) | SeAMK.fi

Kohtaamistaide® 15 op (2023)

Kohtaamistaide® on ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä. Kohtaamistaiteessa ihminen nähdään yhteisönsä jäsenenä ja toiminnassa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Tekeminen on porrastettu niin, että kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisen esteettisestä lumosta ja teoksensa arvostavasta katselusta yhdessä vertaisryhmän kanssa. Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Sen pohja on japanilaisessa Clinical Art –työskentelyssä. Kohtaamistaiteen struktuuri, moniaistisuus ja usein yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tavoitteena on tuottaa osaamista tuleville Kohtaamistaiteen ohjaajille seuraavilta alueilta:

 • Kohtaamistaiteen perusteet ja tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Kohtaamistaiteen taidetyöskentelyn periaatteet ja teoriaan sitominen
 • Kohtaamistaiteen ohjaajuus

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen. Koulutus alkaa 28.9.2023 ja kestää toukokuun loppuun 2024 saakka.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja eri sektoreilla työskentelevien sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, joilla on ohjausosaamista. Osaaminen tulee todentaa liittämällä ilmoittautumislomakkeelle kopiot tutkintotodistuksesta ja työkokemuksesta, jonka katsot olevan merkityksellistä koulutuksen kannalta.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii lehtori ja Kohtaamistaiteen® kouluttaja, Tiina Kohtamäki, SeAMK.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutus koostuu viiden (5) opintopisteen laajuisesta perusteet -osuudesta ja kymmenen (10) opintopisteen laajuisesta ohjausosuudesta, joka sisältää oman ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sisältävän asiakasryhmäharjoittelun.

Koulutuksen sisältö

 • Kohtaamistaiteen ja Clinical Artin filosofinen ja teoreettinen perusta
 • Keskeiset periaatteet, toimintaympäristöt ja taidemenetelmiin perehtyminen
 • Ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa
 • Ilon, positiivisen stressin sekä valintojen tekemisen tuki

Koulutuksen lähipäivät

Kohtaamistaiteen perusteet 5 op, syksy 2023

 • to 28.9.2023 klo 13-18
 • pe 29.9.2023 klo 9-16
 • to 26.10.2023 klo 13-18
 • pe 27.10.2023 klo 9-16
 • to 23.11.2023 klo 13-18
 • pe 24.11.2023 klo 9-16

Kohtaamistaiteen ohjaaminen 10 op, syksy 2023/kevät 2024

 • to 14.12.2023 klo 13-18
 • pe 15.12.2023 klo 9-16
 • to 18.1.2024 klo 13-18
 • pe 19.1.2024 klo 9-16
 • To 15.2.2024 klo 13-18
 • Pe 16.2.2024 klo 9-16
  – oman ohjausryhmän harjoittelu (8 x) helmi-maaliskuussa
 • to 21.3.2024 klo 13-18, mentorointi verkon kautta
 • to 18.4.2024 klo 13-18
 • pe 19.4.2024 klo 9-16
 • to 23.5.2024 klo 13-18
 • pe 24.5.2024 klo 9-16

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista.

Hinta

Koulutuksen hinta on 250 euroa. Maksu sisältää avoimen AMKin opintomaksun 150 euroa ja materiaalimaksun 100 euroa. Maksu laskutetaan koulutuksen alkaessa. Huom! Katso myös kohta ”Huomioitavaa”!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja/tai kuvataidetyöskentelystä. Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.

Osaamiskokonaisuuden suorittamisen jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta.

Huomioitavaa

SeAMKin avoimen AMKin yksittäiset opintojaksot ja alle 60 opintopisteen kokonaisuudet ovat työttömille ja lomautetuille maksuttomia. Oikeus maksuttomiin opintoihin todennetaan ilmoittautumisen yhteydessä TE-palvelujen Oma-Asiointipalvelusta saatavalla todistuksella: koodit 02 työtön, 03 lomautettu, 07 työllistymistä edistävässä palvelussa ja 08 koulutuksessa. Maksuttomuus ei koske materiaalimaksua. Materiaalimaksu peritään kaikilta osallistujilta.

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 15.9.2023 mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 21.9.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 € + 100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (10.9.2023 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.