Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen 15 op, YAMK (syksy 2022) | SeAMK

Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen 15 op, YAMK (syksy 2022)

Osaamiskokonaisuudessa keskitytään osaamispääoman ja markkinointiviestinnän kehittämiseen ja palvelumuotoilun johtamiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Hän osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Hän osaa soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimena YAMK-opetuksena. Opinnot sisältävät etäopetusta, verkko-opintoja sekä itsenäistä työskentelyä. Verkko-opintoina toteutettavat opinnot toteutetaan aikaan ja paikkaan sitomattomasti. Etäopetuksena toteutettavissa opintojaksoissa on aikaan sidottua, verkkoympäristössä toteutettavaa opetusta. Koulutus on suunniteltu siten, että se voidaan tehdä työn ohessa. Koulutus käynnistyy 21.9.2022.

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Opintoihin sisältyy sekä läsnäoloa verkossa vaativaa että itsenäistä opiskelua verkossa (Moodle).

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu osaamisen ja liiketoiminnan palvelumuotoilun kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujilta edellytetään korkeakoulututkintoa.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMKin asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

Markkinointiviestinnän johtaminen 5 op, syksy 2022
Verkko-opinnot (opintojakson aloitus 21.9.2022)

Palvelumuotoilun johtaminen 5op, kevät 2023
Verkko-opinnot (opintojakson aloitus tammikuussa 2023)

Osaamispääoman johtaminen 5 op, kevät 2023
Etäopetus (aikaan sidotut luennot)

  • 31.3.2023
  • 14.4.2023
  • 28.4.2023

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan! Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 150 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 2.5.2022 (klo 8.00) – 4.9.2022 (klo 23.59). Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 7.9.2022.

Osallistujilla tulee olla korkeakoulututkinto. Todistuskopio liitetään ilmoittautumislomakkeelle.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 14.9.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (4.9.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.