Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 15 op, YAMK (syksy 2023)

Haluatko syventää ja laajentaa liiketoimintaosaamistasi? 

Koulutuksessa tutustutaan esihenkilötyön tehtäväkenttään, vastuisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi koulutus antaa eväitä yrityksen markkinointiviestinnän johtamiseen sekä strategisen uudistamisen suunnitteluun ja muutosajureiden tunnistamiseen. 

Kouluttajina toimivat SeAMKin liiketalouden asiantuntijat. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina YAMK-opintoina. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joihin sisältyy aikaan sidottua etäopetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä.

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. 

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu osaamisen ja liiketoiminnan palvelumuotoilun kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujilta edellytetään korkeakoulututkintoa.

Koulutuksen sisältö ja etäopetuspäivät

  • Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 op (syksy 2023)
    • 02.09.2023 klo 09.00 – 16.00
    • 16.09.2023 klo 09.00 – 16.00
    • 30.09.2023 klo 09.00 – 16.00
  • Markkinointiviestinnän johtaminen 5 op (verkkototeutus; syksy 2023)
  • Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 op (verkkototeutus; kevät 2024)

Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (15 op) hinta on 150 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 18.8.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 27.8.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 15.8.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.