Maatalouden yritystalouden opintoja 15 op (2022) | SeAMK

Maatalouden yritystalouden opintoja 15 op (2022)

Koulutuksessa käsitellään maatalousyrityksen johtamiseen liittyviä keskeisiä toimintoja ja periaatteita. Koulutus antaa työkaluja maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavien peruslaskelmia laatimiseen sekä tukea liikkeenjohdolliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Koulutuksessa läpikäydään myös maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet sekä maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja maatalouspolitiikan eri osa-alueet.

Koulutuksen toteutus

Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena. Etäopetus sisältää verkossa toteutettavia aikaan sidottuja luentoja, ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristössä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMKin lehtorit MMM Marjo Latva-Kyyny, MMM Jyrki Rajakorpi ja MMM Juha Tiainen

Koulutuksen sisältö

Maatalouden yritystalouden perusteet 5 op

 • Opintojakso toteutetaan etäopetuksena
 • Toteutusaika: Opintojakso pitää sisällään etäluentojen lisäksi itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä. Opintojakso käynnistyy viikolla 35. Opintojakson lopussa on lähitentti (tentti toteutetaan Seinäjoella Framin kampuksella tai EXAM-tenttinä).
 • Etäluennot toteutetaan seuraavalla aikataululla (huom! Tentti SeAMK Kampuksella):
  • 31.8. klo 9-11.45
  • 1.9. klo 9-11.45
  • 2.9. klo 12.15-15
  • 5.10. klo 13.15-16
  • 6.10. klo 11-14
  • 7.10. klo 8-10.45
  • 25.10. klo 13.15-16
  • 26.10. klo 8-10.45
  • 15.11. klo 11.15-14 (opintojakson tentti SeAMK Kampuksella)

Maatilayrityksen verotus 5 op

 • Opintojakso pitää sisällään etäluentojen lisäksi itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä
 • Opintojakso käynnistyy viikolla 36.
 • Etäluennot toteutetaan seuraavalla aikataululla (huom! yksi lähikerta ja tentti SeAMK Kampuksella):
  • 6.9. klo 8-10.45
  • 7.9. klo 12.15-15
  • 9.9. klo 8-14
  • 10.10. klo 13.15-16
  • 12.10. klo 8-10.45
  • 12.10. klo 11-14
  • 13.10. klo 10-13
  • 8.11. klo 10-16 (lähiopetuksena SeAMK Kampuksella, kirjanpito-ohjelman käyttö)
  • 10.11. klo 10-16
  • 13.12. klo 14.15-17 (opintojakson tentti SeAMK Kampuksella)

Maatalouspolitiikka 5 op

 • Opintojakso pitää sisällään etäluentojen lisäksi itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä
 • Opetus toteutetaan keväällä 2023, aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan! Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus käynnistyy elokuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 150 euroa (15 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 2.5.2022 (klo 8.00) – 14.8.2022 (klo 23.59). Ilmoittautumislomake päivitetään tälle sivustolle ennen ilmoittautumisajan käynnistymistä. Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutukseen liittyvät lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 16.8.2022 mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 22.8.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (14.8.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.