Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen 20 op, YAMK (syksy 2022) | SeAMK

Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen 20 op, YAMK (syksy 2022)

Markkinaohjautuvuuden kasvaessa ja kilpailun kiristyessä maatalousyrittäjän on tärkeää kehittää talousosaamistaan ja  johtaa yritystään kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaisella johtamisella tarkoitetaan pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena, missä pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisen johtamisen osa-alueet ja osaa soveltaa niitä maatalousyritykseen. Opiskelija ymmärtää maatalousyritysten toimintaympäristöä sekä tunnistaa strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen tuomat hyödyt.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu maatalousyrittäjille ja heidän sidosryhmilleen, jotka tarvitsevat työssään maatalousyrityksen kehittämiseen ja johtamiseen syventäviä tietoja ja taitoja. Avoimen YAMK-opintoihin vaaditaan korkeakoulututkinto.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina YAMK-opintoina. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähipäiviin. Opintojaksojen harjoitustyöt tehdään opiskelijaryhmissä todellisiin maatalousyrityksiin. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen. Koulutus käynnistyy lauantaina 3.9.2022.

Koulutuksen sisältö

Moduuli I (10 op)

 • Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Strateginen johtaminen 5 op

Moduuli II (10 op)

 • Maatalousyrityksen vaihtoehtoisen toimintamallit 5 op
 • Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5 op

Moduulin II suorittaminen edellyttää moduulin I suorittamista.

Koulutuksen lähipäivät

Moduuli I (10 op)

 • la 3.9.2022, kello 8-16
 • pe 30.9.2022, kello 8-16
 • la 1.10.2022, kello 8-16
 • pe 28.10.2020, kello 9-12
 • la 14.1.2023, kello 8-16
 • la 11.2.2023, kello 8-16
 • la 11.3.2023, kello 8-16
 • la 15.4.2023, kello 8-12

Moduuli II (10 op)

 • la 15.4. 2023, kello 12-16
 • la 6.5.2023, kello 8-16
 • la 20.5.2023, kello 8-16
 • la 5.8.2023, kello 8-16
 • la 26.8.2023, kello 8-16
 • la 9.9.2023, kello 8-16
 • la 23.9.2023, kello 8-16
 • la 7.10.2023, kello 8-16

Lisäksi sovitaan tarpeen mukaan Teams-kokouksia harjoitustöiden tarkastuksiin.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan! Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Koulutuksen laajuus ja hinta

Koulutuksen hinta on 100-200 euroa (10-20 op), riippuen siitä, minkä laajuisena osallistuja suorittaa koulutuksen. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avoimia opintoja, mikäli olet suorittanut agrologin ammattikorkeakoulututkinnon. Todistuskopiot liitetään ilmoittautumislomakkeeseen. Mikäli olet valmistunut agrologiksi SeAMKista, todistuksen liittämistä ei vaadita.

Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä ja se sisältää kaksi 10 op:n laajuista moduulia. Suositeltavaa on ilmoittautua koko koulutuskokonaisuuteen, mutta voit myös ilmoittautua suorittamaan vain ensimmäisen moduulin. Toiseen moduuliin voi ilmoittautua keväällä 2023 ensimmäisen moduulin suorittaneet, mikäli vapaita paikkoja jää. Koulutuskokonaisuuteen voidaan ottaa viisi osallistujaa. Ensimmäiseen moduuliin voidaan mahdollisesti ottaa enemmän osallistuja.

Ilmoittautuminen koulutukseen 2.5.2022 (klo 8.00) – 14.8.2022 (klo 23.59). Ilmoittautumislomake päivitetään tälle sivustolle ennen ilmoittautumisajan käynnistymistä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 24.8.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan 100 € tai 200 €, riippuen siitä, onko ilmoittautunut koko kokonaisuuteen tai ensimmäiseen moduuliin. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (14.8.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.