Moderni tuotannon kehitys (syksy 2022) | SeAMK

Moderni tuotannon kehitys (syksy 2022)

SeAMKin Moderni tuotannon kehitys (21 op) –osaamiskokonaisuus tutustuttaa automaatiojärjestelmiin ja hieman teknilliseen mekaniikkaan simulointipohjaisesti. Halutessasi voit osaamiskokonaisuudessa painottua tuotteen tuotettavuuteen (Moduuli 1) tai tuotteen suunnitteluun (Moduuli 2). Osaamiskokonaisuuteen sisältyvässä projektiopintojaksossa pääset soveltamaan oppimaasi ja tekemään kehitystyön omaan organisaatioosi. Osaamiskokonaisuuden myötä mahdollisuutena on myös hyödyntää SeAMKin hyvin varusteltuja laboratorioita testiympäristönä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opiskelija valitsee 21 op:n kokonaisuuden kahdesta vaihtoehtoisesta moduulista. Opinnot toteutetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana ja ne käynnistyvät viikolla 33 (18.8.2022).

Teoriaopinnot toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti, mutta laboratorio-opinnot vaativat läsnäoloa SeAMKin kampuksella Seinäjoella. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa. Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kone- ja metalliteollisuuden asiantuntijatehtävissä toimiville tai alalle aikoville.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMKin asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

Osallistujat valitsevat moduulin I tai moduulin II:

Moduuli I, Tuotteen tuotettavuuteen

  • Tuotekehitys 4 op
  • Anturitekniikka 3 op
  • Robotiikka 4 op
  • Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 op
  • Projektiopintojakso 5 op

Moduuli II, Tuotteen suunnittelu

  • Tuotekehitys 4 op
  • Robotiikka 4 op
  • Värähtelymekaniikka 5 op
  • Koneiden simulointi 4 op
  • Projektiopintojakso 5 op

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan! Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 21 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 210 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 2.5.2022 (klo 8.00) – 31.7.2022 (klo 23.59). Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan 20 opiskelijaa.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 2.8.2022.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 10.8.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (210 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (31.7.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.