Monialainen Green Care 10 op (2021) | SeAMK

Monialainen Green Care 10 op (2021)

Green Care -osaamiskokonaisuudessa opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa perehdyt myös Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen oman ammatillisuuden pohjalta. Koulutus täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

Koulutuksen toteutus

Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, sisältäen verkkoluentoja ja soveltavia etätehtäviä. Verkko-opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Green Care -toiminnasta kiinnostuneille täydentämään omaa osaamista esimerkiksi luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alalta.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii SeAMK Ruoka –yksikön tuntiopettaja Soila Huhtaluhta.

Koulutuksen sisältö ja lähipäivät

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 op

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena
 • Ajankohta: 21.9.-31.12.2021 (aloitusinfo 21.9.2021)

Green Care -palvelut ja –yrittäjyys 5 op

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena
 • Ajankohta: 17.1.- päättyy toukokuussa 2022

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin!

 • Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

  Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care – toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

  Sisältö

  • Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
  • Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

   

  Lisätiedot

  Kurssilla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Kurssi täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

  Arviointi: Hyväksytty – Hylätty

 • Green Care -palvelut ja –yrittäjyys 5 op

  Tavoitteet

  • Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä.
  • Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
  • Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa.
  • Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia.

   

  Sisältö

  • Green Care -menetelmät ja -palvelut, niiden erityispiirteet ja hyvinvointivaikutukset
  • Green Care -asiakkuudet, erilaiset hyvinvointitavoitteet ja ohjauksen merkitys
  • Green Care -palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai muussa organisaatiossa
  • Green Care -toiminnan laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

   

  Lisätiedot

  Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.

  Esitietovaatimukset

  Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5 op)

  Arviointi: Hyväksytty – Hylätty

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2022.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 100 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen koulutukseen toteutettiin 1.4. (klo 8.00) – 5.9.2021 (klo 23.59). Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokonaisuuteen voidaan ottaa 40 opiskelijaa.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 14.9.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä syksyllä 2021. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (5.9.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.