Monialainen Green Care 10 op (syksy 2023)

Green Care -osaamiskokonaisuudessa opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa perehdyt myös Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen oman ammatillisuuden pohjalta. Koulutus täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joissa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia.  

Koulutus käynnistyy 19.9.2023 verkossa toteutettavalla orientaatiolla, josta tehdään myös tallenne Moodleen. Koulutus päättyy toukokuussa 2024.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Green Care -toiminnasta kiinnostuneille täydentämään omaa osaamista esimerkiksi luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alalta.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii SeAMK tuntiopettaja Soila Huhtaluhta.

Koulutuksen sisältö

  • Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 op (verkkototeutus, syksy 2023)
  • Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5 op (verkkototeutus, kevät 2024)

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (10 op) hinta on 100 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokonaisuuteen voidaan ottaa 60 opiskelijaa.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 6.9.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 13.9.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 3.9.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.