Ravintolan johtaminen 25 op (syksy 2023) | SeAMK.fi

Ravintolan johtaminen 25 op (syksy 2023)

Mitä tulee ottaa huomioon ruokapalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa?

Ravintolan johtaminen (25 op) -osaamiskokonaisuus antaa valmiuksia ruokapalvelujen laadukkuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. Palveluyrityksen strategisen kehittämisen ja palvelumuotoilun avulla opetellaan tuottamaan laadukasta, liiketaloudellisesti kannattavaa ruokapalvelutoimintaa, jossa huomioidaan asiakasnäkökulma, palveluprosessi ja käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi koulutuksessa perehdytään yritystalouden eri osa-alueiden hallintaan ja organisaatiokäyttäytymiseen.  

Opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan myös valinnaisilla opintojaksoilla, joissa keskitytään teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin ruokapalveluiden kehittämisessä sekä ruokalistasuunnittelun optimointiin.

Kouluttajina toimivat SeAMKin asiantuntijat.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot voivat sisältää jonkin verran aikaan sidottua etäopetusta, joka järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin klo 17-21. Koulutus käynnistyy verkossa toteutettavalla orientaatiolla viikolla 37. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Opintoihin sisältyy sekä läsnäoloa verkossa vaativaa että itsenäistä opiskelua verkossa (Moodle). 

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii elintarvikealalla jo työskenteleville, alan yrittäjiksi aikoville ja alan opintoja tai työtehtäviä suunnitteleville.

Koulutuksen sisältö

Yhteiset sisällöt 25 op

Syksy 2023

  • Palvelutuotannon suunnittelu 6 op (käynnistyy viikolla 37)
  • Yritystalouden hallinta 5 op

Kevät 2024

  • Organisaatiokäyttäytyminen 2 op
  • Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 3 op
  • Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5 op

Syksy 2024

  • Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 4 op

Valinnaiset opintojaksot, valitaan 0-10 op

  • Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5 op
  • Ruokalistasuunnittelu 5 op

Opintojaksojen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (25 op + valinnaiset 10 op) hinta on 250 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi 

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 24.8.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 31.8.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (250 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 20.8.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.