Taloushallinnon perusteet 12 op (syksy 2023) | SeAMK.fi

Taloushallinnon perusteet 12 op (syksy 2023)

Taloushallinto on keskeinen osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Taloushallinnon osaamista tarvitaan erilaisissa työtehtävissä ja tämän koulutuksen avulla voit lisätä ja syventää osaamistasi taloushallinnon keskeisillä osa-alueilla.  

Koulutus antaa yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen hoitamisesta yrityksessä sekä auttaa arvioimaan ja analysoimaan yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Koulutuksessa käydään läpi myös yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa.  

Kouluttajina toimivat SeAMKin liiketalouden asiantuntijat. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena (lähi- ja etäosallistumismahdollisuus). Opintoihin sisältyy aikaan sidottua verkko-opetusta (erikseen määriteltyinä päivinä klo 17.15–21). Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina verkossa.

Osaamiskokonaisuuden alussa toteutetaan orientaatio verkon välityksellä. Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Oppimisalustana käytetään Moodlea. 

Koulutuksen laajuus on 12 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat tutustua taloushallinnon perusteisiin tai kehittää taloushallinnon osaamistaan. Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta taloushallinnosta.

Koulutuksen sisältö ja etäopetuspäivät

 • Laskentatoimen perusteet 5 op (syksy 2023)
  • ti 26.9. klo 17.15-21 (hybridi)
  • ti 10.10. klo 17.15-21
  • ti 24.10. klo 17.15-21
  • ma 6.11. klo 17.15-21
 • Yrityksen taloushallinto 4 op (sisältää aikaan sidottua etäopetusta; kevät 2024)
 • Kirjanpidon osaaja 3 op (sisältää aikaan sidottua etäopetusta; kevät 2024)

Opintojaksojen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (12 op) hinta on 120 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen ilmoittautuminen on päättynyt.

Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan 20 opiskelijaa.

Jatketun ilmoittautumisen aikana ilmoittautuneet saavat tiedon koulutukseen hyväksymisestä sähköpostitse ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 15.9.2023. Koulutukseen hyväksyttyjen tulee ottaa koulutuspaikka vastaan 20.9. mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (120 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi 

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 20.9.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (120 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 10.9.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.