Talousosaaminen johtamisen tukena 12 op | SeAMK

Talousosaaminen johtamisen tukena 12 op

Haluatko kehittää ja päivittää taloushallinnon osaamistasi?

Talousosaaja (12 op) –koulutus antaa osallistujalle valmiudet ymmärtää budjetointia, toiminnanohjausjärjestelmiä ja tilinpäätösanalyysiä osana johtamista. Koulutuksen teemat linkittyvät tiivisti yrityksen tai organisaation ydinjohtamiseen ja tavoitteena on, että osallistuja saa koulutuksesta työkaluja hyödynnettäväksi osana johtamisen kokonaisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus on sopii taloushallinnon ja johtamisen tehtävissä toimiville tai niihin pyrkiville. Koulutus sopii kaikilla toimialoilla toimiville.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintokokonaisuus (12 op) muodostuu kolmesta opintojaksosta, jotka toteutetaan kevään ja syksyn 2021 aikana. Kokonaisuuden ensimmäinen opintojakso alkaa 16.3.2021. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Liiketoiminnan yksikön asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

 • Budjetointi johtamisen apuna 4 op
 • Toiminnanohjausjärjestelmät 4op
 • Tilinpäätösanalyysi ja arvon määritys 4 op

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

 • Budjetointi johtamisen apuna, 4 op

  Tavoitteet

  Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englanninkielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.


  Sisältö

  • budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
  • pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
  • osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
  • budjettien laadinta käytännössä
  • tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

   

  Kouluttaja: KTT Henri Teittinen
  Ajankohta: Opetusta 16.3.2021, 12.4.2021, 26.4.2021 ja 10.5.2021, klo 17.15-21. Paikka: Frami (Kampusranta 11, Seinäjoki), F110
  Arviointi:
  1-5

 • Toiminnanohjausjärjestelmät, 4 op

  Tavoitteet

  Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja/osioita ja hän myös ymmärtää ja osaa eri moduulien/osioiden välisen yhteyden toisiinsa.

  Sisältö

  • integroidun järjestelmän käyttö
  • tilaus-toimitusketjun hallinta

   

  Kouluttaja: KTM Juhani Palomäki
  Ajankohta: Opintojakso alkaa elokuun 2021 loppupuolella (aikataulu tarkentuu keväällä 2021)
  Arviointi: 1-5

 • Tilinpäätösanalyysi ja arvon määritys, 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa. Hän osaa laatia tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

  Sisältö

  • tilinpäätösanalyysin käsitteet ja peruskysymykset
  • tilinpäätösanalyysin merkitys yritysten ja niiden sidostyhmien päätöksenteossa
  • tilinpäätösanalyysin toteutusperiaatteet: aineiston muokkaus, mittauskohteiden ja tunnuslukujen valinta, tunnuslukujen tulkinta, rahavirtalaskelmat, markkinaperusteiset tunnusluvut, arvonmääritys
  • suomalaisten (FAS) ja kansainvälisten (IFRS) tilinpäätösstandardien erojen vaikutus tilinpäätösanalyysiin
  • tilinpäätösanalyysin suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
  • tilinpäätösanalyysin toteutus erilaisissa päätöksentekotilanteissa
  • tunnuslukuanalyysin erityiskysymyksiä
  • tilinpäätösanalyysiraportin laatiminen
  • tilinpäätösanalyysin ja/tai arvonmäärityksen asiantuntijan teemahaastattelu

   

  Kouluttaja: KTM, KLT Tuulia Potka-Soininen
  Ajankohta: Opintojakso alkaa viikolla 44 (aikataulu tarkentuu keväällä 2021)
  Arviointi: 1-5

Edeltävä osaaminen

Osallistujilla on hyvä olla taloushallinnon perusteiden tuntemusta.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 120 euroa (12 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 24.2.2021. Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa. Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 8.3.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (120 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (24.2.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Koulutukseen liittyvät lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.