Tapahtumatuotannon osaaja 30 op (syksy 2022) | SeAMK

Tapahtumatuotannon osaaja 30 op (syksy 2022)

Onko tapahtumien järjestäminen osa työtäsi nyt tai tulevaisuudessa? Tiedätkö, miten tapahtumasta tehdään ainutkertainen elämys?

Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa onnistunut tapahtuma. Osallistujalle muodostuu selkeä kuva siitä, mitä osaamista tarvitaan omaleimaisen tapahtuman rakentamiseen. Koulutuksen jälkeen osaat paremmin vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi järjestää tapahtuma?
 • Ketä tapahtumaan ajatellaan osallistuvan?
 • Mikä tekee tapahtumasta osallistumisen arvoisen?
 • Mitä tapahtuman järjestäminen maksaa?
 • Kuinka tapahtumaa markkinoidaan?
 • Miten tapahtuma erottuu muista tapahtumista?
 • Oliko tapahtuma onnistunut?

Onnistuneen tapahtuman suunnittelu ja toteutus edellyttää koko tuotantoprosessin osa-alueiden tunnistamista. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet hyödyntää tapahtumatuotannon osaamista osana omaa työtäsi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hallita ammattimaisen tapahtumatuotannon prosessin. Koulutuksen sisällöt soveltuvat yksityisen tai julkisen sektorin henkilöstölle, jonka työnkuvaan nyt tai tulevaisuudessa kuuluu tapahtumien järjestäminen. Koulutus soveltuu myös harrastustoiminnassa toteutettavien tapahtumien järjestäjille.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimena ammattikorkeakouluopetuksena. Koulutuskokonaisuuteen voi osallistua täysin etänä. Koulutus edellyttää jonkin verran myös aikaan sidottua läsnäoloa etäopetuksen osalta, joka järjestetään pääsääntöisin keskiviikkoisin klo 17.00-20. Koulutus käynnistyy 14.9.2022 klo 17.00 verkon kautta toteutettavalla orientaatiolla.

Koulutus on suunniteltu siten, että se voidaan tehdä työn ohessa.

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Opintoihin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua verkossa (Moodle).

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se sisältää kaksi 15 op:n laajuista moduulia.

Moduuli I, Tapahtuman peruspilarit 15 op (syksy 2022)

 • Orientoivat opinnot 1 op
 • Tapahtumatuotannon prosessi kulttuurialalla 5 op
 • Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3 op
 • Palvelumuotoilu 6 op

Moduuli II, Tapahtumien ilme ja tulevaisuus 15 op (kevät 2023)

 • Visuaalinen viestintä 5 op
 • Trendit kulttuurialalla 5 op
 • Uudistuvat mediat 5 op

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan! Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 300 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Aiemmat opinnot

Voit opiskella riippumatta iästäsi tai koulutustaustastasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 2.5.2022 (klo 8.00) – 28.8.2022 (klo 23.59). Ilmoittautumislomake päivitetään tälle sivustolle ennen ilmoittautumisajan käynnistymistä. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 31.8.2022.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 7.9.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (300 €), joka laskutetaan kahdessa erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (28.8.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.