Osaajakoulutus: Tapahtumatuotannon osaaja 30 op (syksy 2023) | SeAMK.fi

Osaajakoulutus: Tapahtumatuotannon osaaja 30 op (syksy 2023)

Tapahtumilla viihdytetään, markkinoidaan, sitoutetaan ja ennen kaikkea tarjotaan unohtumattomia elämyksiä. Tapahtumatuotannon koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa onnistunut tapahtuma. Suoritettuasi koulutuksen osaat rakentaa omaleimaisen ja vaikuttavan tapahtuman yrityksen, julkisyhteisön tai yhdistyksen tarpeisiin. Koulutus antaa hyvät valmiudet hyödyntää tapahtumatuotannon osaamista osana omaa työtäsi.  

Osaamiskokonaisuus kattaa tapahtumatuotannon suunnittelun ja toteutuksen sekä palvelumuotoilun perusteet. Lisäksi koulutuksessa perehdytään kulttuurialan nykypäivän trendeihin ja uusien medioiden hyödyntämiseen tapahtumien markkinoinnissa ja toteutuksessa. 

Kouluttajina toimivat SeAMKin kulttuurituotannon tapahtumatuotantoon ja visuaaliseen viestintään erikoistuneet lehtorit.

Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta tapahtumatuottamisesta, mutta asian omaksumiselle on eduksi, jos osallistuja voi kohdentaa harjoitukset omaan suunnitteilla olevaan tapahtumaan. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina verkossa. Koulutus edellyttää jonkin verran myös aikaan sidottua läsnäoloa etäopetuksen osalta, joka järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.00-20. Koulutus käynnistyy 13.9.2023 klo 17.00 verkon kautta toteutettavalla orientaatiolla. 

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Opintoihin sisältyy sekä läsnäoloa verkossa vaativaa että itsenäistä opiskelua verkossa (Moodle).

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hallita ammattimaisen tapahtumatuotannon prosessin. Koulutuksen sisällöt soveltuvat yksityisen tai julkisen sektorin henkilöstölle, jonka työnkuvaan nyt tai tulevaisuudessa kuuluu tapahtumien järjestäminen. Koulutus soveltuu myös harrastustoiminnassa toteutettavien tapahtumien järjestäjille.

Koulutuksen sisältö ja opetuspäivät

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se sisältää kaksi 15 op:n laajuista moduulia.  

Moduuli I: Tapahtuman peruspilarit 15 op (syksy 2023)

 • Orientoivat opinnot 1 op
  • ke 13.9. klo 17.15-20
 • Tuotannon prosessi kulttuurialalla 5 op
  • ke 13.9. klo 17.15-20
  • ke 20.9. klo 17.15-20
  • ke 1.11. klo 17.15-20
  • ke 8.11. klo 17.15-20
  • ke 15.11. klo 17.15-20
  • ke 22.11. klo 17.15-20
  • ke 29.11. klo 17.15-20
 • Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3 op
  • ke 27.9. klo 17.15-20
  • ke 11.10. klo 17.15-20
  • to 7.12. klo 17.15-20
 • Palvelumuotoilu 6 op
  • ke 4.10. klo 17.15-20
  • 25.10. klo 17.15-20
  • ke 1.11. klo 17.15-20
  • ke 8.11. klo 17.15-20
  • ke 29.11. klo 17.15-20
  • ke 13.12. klo 17.15-20

Moduuli II: Tapahtumien ilme ja tulevaisuus 15 op (kevät 2024)

 • Visuaalinen viestintä 5 op
 • Trendit kulttuurialalla 5 op
 • Uudistuvat mediat 5 op

Opintojaksojen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (30 op) hinta on 300 euroa. Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 31.8.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 7.9.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (300 €), joka laskutetaan kahdessa erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 28.8.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.