Teknologiateollisuuden osaajille täydentäviä opintoja | SeAMK

Teknologiateollisuuden osaajille täydentäviä opintoja

Täydennä osaamistasi avoimen AMKin opinnoilla!

Avoimen AMKin yksittäisten opintojaksojen ja kokonaisuuksien tarjontaa on koottu teemoittain alle. Yksittäisille opintojaksoille pääset ilmoittautumaan opintojaksokuvauksista. Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä!

Opintokokonaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella, joka löytyy kokonaisuuden esittelystä.

SeAMK Tekniikka

Yksittäisten opintojaksojen lähiopetus on pääosin torstai- ja perjantai-iltaisin. Yksittäisiä opetuspäiviä voi olla myös lauantaisin. Lähiopetuksen lisäksi käytetään myös verkko-opetusta.

Materiaalitekniikka (AMK)

Teknillinen mekaniikka (AMK)

Korjausrakentaminen (YAMK)

  • Korjausrakentaminen 5 op (toteutetaan keväällä 2021)

Teollinen internet uustuotesuunnittelussa (YAMK)

  • Teollinen internet 5 op (2.10.-20.12.2020, 8G00CF50-3002 )
  • Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op (toteutus keväällä 2021)

Ohjelmistotuotanto (AMK / YAMK)

  • Ohjelmistotuotannon menetelmät 4 op (YAMK) (5.9.2020 – 20.12.2020, 8A00CH84-3001)
  • Pilvipalvelut 3 op (AMK) (20.08.2020 – 20.12.2020, 8A00CD68-3002)
  • Web-palvelu ja tietokantarajapinnat 5 op (5.9.2020-30.11.2020, 8J00CN12-3001)

Huom! Nämä syksyllä 2020 toteutettavat ohjelmistotuotannon opintojaksot ovat poikkeuksellisesti kaikille maksuttomia.

SeAMK Liiketoiminta

Yksittäisten opintojaksojen lähiopetus on maanantai-torstai -iltaisin. Lähiopetuksen lisäksi käytetään myös verkko-opetusta.

Liiketoimintaosaaminen (AMK)

Julkiset hankinnat 10 op -opintokokonaisuus

Syksyllä alkava Julkiset hankinnat 10 op -opintokokonaisuus kattaa julkisten hankintojen perusteet, markkinavuoropuhelun toteuttamisen ja julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut. Lisäksi kokonaisuudessa perehdytään markkinaoikeuden ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen julkisten hankintojen toteutuksessa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Yksittäiset opintojaksot
Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Yksittäisille opintojaksoille pääsee ilmoittautumaan opintojaksokuvauksista. Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä!  Opintojaksoille voidaan ottaa rajattu määrä osallistujia. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintosuorituksesta voi pyytää opintosuoritusotteen opiskelijapalvelut@seamk.fi.

Opintokokonaisuudet
Opintomaksu määräytyy opintokokonaisuuden laajuuden mukaan (10 euroa / opintopiste). Lisätietoja löytyy opintokokonaisuuksien kuvauksista. Ilmoittautuminen tapahtuu opintojaksokuvauksesta löytyvän lomakkeen kautta. Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Huom! Avoimen yksittäiset opintojaksot ja alle 60 opintopisteen kokonaisuudet ovat maksuttomia työttömille ja lomautetuille. Maksuttomuus koskee ilmoittautumisia ajalla 15.4.-31.12.2020. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää todiste lomautuksesta (Työnantajan antama dokumentti lomautusilmoituksesta tai todistus lomautuksesta. Lomautusilmoituksessa tai lomautustodistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto. Huom! Lomautetun kohdalla myös TE-palveluiden Oma asiointi -palvelusta saatu todistus käy) tai työttömyydestä (Todistuksen saa TE-palveluiden Oma asiointi-palvelusta).

Opiskelija myös selvittää itse omalta kohdaltaan opintojen mahdolliset vaikutukset työttömyysturvaetuuksiin TE-toimistosta.

Pohjakoulutusvaatimukset

AMK-tasoisiin opintoihin ei ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia.
YAMK-tasoisiin opintoihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Todistuskopiot liitetään ilmoittautumislomakkeeseen.

Opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Muu SeAMKin avoimen AMKin tarjonta