Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina | SeAMK

Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina

Kaikissa SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmissa on 20 opintopistettä  yhteisiä perusopintoja, jotka voit suorittaa verkko-opintoina! Nämä opinnot käyvät suorituksena mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan (ei koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Ilmoittautuminen syksyn 2020 opintoihin on ajalla 15.5.-15.10.2020.

Ilmoittautumaan pääset opintojaksokuvauksista. Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä.

SeAMKin yhteiset perusopinnot (20 op)

Osaajaksi kehittyminen
Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys (2 op)
Viestintätaidot (3 op)
Tieto- ja viestintätekniikka (3 op)

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen     
Yrittäjyyden perusteet (3 op)
SeAMK-innovaatioviikko (2 op)
(Huom! SeAMKin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tätä kautta innovaatioviikolle)

Tutkimus- ja projektiosaaminen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet (2 op)
Projektitoiminnan perusteet (3 op)

Hinta

Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste.

Lisätietoja opinnoista

Opintojaksot toteutetaan syksyisin ja keväisin. Kevään opintojaksoille ilmoittautuminen käynnistyy joulukuussa 2020.

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi