Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina | SeAMK

Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina

Kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiset perusopinnot

Kaikissa SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmissa on 20 op yhteisiä perusopintoja, joista suurimman osan voit suorittaa nyt myös verkossa. Kevään 2019 aikana verkko-opetus tulee mahdolliseksi kaikissa perusopinnoissa. Nämä opinnot käyvät suorituksena mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan (ei koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Linkki verkko-opetuksessa mukana oleviin opintoihin tullaan lisäämään alla olevaan listaan kurssi-ilmoittautumisen auettua

KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

Osaajaksi kehittyminen
Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys (2 op)
Viestintätaidot (3 op)
Tieto- ja viestintätekniikka     (3 op)

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen     
Yritystoiminta ja yrittäjyys      (3 op)
SeAMK innovaatioviikko          (2 op)

Tutkimus- ja projektiosaaminen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet (2 op)
Projektitoiminnan perusteet (3 op)