Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina | SeAMK

Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina

Kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiset perusopinnot

Kaikissa SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmissa on 20 op yhteisiä perusopintoja, joista osan voit suorittaa nyt myös verkossa. Vuoden 2020 aikana verkko-opetus tulee mahdolliseksi kaikissa perusopinnoissa.

Nämä opinnot käyvät suorituksena mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan (ei koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä.

Kaikille yhteiset perusopinnot

Osaajaksi kehittyminen
Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys (2 op)
Viestintätaidot (3 op)
Tieto- ja viestintätekniikka     (3 op)

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen     
Yritystoiminta ja yrittäjyys      (3 op)
SeAMK-innovaatioviikko          (2 op)
(Huom! SeAMKin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tätä kautta innovaatioviikolle)

Tutkimus- ja projektiosaaminen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet (2 op)
Projektitoiminnan perusteet (3 op)