Urheilujohtamisen opintoja 10 op | SeAMK

Urheilujohtamisen opintoja 10 op

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa kaikkiaan 10 opintopistettä (10 op) urheilujohtamisen opintoja. Opinnoissa perehdytään urheiluliiketoiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, taloudellisiin erityispiirteisiin, tutustutaan lainsäädännöllisiin näkökulmiin, urheilumarkkinointiin, sponsorointiin ja henkilöbrändäykseen.

Opintoja voi suorittaa aina 20 opintopisteeseen asti erilaisilla urheiluliiketoimintaan, hyvinvointiin, brändäykseen sekä urheilumarkkinointiin liittyvillä opinnoilla.

Opinnot alkavat syksyllä 2021. Opetus toteutetaan joustavasti hybridi- ja verkko-opetuksena.

Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Urheilujohtaminen 10 op

 • Urheiluliiketoiminta 5 op
 • Urheilumarkkinointi 3 op
 • Urheilijan brändin rakentaminen 2 op

Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista! Myös linkki ilmoittautumiseen löytyy opintojaksokuvausten yhteydestä.

 • Urheiluliiketoiminta 5 op (käynnistynyt)

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa kuvailla urheilun ja liikunnan merkityksen yksilön ja yhteiskunnan tasoilla. Opiskelija tunnistaa liikunta-alan eri toimijat ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet. Opiskelija osaa määritellä liikuntapalvelun keskeiset osa-alueet ja palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija tunnistaa urheiluliiketoiminnan taloudelliset erityispiirteet. Opiskelija tuntee keskeiset liikunta- ja urheilualan tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen merkityksen urheiluliiketoiminnassa. Opiskelija osaa toimia liikuntaorganisaatiossa hallintotehtävissä. Opiskelija ymmärtää liikunta ja urheilun erityispiirteet lainsäädännön näkökulmasta.

  Sisältö

  • Urheilun yhteiskunnallinen merkitys
  • Urheiluorganisaation johtaminen
  • Urheilun taloudelliset vaikutukset
  • Urheilu ja liikunta tuotteena
  • Urheilun lainsäädäntö

  Ajankohta: Opintojakso toteutetaan hybridi- ja verkko-opetuksena. Hybridiopetuksena toteutettavat kontaktipäivät: 26.8.2021 klo 17.15, 9.9.2021 klo 17.15, 23.9.2021 klo 17.15, 7.10.2021 klo 17.15 ja 14.10.2021 klo 17.15

  Arviointi: 1-5

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Urheilumarkkinointi 3 op (käynnistynyt)

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa kuvailla urheiluseuran, tapahtumajärjestämisen ja markkinoinnin yhteydet. Opiskelija tunnistaa urheilun ja tapahtumajärjestämisen eri toimijat ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää sponsoroinnin merkityksen osana urheilumarkkinointia. Opiskelija osaa määritellä tapahtumamarkkinoinnin keskeiset osa-alueet ja palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella urheilutapahtuman ja sen markkinoinnin.

  Sisältö

  •  Urheilumarkkinoinnin erityispiirteet
  • Tapahtuman markkinointi ja tapahtuma osana markkinointiviestintää
  • Sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet

   

  Esitietovaatimukset: Urheiluliiketoiminta 5 op tai vastaava osaaminen
  Ajankohta: Opintojakso toteutetaan hybridi- ja verkko-opetuksena. Hybridiopetuksena toteutettavat kontaktipäivät: 4.11.2021 klo 17.15, 18.11.2021 klo 17.15 ja 25.11. klo 17.15

  Arviointi: 1-5

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Urheilijan brändin rakentaminen 2 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, ja miten niitä voidaan hyödyntää henkilöbrändin rakentamisessa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

  Sisältö

  • Henkilöbrändin rakentaminen
  • Sosiaalinen media
  • Vaikuttajamarkkinointi

   

  Ajankohta: Verkkokurssi keväällä 2022
  Arviointi:
  1-5

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa:

 • Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2 op

  Tavoitteet

  • Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
  • Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
  • Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä.

   

  Sisältö

  • Kehon ja mielen hyvinvointi
  • Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
  • Itseluottamus ja motivaatio

   

  Esitietovaatimukset: Ei vaadita edeltäviä opintoja
  Ajankohta: Kevät 2022
  Opetusmuoto: Verkko-opinnot ja itsenäinen työskentely
  Ilmoittautuminen:
  12.12.2021 mennessä

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3 op

  Tavoitteet

  • Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida
  • Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin
  • Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä

   

  Sisältö

  • Stressi ja palautuminen
  • Uni ja palautuminen
  • Ravitsemus

  Esitietovaatimukset: Ei vaadita edeltäviä opintoja
  Ajankohta: Kevät 2022
  Opetusmuoto: Verkko-opinnot ja itsenäinen työskentely

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kurssivalikoimaan on mahdollista ottaa mukaan myös

 • eSport Management Project 2-6 op (ajankohta selviää myöhemmin)

Hinta

Opintojaksojen hinta on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautuminen

Avoimen AMKin opintojaksoille ilmoittaudutaan opintojaksokuvauksen (yllä) yhteydestä löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Urheilujohtamisen opintojen (10 op) esite.

 

Lisätiedot

SeAMK placeholder kuva

Sari Havulehto

Suunnittelija, harjoittelijapalvelut

sähköposti

Sari.Havulehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408303975