Yrityksen ostaminen 5 op | SeAMK

Yrityksen ostaminen 5 op

Tiesitkö, että yrityksen ostaminen on varmempi tapa aloittaa yrittäjänä kuin uuden yrityksen perustaminen?

Kevään 2022 aikana toteutettava opintojakso tarjoaa tukevan tietopaketin toimivan yrityksen ostamisesta. Opintojakson suoritettuasi tiedät, millaisia mahdollisuuksia valmiin yrityksen ostaminen tarjoaa. Tiedät myös käytännön toimenpiteet aina ostokohteen etsinnästä sen haltuunottoon saakka. Koulutuksessa pääset tutustumaan yrittäjiin ja yrityksiin, jotka ovat jo yrityskaupan tehneet sekä muihin yritysostosta kiinnostuneisiin opiskelijoihin.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä sekä lähi- ja verkko-opinnoista sisältäen luentoja, case-keskusteluja (ryhmätapaamiset) ja verkkotehtäviä. Opiskelija koostaa opintojaksoon sisältyvistä tehtävistä portfolion.

Lähiopetuskerrat:

  • to 13.1 klo 17.15 – 20.30
  • to 27.1 klo 17.15 – 20.30
  • to 10.2 klo 17.15 – 20.30
  • to 24.2 klo 17.15 – 20.30
  • to 24.3 klo 17.15 – 20.30

Paikka: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Frami F, auditorio F110 (käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, Seinäjoki)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita ja niiden haasteita. Opiskelija osaa laatia tilanteeseen soveltuvat ostokriteerit ja soveltaa niitä ostokohteen haussa sekä eritellä yrityskauppaneuvottelujen kulkuun liittyviä haasteita. Opiskelija osaa pääpiirteissään kuvata keskeisimpien arvonmäärityksen periaatteiden soveltamista ja vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin.

Sisältö

  • Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: ostomahdollisuudet, yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
  • Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, liiketoiminnan haltuunotto, henkilöstö
  • Ostokohteet: ostokriteerit, haku, valinta, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
  • Arvonmääritys yrityskaupassa
  • Yritysoston toteutustavat: liiketoimintakauppa vs. osakekauppa, yritysoston rahoitus

 

Laajuus

Opintojakson laajuus on viisi (5) opintopistettä.

Opintojaksototeutuksen koodi

LT00DA32-3001

Opintojakson järjestävä toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Hinta

Koulutus toteutetaan osana EU-rahoitteista hanketta, joten opintojakso on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen perjantaihin 26.12.2021 klo 23.59 mennessä oheisella e-lomakkeella. Ilmoittautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

EU aluekehitysrahaston logo