Opiskelijavalinnat | SeAMK

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Sähköinen asiointi

Olet täyttänyt Opintopolussa sähköisen hakulomakkeen, jossa olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Samalla olet antanut luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. Olethan antanut sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on voimassa vielä hakuajan jälkeenkin. Ei myöskään kannata ilmoittaa työsähköpostiosoitetta, jos ei seuraa sitä esim. lomien aikana.

Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että postilaatikossasi on tilaa viestien vastaanottamiseen. Velvollisuutesi on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti, joista tiedotetaan Opintopolussa ja sähköpostitse. SeAMK ei vastaa toisen toimijan kuten sähköpostioperaattorin toiminnasta, siinä olevista virheistä tai puutteista. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin, hakijapalvelut(at)seamk.fi.

Valintojen julkistaminen

Syksyn 2020 yhteishaun tulokset julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään 22.10. ja valintakoevalintojen osalta viimeistään 27.11.2020.

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee tulostiedotteeseen. Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Tiedotteessa kerrotaan mm. sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteiden osalta sekä mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista löytyy Opintopolusta.

Mikäli et saa opiskelupaikkaa, tutustu avoimen AMK:n tarjontaamme sekä kevään 2021 yhteishakuihin.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Syksyn yhteishaussa opiskelupaikan saaneen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 4.12.2020 klo 15.00 mennessä. Varasijalta hyväksytyllä on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu paikka vastaan. Näet oman paikan vastaanottamisen määräajan Oma Opintopolku-palvelusta.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa Oma Opintopolku- palvelussa. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä paikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Varasijoilta kutsutaan hakijoita sitä mukaan, mikäli koulutukseen vapautuu opiskelupaikkoja esim. tilanteessa, jossa hyväksytty ei ota tarjottua paikkaa vastaan. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 15.12.2020 klo 15.00 saakka.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi hakijaksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle 2021 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Ellet ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeuden. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

 1. Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin 7.12.2020 klo 15.00 mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Dokumentit voi toimittaa liitteet– sivun kautta.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Tietoa oikeudesta YTHS:n palveluihin

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi kevätlukukaudelle, sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Toimitettavat liitteet

Valintakoevalintatavan kautta hyväksytyn on lähetettävä todistuskopio pohjakoulutuksesta sähköpostitse SeAMKin hakijapalveluihin 7.12. klo 15.00 mennessä. Varasijalta hyväksytyn tulee lähettää todistuskopio hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Katso tarkemmat tiedot alla olevasta Koulutodistuskopio- painikkeesta.

Todistusvalintatavan kautta hyväksytyn ei ole tarvetta toimittaa todistuskopiota. Valinta on perustunut joko hakemukselle ladattuun todistuskopioon tai Koski-palvelussa olleeseen tietoon. Tietoa todistusvalinnasta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. 

Tarkista Oma Opintopolku-palvelusta minkä valintatavan (todistusvalinta/ valintakoe) kautta olet tullut hyväksytyksi SeAMKiin.

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt:

 • 1. Koulutodistuskopio

  Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta, mitä koulutustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut.

  Lähetä todistuskopio sähköpostitse SeAMK Hakijapalveluihin jostain alla mainitusta tutkintotodistuksesta. Mikäli olet jo hakuaikana ladannut kopion tutkintotodistuksesta hakemukselle, ei todistuskopiota tarvitse hakijapalveluihin lähettää.

  • ammatillinen perustutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.8.2015)
  • näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • ammatti- tai erikoisammattitutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.1.2018)
  • opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai
  • pelkkä lukion päättötodistus (mikäli et ole suorittanut ylioppilastutkintoa)

   

  Lähetä todistuskopio hakijapalveluihin 7.12.2020 klo 15.00 mennessä. Varasijalta hyväksytyn tulee lähettää  koulutodistuskopio opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

  Hakukautena hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistuvalla tulee olla tutkinto valmiina viimeistään 28.12.2020. Tieto tutkinnon valmistumisesta tulee olla Koski-palvelussa tai hakijan tulee lähettää kopio tutkintotodistuksesta sähköpostitse SeAMK Hakijapalveluihin viimeistään 28.12.2020 klo 15.00 mennessä. Voit tarkistaa Koski-palvelusta näkyvät tietosi Oma Opintopolku-palvelusta. 

  Ohje todistuskopion lähettämiseen sähköpostitse SeAMK Hakijapalveluihin:

  • Peitä todistuskopiosta henkilöturvatunnuksen loppuosa tietoturvasyistä.
  • Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Huom! Kopio opintokortista, opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksen liitteestä tai CV:stä ei ole riittävä.
  • Varmista, että kuvista saa selvää.
  • Suositeltuja tiedostomuotoja ovat PDF, JPG, PNG ja DOCX.
  • Lähetä todistuskopio SeAMK Hakijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen: hakijapalvelut(at)seamk.fi . Kerro viestissä lisäksi mihin koulutukseen sinut on valittu.
  • Mikäli emme saa määräaikaan mennessä pyydettyjä kopioita, opiskelijavalinta puretaan. Myöhässä lähetettyjä todistuskopioita emme käsittele.

  Mikäli todistuskopiosta tulee kysyttävää, olemme yhteydessä sähköpostitse. Seuraathan hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostia säännöllisesti.

  Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraathan sähköpostia säännöllisesti myös opiskelijavalintojen julkistamisen jälkeen.

  Sinun ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita, mikäli

  • olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Näemme ylioppilastutkintotiedot suoraan YTL:stä
  • olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015-31.12.2016 välisenä aikana ja olet ladannut jo hakuaikana todistuskopion hakemuksellesi
  • olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (esim. lähihoitaja, merkonomi) 1.1.2017 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.
  • olet suorittanut ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 1.1.2018 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.

  Tarkistathan suorittamasi tutkinnon nimen saamastasi tutkintotodistuksesta.

  Voit tarkistaa Koski-palvelusta näkyvät tietosi Oma Opintopolku-palvelusta. 

 • 2. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

Tietoa opintojen aloituksesta

Tietoa mm. opintojen aloitusajankohdasta ja paikasta löydät alla olevasta linkistä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 11.12.2020 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi, postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki tai henkilökohtaisesti asioimalla SeAMK Hakija- ja opiskelijapalveluissa, osoite Kampusranta 11 F, 2. kerros, Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501