Opiskelijavalinnat | SeAMK

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Kevään toinen yhteishaku: opiskelijavalinnat julkaistu

Kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnat on julkaistu SeAMKissa 8.7. AMK-valintakoevalintatavan osalta. Tietoa alimmista pistemääristä, joilla AMK-valintatavan kautta tuli valituksi SeAMKiin löydät Valintakoevalinnat julkaistu– uutisesta. Valinnat kaikkien valintatapojen eli todistusvalintojen ja valintakoevalintojen osalta on nyt julkaistu.

Mikäli et saa opiskelupaikkaa, seuraa ilmoitteluamme vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista kevään yhteishaun lisähaussa. Tutustu myös avoimen AMK:n tarjontaamme sekä syksyn yhteishaun hakukohteisiimme.

Sähköinen asiointi

Olet täyttänyt Opintopolussa sähköisen hakulomakkeen, jossa olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Samalla olet antanut luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. Olethan antanut sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on voimassa vielä hakuajan jälkeenkin. Ei myöskään kannata ilmoittaa työsähköpostiosoitetta, jos ei seuraa sitä esim. lomien aikana.

Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että postilaatikossasi on tilaa viestien vastaanottamiseen. Velvollisuutesi on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti, joista tiedotetaan Opintopolussa ja sähköpostitse. SeAMK ei vastaa toisen toimijan kuten sähköpostioperaattorin toiminnasta, siinä olevista virheistä tai puutteista. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin, hakijapalvelut(at)seamk.fi.

Valintojen julkistaminen

Kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 5.6.2020. Kevään 2020 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään 27.5.2020 ja muiden kuin todistusvalintojen osalta viimeistään 15.7.2020. 

Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee tulostiedotteeseen. Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Tiedotteessa kerrotaan mm. sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteiden osalta sekä mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista löytyy Opintopolusta.

Mikäli et saa opiskelupaikkaa, seuraa ilmoitteluamme vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista kevään yhteishaun lisähaussa. Tutustu myös avoimen AMK:n tarjontaamme sekä syksyn yhteishaun hakukohteisiimme.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikan saaneen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 17.7.2020 klo 15.00 mennessä. Toisessa yhteishaussa opiskelupaikan saaneen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Mikäli olet hyväksytty varasijalta, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu paikka vastaan. Näet oman paikan vastaanottamisen määräajan Oma Opintopolku-palvelusta.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa Oma Opintopolku- palvelussa. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä paikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Varasijoilta kutsutaan hakijoita sitä mukaan, mikäli koulutukseen vapautuu opiskelupaikkoja esim. tilanteessa, jossa hyväksytty ei ota tarjottua paikkaa vastaan. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 3.8.2020 klo 15.00 saakka.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu lukuvuodelle 2020-2021 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Dokumentit voi toimittaa www.seamk.fi/liitteet-sivun kautta.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Todistuskopiot

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Tarkista alla olevista tiedoista, mitä todistuskopioita tulee toimittaa:

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt:

Tarkista Oma Opintopolku-palvelusta minkä valintatavan (todistusvalinta/ valintakoe) kautta olet tullut hyväksytyksi:

1. TODISTUSVALINTATAVAN kautta hyväksytty (ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon valintatapa):

– ei tarvitse toimittaa pohjakoulutuksesta todistuskopiota

2. VALINTAKOKEEN kautta hyväksytty:

toimita koulutodistuskopio jonkin alla mainitun tutkinnon tutkintotodistuksesta:

 • 1. Koulutodistuskopio

  – ammatillinen perustutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.8.2015)

  – näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto

  – ammatti- tai erikoisammattitutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.1.2018)

  – opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai

  – pelkkä lukion päättötodistus (mikäli et ole suorittanut ylioppilastutkintoa)

  Kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta tarvitsemme hakukelpoisuutesi tarkistamiseksi. Hakijapalvelut voivat pyytää myös erikseen todistuskopiota, mikäli tarpeen. Seuraathan hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiasi säännöllisesti.

  Huom! Kopio opintokortista, opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksen liitteestä tai CV:stä ei ole riittävä. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistuskopiota!

  Toimita koulutodistuskopio sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

   

  Sinun ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita, mikäli

  – olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Näemme ylioppilastutkintotiedot suoraan YTL:stä

  – olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015-31.12.2016 välisenä aikana ja olet ladannut jo hakuaikana todistuskopion hakemuksellesi

  – olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (esim. lähihoitaja, merkonomi) 1.1.2017 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta

  – olet suorittanut ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 1.1.2018 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.

  Tarkistathan suorittamasi tutkinnon nimen saamastasi tutkintotodistuksesta.

   

  Huom! Seuraaviin koulutuksiin hyväksyttyjen ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita lainkaan:
  – Bachelor of Business Administration, International Business
  – Bachelor of Health Care, Nursing

 • 2. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt:

 • 1. Työtodistuskopiot

  Ylempään AMK-hakukohteeseen hyväksytty

  Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksyttyjen tulee toimittaa työtodistuskopiot, jotka todentavat hakukelpoisuuden edellytyksenä olevan vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) mittaisen asianomaisen alan työkokemuksen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu asianomaisen alan työkokemus. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa, että ala, jolta hakukelpoisuuden tuottava tutkintosi on. Työkokemuksen tulee olla hankittu 31.7.2020 mennessä.

  Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit sekä työnantajan yhteystiedot, allekirjoitus ja todistuksen allekirjoituksen päivämäärä. Mikäli olet tällä hetkellä työsuhteessa, tulee sinun pyytää työantajalta väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys voidaan hyväksyä asianomaisen alan työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. YEL- tai MYEL-vakuutustodistuksen lisäksi tulee toimittaa yritysrekisteriote, josta käy ilmi yrityksen toimiala.

  Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista hyväksytään vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

  Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

  Huom! Työsopimus, palkkatodistus, työeläkeote, eläketodistus, ansioluettelo tai muu itse kirjoitettu dokumentti eivät riitä. Huomioithan, että kesäaikana työtodistusten saamisessa voi olla viivettä lomakaudesta johtuen. Olethan siis riittävän ajoissa yhteydessä työnantajaan tai työnantajan edustajaan tai siihen, joka sinulle työtodistuksen kirjoittaa.

  Toimita työtodistuskopiot sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

 • 2. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

Korkeakoulututkinnosta ei ole tarvetta toimittaa todistuskopiota.

Näemme tiedot Koski-palvelusta. Mikäli tietoja korkeakoulututkinnosta ei ole saatavilla Koski-palvelusta, pyydämme todistuskopiota erikseen. Seuraathan hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiasi säännöllisesti.

Voit tarkistaa Koski-palvelusta näkyvät tietosi Oma Opintopolku-palvelusta: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta, mitä koulutustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset. Mikäli emme saa määräaikaan mennessä pyydettyjä kopioita, opiskelijavalinta puretaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää todistuskopioista tai olet epävarma siitä, tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita, ota yhteyttä Hakijapalveluihin.

Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraathan sähköpostia säännöllisesti myös opiskelijavalintojen julkistamisen jälkeen.

Tietoa opintojen aloituksesta

Tietoa mm. opintojen aloitusajankohdasta ja paikasta löydät alla olevasta linkistä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 29.7.2020 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501