Opiskelijavalinnat | SeAMK

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Sähköinen asiointi

Olet täyttänyt Opintopolussa sähköisen hakulomakkeen, jossa olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Samalla olet antanut luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. Olethan antanut sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on voimassa vielä hakuajan jälkeenkin. Ei myöskään kannata ilmoittaa työsähköpostiosoitetta, jos ei seuraa sitä esim. lomien aikana.

Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että postilaatikossasi on tilaa viestien vastaanottamiseen. Velvollisuutesi on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti, joista tiedotetaan Opintopolussa ja sähköpostitse. SeAMK ei vastaa toisen toimijan kuten sähköpostioperaattorin toiminnasta, siinä olevista virheistä tai puutteista. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin, hakijapalvelut(at)seamk.fi.

Valintojen julkistaminen

Kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 5.6.2020. Kevään 2020 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään 27.5.2020 ja muiden kuin todistusvalintojen osalta viimeistään 15.7.2020. 

Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee tulostiedotteeseen. Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Tiedotteessa kerrotaan mm. sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteiden osalta sekä mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista löytyy Opintopolusta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikan saaneen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 17.7.2020 klo 15.00 mennessä. Toisessa yhteishaussa opiskelupaikan saaneen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa Oma Opintopolku- palvelussa. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä paikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Varasijoilta kutsutaan hakijoita sitä mukaan, mikäli koulutukseen vapautuu opiskelupaikkoja esim. tilanteessa, jossa hyväksytty ei ota tarjottua paikkaa vastaan. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 3.8.2020 klo 15.00 saakka.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu lukuvuodelle 2020-2021 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Dokumentit voi toimittaa www.seamk.fi/liitteet-sivun kautta.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Todistuskopiot

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Liitteiden toimittamiseen käytettävä linkki aktivoituu opiskelijavalintojen tulosten julkaisemisen jälkeen.

Huom! Mikäli olet tullut valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota pohjakoulutuksestasi.

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt:

 • 1. Koulutodistuskopio

  Toimita koulutodistuskopio jonkin alla mainitun tutkinnon tutkintotodistuksesta:
  – ammatillinen perustutkinto, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.1.2017)
  – ammatti- tai erikoisammattitutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.1.2018)
  – pelkkä lukion päättötodistus (mikäli et ole suorittanut ylioppilastutkintoa) tai
  – yo-todistus (mikäli suoritettu ennen vuotta 1990)

  Mikäli valmistut ammatillisesta perustutkinnosta keväällä 2020, sinun tulee toimittaa todistuskopio 22.7. klo 15.00 mennessä. Koulutodistuskopiota tarvitsemme hakukelpoisuutesi tarkistamiseksi.

  Huom! Kopio opintokortista, opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksen liitteestä ei ole riittävä. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistuskopiota!

  Sinun ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita, mikäli
  – olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Näemme ylioppilastutkintotiedot suoraan YTL:stä.
  – olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (esim. lähihoitaja, merkonomi) 1.1.2017 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.
  – olet suorittanut ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 1.1.2018 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.

  Voit tarkistaa löytyvätkö suoritustietosi Koski-palvelusta: https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto

  Tarkistathan suorittamasi tutkinnon nimen saamastasi tutkintotodistuksesta.

  Mikäli olet tullut valituksi kevään toisessa yhteishaussa todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota pohjakoulutuksestasi.

  Huom! Seuraaviin koulutuksiin hyväksyttyjen ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita lainkaan:
  – Bachelor of Business Administration, International Business
  – Bachelor of Health Care, Nursing

 • 2. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

 • 3. Työtodistuskopio

  Rakennusmestari (AMK)- koulutukseen hyväksytty

  SeAMKin Rakennusmestari (AMK)- koulutukseen opiskelupaikan vastaanottaneen tulee mahdollisten koulutodistuskopioiden lisäksi toimittaa myös rakennusalan työtodistuskopiot, mikäli hakija on ilmoittanut hakemuksessa rakennusalan työkokemusta.

  Huom. työsopimus, määräyskirja, palkkatodistus, eläketodistus, työeläkeote, ansioluettelo tai muu itse kirjoitettu selvitys eivät riitä. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot ja allekirjoitus, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee näkyä myös päivämäärä, jolloin se on allekirjoitettu. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

  Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. Yrittäjyydestä tulee lisäksi toimittaa yritysrekisteriote, josta käy ilmi, että kyseessä on rakennusalan yrittäjyys. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

  Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.

  Rakennusalan työtodistuskopiot tulee toimittaa www.seamk.fi/liitteet – sivun kautta 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Huom! Mikäli olet ladannut työtodistuskopiot hakemuksellesi, sinun ei ole tarvetta toimittaa työtodistuskopioita enää www.seamk.fi/liitteet– sivun kautta.

   

YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt: 

 • 1. Koulutodistuskopiot

  Ylempään AMK-hakukohteeseen hyväksytty

  Toimita YAMK-hakukohteessa edellytetystä hakukelpoisuuden antavasta pohjakoulutuksesta tutkintotodistuskopio. Voit tarkistaa  hakukohteen hakukelpoisuusvaatimuksista Opintopolusta tarkemmat tiedot tarvittavasta tutkintotodistuskopiosta.

  Toimita koulutodistuskopio sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

 • 2. Työtodistuskopiot

  Ylempään AMK-hakukohteeseen hyväksytty

  Toimita YAMK-hakukohteen hakukelpoisuuteen edellytetystä asianomaiselta alalta hankitusta vähintään 24 kuukauden työkokemuksesta työtodistuskopiot. Hakukelpoisuuteen edellytetyn työkokemuksen tulee olla hankittu 31.7.2020 mennessä.

  Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Yrittäjyydestä tulee lisäksi osoittaa yritysrekisteriote, josta käy ilmi yrittäjyyden ala. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

  Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista hyväksytään vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

  Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Todistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot ja allekirjoitus, työtehtävät ja osa-aikatyön osalta työtunnit sekä todistuksen allekirjoituksen päivämäärä. Nykyisestä työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus. HUOM. työsopimus, palkkatodistus, eläketodistus, työeläkeote, ansioluettelo tai muu itse kirjoitettu dokumentti eivät riitä.

  Toimita työtodistuskopiot sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

 • 3. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta, mitä koulutustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset. Mikäli emme saa määräaikaan mennessä pyydettyjä kopioita, opiskelijavalinta puretaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää todistuskopioista tai olet epävarma siitä, tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita, ota yhteyttä Hakijapalveluihin.

Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraathan sähköpostia säännöllisesti myös opiskelijavalintojen julkistamisen jälkeen.

Tietoa opintojen aloituksesta

Tietoa mm. opintojen aloitusajankohdasta ja paikasta löydät alla olevasta linkistä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 29.7.2020 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501