Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Sähköinen asiointi

Olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, jossa olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi ja olet antanut samalla luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti, tarkista myös roskaposti-kansio, siltä varalta että viestit päätyvät sinne. Tarvittaessa ota yhteyttä Hakijapalveluihin.

Valintojen julkistaminen

Kevään 2017 yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 30.06.2017. Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee tulostiedotteeseen. Tiedotteessa kerrotaan sen hetkinen valintamenestys kaikkien hakukohteiden osalta ja mahdollinen varasijatilanne eri koulutuksissa (Huom! SeAMKissa ei ole käytössä varasijamenettelyä). Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku- palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä.

Mikäli et ole antanut lupaa asioinnin hoitamiseen pelkästään sähköisesti, saat tulostiedotteen myös postitse. Muista seurata aktiivisesti Oma Opintopolku -palvelua sekä sähköpostiasi. Muista myös tarkistaa sähköpostin roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Huom. SeAMKin kevään 2017 hakukohteissa ei ole käytössä varasijamenettelyä, eli opiskelijoita ei hyväksytä varasijoilta. Hakukohteisiin on pyritty hyväksymään heti riittävä määrä opiskelijoita huomioiden, että osa opiskelijoiksi hyväksytyistä ilmoittautuu poissaolevaksi, peruu opiskelupaikan tai menettää sen valintaan vaikuttaneiden tietojen tarkistuksen vuoksi.

Avoimen väylän haun ja siirtohaun opiskelijavalinnat julkistetaan viim. 30.6.2017. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. Lisäksi SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista kaikille hakijoille sähköpostitse. Sähköpostissa on tarkemmat ohjeet opiskelijaksi valituille mm. paikan vastaanottamisesta.

Palaute valintakokeesta

Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä. Tarkista Opintopolussa olevasta hakukohteen “pääsy- ja soveltuvuuskoe”-osiosta (linkki alla) tarkemmat ajankohdat palautteen kysymiselle.

Kysy palautetta valintakokeesta

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku -palvelussa 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku- palvelussa, saa vahvistusviestin sähköpostiin.

Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä 14.07.2017 klo 15.00 mennessä.

Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi.

Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen korkeakouluun

Ilmoittaudu lukuvuodelle 2017-2018 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä 14.07.2017 klo 15.00 mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Todistuskopiot

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Opiskelupaikan vahvistamiseen toimitettavat liitteet:

 • AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytty

  Koulutodistuskopio: jonkin seuraavan suoritetun tutkinnon tutkintotodistuksesta: ammatillinen perustutkinto, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, pelkkä lukion päättötodistus (mikäli et ole suorittanut ylioppilastutkintoa) tai ulkomainen tutkinto
  Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei tarvitse toimittaa tutkinnosta todistuskopioita. Näemme tiedot suoraan YTL:stä.
  • Huom! Mikäli kuitenkin valmistut keväällä 2017 ammatillisesta oppilaitoksesta, tulee tutkinnon olla valmis ja tutkintotodistuksen kopio olla toimitettuna SeAMK Hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä
  • Huom! Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistuskopiota!
  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

  Työtodistuskopio: Liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksyttyjen, jotka ovat hakemuksella ilmoittaneet yleistä työkokemusta, tulee koulutodistuskopioiden lisäksi toimittaa työtodistuskopio. Mikäli olet tällä hetkellä työsuhteessa, tulee sinun pyytää työantajalta väliaikainen työtodistus. Huom! Työsopimus, palkkatodistus, ansioluettelo, työeläkeote tms. ei riitä Lue lisää Liiketalouden monimuotototeutuksen työkokemuksesta valintaperusteista.

  Lähetä kopiot 14.7.2017 klo 15.00 mennessä SeAMK Hakijapalveluihin sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta.

  Tarkista Oma opintopolku –palvelusta, mitä koulutus- ja työkokemustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset.

  Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraa sähköpostia säännöllisesti.

 • YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytty

  Koulutodistuskopio: hakukelpoisuuden antavasta pohjakoulutuksesta (ks. tarkemmin pohjakoulutusvaatimus ko. hakukohteen valintaperusteista)
  Työtodistuskopio (ks. tarkemmin ko. hakukohteen valintaperusteista)
  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

  Lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista 14.7.2017 klo 15.00 mennessä SeAMK Hakijapalveluihin sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta.

  Tarkista Oma opintopolku –palvelusta, mitä koulutus- ja työkokemustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset.

  Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraa sähköpostia säännöllisesti.

Tietoa opintojen aloituksesta ja alkuperäisistä todistuksista

Tietoa mm. opintojen aloitusajankohdasta ja tarvittavien alkuperäisten todistusten mukaan ottamisesta ensimmäisenä koulupäivänä löydät alla olevasta linkistä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Oikaisupyyntö liitteineen on lähetettävä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, PL 412, 60101 Seinäjoki. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo(at)seamk.fi tai henkilökohtaisesti asioimalla hakija- ja opiskelijapalveluissa ma-pe klo 12-15 välisenä aikana, osoite Kampusranta 11 F, 2. kerros, 60320 Seinäjoki.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!