Opiskelijavalinnat | SeAMK

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Sähköinen asiointi

Olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, jossa olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Samalla olet antanut luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. Olethan antanut sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on voimassa vielä hakuajan jälkeenkin. Ei myöskään kannata ilmoittaa työsähköpostiosoitetta, jos ei seuraa sitä esim. lomien aikana.

Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että postilaatikossasi on tilaa viestien vastaanottamiseen. Velvollisuutesi on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti, joista tiedotetaan Opintopolussa ja sähköpostitse. SeAMK ei vastaa toisen toimijan kuten sähköpostioperaattorin toiminnasta, siinä olevista virheistä tai puutteista. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin, hakijapalvelut(at)seamk.fi.

Valintojen julkistaminen

Syksyn 2019 yhteishaun tulokset on julkaistu 27.11.2019. Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee tulostiedotteeseen. Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista löytyy Opintopolusta.

Huom. SeAMKin syksyn 2019 hakukohteissa ei ole käytössä varasijamenettelyä, eli opiskelijoita ei hyväksytä varasijoilta. Hakukohteisiin on pyritty hyväksymään heti riittävä määrä opiskelijoita huomioiden, että osa opiskelijoiksi hyväksytyistä ilmoittautuu poissaolevaksi, peruu opiskelupaikan tai menettää sen valintaan vaikuttaneiden tietojen tarkistuksen vuoksi.

Syksyn 2019 yhteishaun alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi ko. koulutukseen:

Agrologi (AMK), monimuotototeutus: 9.91 pistettä
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus: 14.85 pistettä
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus: 10.27 pistettä
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys: 25.66 pistettä
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus: 23.69 pistettä
Sosionomi (AMK), päivätoteutus: 40.65 pistettä
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus: 42.34 pistettä
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus: 33.79 pistettä
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus: 27 pistettä

SeAMKin syksyn yhteishaun hakukohteissa valintatapana oli ainoastaan AMK-valintakoe. AMK-valintakokeen maksimipisteet oli koulutusaloittain: tekniikan ala 80 pistettä, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala 60 pistettä, Luonnonvara-ala 60 pistettä, Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala 60 pistettä, Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala 80 pistettä. Osiokohtaisiin maksimipisteisiin voit tutustua täällä: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/syksyn-2019-yhteishaku/

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vastaanota opiskelupaikkasi Oma Opintopolku -palvelussa 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu kevätlukuvuodelle 2020 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Dokumentit voi toimittaa www.seamk.fi/liitteet-sivun kautta.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Todistuskopiot

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 9.12.2019 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Liitteiden toimittamiseen käytettävä linkki aktivoituu opiskelijavalintojen tulosten julkaisemisen jälkeen.

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt:

 • 1. Koulutodistuskopio

  Toimita koulutodistuskopio jonkin alla mainitun tutkinnon tutkintotodistuksesta:
  – ammatillinen perustutkinto, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.1.2017)
  – ammatti- tai erikoisammattitutkinto (mikäli suoritettu ennen 1.1.2018)
  – pelkkä lukion päättötodistus (mikäli et ole suorittanut ylioppilastutkintoa) tai
  – yo-todistus (mikäli suoritettu ennen vuotta 1990)

  Mikäli valmistut ammatillisesta perustutkinnosta syksyllä 2019, sinun tulee toimittaa todistuskopio 30.12. klo 15.00 mennessä. Koulutodistuskopiota tarvitsemme hakukelpoisuutesi tarkistamiseksi.

  Huom! Kopio opintokortista, opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksen liitteestä ei ole riittävä. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistuskopiota!

  Sinun ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita, mikäli
  – olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Näemme ylioppilastutkintotiedot suoraan YTL:stä.
  – olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (esim. lähihoitaja, merkonomi) 1.1.2017 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.
  – olet suorittanut ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 1.1.2018 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta.

  Voit tarkistaa löytyvätkö suoritustietosi Koski-palvelusta: https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto

  Tarkistathan suorittamasi tutkinnon nimen saamastasi tutkintotodistuksesta.

 • 2. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta, mitä koulutustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset. Mikäli emme saa määräaikaan mennessä pyydettyjä kopioita, opiskelijavalinta puretaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää todistuskopioista tai olet epävarma siitä, tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita, ota yhteyttä Hakijapalveluihin.

Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraathan sähköpostia säännöllisesti myös opiskelijavalintojen julkistamisen jälkeen.

Tietoa opintojen aloituksesta

Tietoa mm. opintojen aloitusajankohdasta ja paikasta löydät alla olevasta linkistä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää 13.12.2019 klo 15.00 mennessä. Oikaisupyyntö liitteineen on lähetettävä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo(at)seamk.fi tai henkilökohtaisesti asioimalla hakija- ja opiskelijapalveluissa ma-pe klo 12-15 välisenä aikana, osoite Kampusranta 11 F, 2. kerros, 60320 Seinäjoki.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501