Opiskelijavalinnat | SeAMK

Opiskelijavalinnat

Kevään toisen yhteishaun suomenkielisen koulutuksen opiskelijavalinnoissa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Valintojen julkistaminen

Suomenkielisten AMK-hakukohteiden kevään 2022 yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään 30.5. ja AMK-valintakokeiden osalta viimeistään 8.7. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, osallistu AMK-valintakokeeseen. Tietoa AMK-valintakokeesta kerrotaan Ammattikorkeakouluun.fi- sivulla.

Kulttuurituottaja (AMK)- ja ylempien AMK-hakukohteiden opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 8.7.2022.

Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee OPH:n lähettämään tulostiedotteeseen. Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Tiedotteessa kerrotaan mm. sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteiden osalta sekä mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista löytyy Opintopolusta.

Mikäli et saa opiskelupaikkaa, tutustu avoimen AMK:n opintotarjontaan sekä syksyn yhteishaun koulutustarjontaan.

Muistilista yhteishaussa hyväksytylle

 1. Vastaanota opiskelupaikka
 2. Ilmoittaudu opiskelijaksi
 3. Lataa tarvittavat liitteet hakemukselle
 4. Tarkista milloin ja missä opinnot alkavat

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Kevään yhteishaussa viimeistään 8.7.2022 opiskelupaikan saaneen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä. Varasijalta hyväksytyllä on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu paikka vastaan. Näet oman paikan vastaanottamisen määräajan Oma Opintopolku-palvelusta.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa Oma Opintopolku- palvelussa. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat paikan vastaanottamisilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä paikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita vastaanottamisilmoituksia ei hyväksytä.

Varasijoilta kutsutaan hakijoita sitä mukaan, mikäli koulutukseen vapautuu opiskelupaikkoja esim. tilanteessa, jossa hyväksytty ei ota tarjottua paikkaa vastaan. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 2.8.2022 klo 15.00 saakka. Lue lisää varasijamenettelystä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi hakijaksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu lukuvuodelle 2022-2023 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Ellet ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeuden. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Poissaolevaksi ilmoittautuminen tulee todistaa alla mainituin asiakirjoin.

 • Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

  Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

  Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

  Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

  1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
  2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta
  3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

  Poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

  POISSAOLODOKUMENTIN TOIMITUS: Toimita dokumentti liitteet- sivun kautta.

Tietoa YTHS:n palvelusta ja terveydenhoitomaksusta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta mistään syystä.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksu tulee maksaa lukukausittain eli kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden eräpäivä on 30.9. ja kevätlukukauden 31.1.

Opiskelijaksi hyväksytyn todistuskopiot

Lue tarkemmin alta, tuleeko sinun liittää Opintopolun hakemukselle todistuskopioita.

 • AMK-koulutukseen hyväksytty

  Jos et ole liittänyt Opintopolun hakemukselle 6.4.2022 mennessä todistuskopiota hakulomakkeella ilmoittamastasi pohjakoulutuksesta, lataa todistuskopio hakemukselle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan näet Oma Opintopolku -palvelusta. Lataa todistuskopiot hakemuksella kohtaan “Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)”.

  Koski- tietovarannosta näemme alla mainituista tutkinnoista tiedot. Näistä tutkinnoista ei ole tarvetta hakemukselle todistuskopiota liittää:

  • ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2017 alkaen
  • ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2018 alkaen
  • ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1990 alkaen
  • korkeakoulututkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia)

  Hakukautena keskeneräisellä hakukelpoisuuden antavalla tutkinnolla hakevan tulee liittää tutkintotodistuskopio hakemukselle 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

  Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita lisäksi lakisääteisyyden syyn todentavat dokumentit paikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä erillisellä lomakkeella. Lisätietoja kohdassa ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”.

  Hakijapalvelut ottavat sinuun yhteyttä, mikäli tulee kysyttävää. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit menevät sinne.

 • YAMK-koulutukseen hyväksytty

  Jos et ole liittänyt Opintopolun hakemukselle 6.4.2022 mennessä todistuskopiota hakulomakkeella ilmoittamastasi pohjakoulutuksesta ja vaaditusta työkokemuksesta, lataa todistuskopiot hakemukselle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan näet Oma Opintopolku -palvelusta. Lataa todistuskopiot hakemuksella kohtaan “Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)”.

  Koski- tietovarannosta näemme tiedot korkeakoulututkinnoista vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia). Tarkista Oma Opintopolku-palvelusta näkyvät tutkintotietosi. Mikäli tietoa korkeakoulututkinnosta ei ole saatavilla Oma Opintopolku-palvelusta, liitä tutkinnosta todistuskopio hakemukselle.

  Todistuskopioita tarvitaan hakukelpoisuuden tarkistamisessa. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuuden antavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemusvaatimuksesta sekä ohjeet mm. työtodistusten toimittamisesta löytyvät Opintopolusta ao. YAMK-koulutuksen tiedoista. Opiskelijaksi hyväksytyn vastuulla on toimia annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen kunnes hakukelpoisuus on tarkistettu.

  Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita lisäksi lakisääteisyyden syyn todentavat dokumentit paikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä erillisellä lomakkeella. Lisätietoja kohdassa ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”.

  Hakijapalvelut ottavat sinuun yhteyttä, mikäli tulee kysyttävää. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit menevät sinne.

Tietoa opintojen aloituksesta

Opintojen aloitusajankohdat ja -paikat löydät alla olevan linkin Tietoa uusille opiskelijoille kautta. Syksyllä 2022 alkavien opintojen aloituspäivät päivitetään sivulle alkukesästä. Tarkista tiedot opintojen aloituksesta mahdollisten muutosten varalta vielä ennen opintojen aloitusta. Tervetuloa opiskelemaan!

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 22.7.2022 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)seamk.fi, tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK placeholder kuva

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501