Opiskelijavalinnat | SeAMK

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Sähköinen asiointi

Olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, jossa olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Samalla olet antanut luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. Olethan antanut sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on voimassa vielä hakuajan jälkeenkin. Ei myöskään kannata ilmoittaa työsähköpostiosoitetta, jos ei seuraa sitä esim. lomien aikana.

Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että postilaatikossasi on tilaa viestien vastaanottamiseen. Velvollisuutesi on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti, joista tiedotetaan Opintopolussa ja sähköpostitse. SeAMK ei vastaa toisen toimijan kuten sähköpostioperaattorin toiminnasta, siinä olevista virheistä tai puutteista. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin, hakijapalvelut(at)seamk.fi.

Valintojen julkistaminen

Syksyn 2018 yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2018. Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin josta pääsee tulostiedotteeseen. Samat kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista löytyy Opintopolusta.

Huom. SeAMKin syksyn 2018 hakukohteissa ei ole käytössä varasijamenettelyä, eli opiskelijoita ei hyväksytä varasijoilta. Hakukohteisiin on pyritty hyväksymään heti riittävä määrä opiskelijoita huomioiden, että osa opiskelijoiksi hyväksytyistä ilmoittautuu poissaolevaksi, peruu opiskelupaikan tai menettää sen valintaan vaikuttaneiden tietojen tarkistuksen vuoksi.

Palaute valintakokeesta

Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä. Ilmoitamme tarkemmat ajankohdat palautteen kysymiselle Opintopolussa. Valitse ensin oikea hakukohde ja sen jälkeen välilehti ”Hakeminen”. Ajankohta palautteen kysymiselle löytyy ”Pääsy- ja soveltuvuuskoe”-osiosta.

Kysy palautetta valintakokeesta

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vastaanota opiskelupaikkasi Oma Opintopolku -palvelussa 11.12.2018 klo 15.00 mennessä. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, huolehdi, että se on perillä 11.12.2018 klo 15.00 mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen korkeakouluun

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle 2019 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä 11.12.2018 klo 15.00 mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Dokumentit voi toimittaa www.seamk.fi/liitteet-sivun kautta.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2019.

Todistuskopiot

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 11.12.2018 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Liitteiden toimittamiseen käytettävä linkki aktivoituu opiskelijavalintojen tulosten julkaisemisen jälkeen.

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyt:

 • 1. Koulutodistuskopio

  Koulutodistuskopio jonkin alla mainitun tutkinnon tutkintotodistuksesta:
  – ammatillinen perustutkinto, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  – ammatti- tai erikoisammattitutkinto
  – pelkkä lukion päättötodistus (mikäli et ole suorittanut ylioppilastutkintoa)
  – yo-todistus (mikäli suoritettu ennen vuotta 1990) tai
  – ulkomainen tutkinto ja lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä (käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli tutkintotodistuksen kieli ei ole jokin näistä.

  Koulutodistuskopiota tarvitsemme hakukelpoisuutesi tarkistamiseksi.

  Huom! Kopio opintokortista, opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksen liitteestä ei ole riittävä. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistuskopiota!

  Sinun ei tarvitse toimittaa koulutodistuskopioita, mikäli
  – olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen. Näemme ylioppilastutkintotiedot suoraan YTL:stä.
  – olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (esim. lähihoitaja, merkonomi) 1.1.2018 jälkeen. Saamme tutkintotietosi Koski-palvelusta. Huomaathan, että mikäli olet suorittanut ammatti- tai erikoisammattitutkinnon (esim. koulunkäyntiavustaja, hieroja), sinun tulee toimittaa todistuskopiot. Tarkista tutkinnon nimi saamastasi tutkintotodistuksesta.

 • 2. Työtodistuskopio

  Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutukseen hyväksytty

  Työtodistuskopio: Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys monimuotototeutukseen hyväksyttyjen, jotka ovat hakemuksella ilmoittaneet yleistä työkokemusta, tulee koulutodistuskopioiden lisäksi toimittaa työtodistuskopiot.

  Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Mikäli olet tällä hetkellä työsuhteessa, tulee sinun pyytää työantajalta väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

  Huom! Työsopimus, palkkatodistus, ansioluettelo, työeläkeote tms. ei riitä.

 • 3. Lakisääteisen syyn todentava dokumentti

  Poissaolevaksi ilmoittautuvat

  Poissaolevaksi ilmoittautuvan lakisääteisen syyn todentava dokumentti
  (ks. kohta Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna)

Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta, mitä koulutustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset. Mikäli emme saa määräaikaan mennessä pyydettyjä kopioita, opiskelijavalinta puretaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää todistuskopioista tai olet epävarma siitä, tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita, ota yhteyttä Hakijapalveluihin.

Hakijapalvelut lähettävät sinulle sähköpostiviestin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, mikäli tarvittava liite puuttuu tai siitä on kysyttävää. Seuraathan sähköpostia säännöllisesti myös opiskelijavalintojen julkistamisen jälkeen.

Tietoa opintojen aloituksesta ja alkuperäisistä todistuksista

Tietoa mm. opintojen aloitusajankohdasta ja tarvittavien alkuperäisten todistusten mukaan ottamisesta ensimmäisenä koulupäivänä löydät alla olevasta linkistä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää 13.12.2018 klo 15.00 mennessä. Oikaisupyyntö liitteineen on lähetettävä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo(at)seamk.fi tai henkilökohtaisesti asioimalla hakija- ja opiskelijapalveluissa ma-pe klo 12-15 välisenä aikana, osoite Kampusranta 11 F, 2. kerros, 60320 Seinäjoki.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501