Opiskelijavalinnat | SeAMK.fi

Opiskelijavalinnat

Yhteishaun hakukohteiden opiskelijavalinnoissa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät.

Tietoa valintaperusteista ja valintamenettelyistä

Valintojen julkistaminen

SeAMKin syksyn yhteishaun hakukohteiden todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 18.10.2023. Opiskelijaksi hyväksytyt saavat tiedon tarjolla olevasta opiskelupaikasta automaattisesti Opintopolku-palvelusta. Hakijat voivat halutessaan tarkistaa oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut tutkinnot. Syksyllä 2023 valmistuvat hakijat, joiden ammatillisen perustutkinnon tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 11.10.2023 mennessä, ovat mukana todistusvalinnassa. Näyttötutkintona suoritettuja ammatillisia perustutkintoja ei todistusvalinnassa huomioida. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot saadaan YTL:stä. Huom. syksyllä ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät ole mukana saman syksyn todistusvalinnoissa. Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta löytyy tarkempaa tietoa todistusvalinnoista.

Mikäli tulet hyväksytyksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, osallistu AMK-valintakokeeseen. Tietoa AMK-valintakokeesta kerrotaan ammattikorkeakouluun.fi- sivulla.

Kaikkien valintatapojen osalta hakijat saavat tiedon opiskelijavalinnasta viimeistään 24.11.2023. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiin viestin, josta pääset Opetushallituksen lähettämään tulostiedotteeseen. Tulostiedotteeseen kootut valintatiedot löytyvät myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Tiedotteessa kerrotaan mm. sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteiden osalta sekä mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Lisätietoa ja ohjeita yhteishaun valintojen tuloksista ja tulosten tulkinnoista löytyy Opintopolusta. Mikäli sinut on hyväksytty opiskelijaksi, toimii tulostiedote opiskelutodistuksena esim. asuntoa hakiessasi tai asioidessasi muiden viranomaisten kanssa.

Mikäli et saa opiskelupaikkaa, tutustu avoimen AMK:n opintotarjontaan sekä muihin hakeutumisen mahdollisuuksiin. Kevään 2024 yhteishaun koulutusten tarkemmat tiedot päivitetään SeAMKin verkkosivulle ja Opintopolkuun viimeistään lokakuun lopussa.

Muistilista yhteishaussa hyväksytylle

 1. Vastaanota opiskelupaikka
 2. Ilmoittaudu opiskelijaksi
 3. Lataa tarvittavat liitteet hakemukselle
 4. Tarkista milloin ja missä opinnot alkavat

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Syksyn 2023 yhteishaussa viimeistään 24.11.2023 opiskelupaikan saaneen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 1.12.2023 klo 15.00 mennessä. Varasijalta 24.11.2023 jälkeen opiskelijaksi hyväksytyllä on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu paikka vastaan. Näet oman paikan vastaanottamisen määräajan Oma Opintopolku-palvelusta.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa Oma Opintopolku -palvelussa. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat vahvistusviestin sähköpostiin. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.

Varasijoilta hyväksytään uusia opiskelijoita sitä mukaa, mikäli koulutukseen vapautuu opiskelupaikkoja esim. tilanteessa, jossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota tarjottua paikkaa vastaan. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 12.12.2023 klo 15.00 saakka. Lue lisää Opintopolku-palvelusta varasijamenettelystä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi hakijaksi. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle 2024 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy ”Siirry ilmoittautumaan” -linkki, joka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun. Ellet ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeuden. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Poissaolevaksi ilmoittautuneen tulee todistaa poissaolon lakisääteinen syy vaadituin asiakirjoin lähettämällä dokumentit SeAMKin Liitteet-sivun kautta. Lue tarkemmat ohjeet alla olevasta kohdasta “Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna”.

 • Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

  Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

  Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

  Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

  1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys tai kopio varusmiespassista
  2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta
  3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

  Poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

  POISSAOLODOKUMENTIN TOIMITUS: Toimita dokumentti SeAMKin liitteet- sivun kautta.

Opiskelijaksi hyväksytyn todistuskopiot

Lue tarkemmin alta, tuleeko sinun liittää Opintopolun hakemukselle todistuskopioita.

 • AMK-koulutukseen hyväksytty

  Jos et ole ladannut Opintopolun hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä sinulta vaadittua todistuskopiota hakulomakkeella ilmoittamastasi hakukelpoisuuden tuottavasta pohjakoulutuksesta, lataa todistuskopio hakemukselle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan näet Oma Opintopolku -palvelusta.

  Nimeä tiedostot muotoon “Sukunimi_Etunimi_dokumentti”, esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

  Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa selvää. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi tutkintotodistuksen tulisi olla yksi tiedosto, joka voi sisältää useita sivuja. Tarkista, että dokumentit ovat tiedostossa oikein päin.

  Lataa todistuskopiot hakemukselle PDF-, JPG-, DOCX-, tai PNG-muodossa kohtaan “Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)”.

  Koski- tietovarannosta näemme alla mainituista tutkinnoista tiedot. Näistä tutkinnoista ei ole tarvetta hakemukselle todistuskopiota liittää:

  • ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1990 alkaen
  • ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2017 alkaen
  • ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2018 alkaen
  • suomalaisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia)

  Voit tarkistaa omat suoritustietosi Oma Opintopolku-palvelusta. Mikäli olet syksyllä suorittamassa ylioppilastutkintoa tai ammatillista perustutkintoa, etkä saa tutkintoasi valmiiksi ennen kuin todistusvalinnat julkaistaan, ei hakukelpoisuuttasi voida tarkistaa tutkinnon keskeneräisyyden vuoksi.  Siksi kyseisenä hakukautena keskeneräisellä hakukelpoisuuden antavalla tutkinnolla hakevan tulee liittää tutkintotodistuskopio hakemukselle 27.12.2023 klo 15.00 mennessä.

  Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita lisäksi lakisääteisyyden syyn todentavat dokumentit paikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä erillisellä lomakkeella. Lisätietoja kohdassa ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”.

  Hakijapalvelut ottavat sinuun yhteyttä, mikäli tulee kysyttävää. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit menevät sinne. Hakijan ja opiskelijaksi hyväksytyn velvollisuus on seurata haku- ja valintaprosessin aikana hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja sinne saapuvia viestejä sekä toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.

YTHS:n palvelut ja terveydenhoitomaksu

Alta löydät tarkempaa tietoa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista ja korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta

 • Tietoa YTHS:n palvelusta ja terveydenhoitomaksusta

  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

  Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta mistään syystä.

  Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

  Terveydenhoitomaksu tulee maksaa lukukausittain eli kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden eräpäivä on 30.9. ja kevätlukukauden 31.1.

Tietoa opintojen aloituksesta

Opintojen aloitusajankohdat ja -paikat löydät alla olevan linkin Tietoa opintojen aloituksesta kautta. Tammikuussa 2024 alkavien opintojen aloituspäivät päivitetään sivulle joulukuussa. Tarkista tiedot opintojen aloituksesta mahdollisten muutosten varalta vielä ennen opintojen aloitusta. Tervetuloa opiskelemaan!

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Alalla on alaikäisten turvallisuutta tai potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu huolellisesti Ammattikorkeakoulujen alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Jos hakukelpoisuuden tarkistamiseen vaadittuja todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua. Hakijan ja opiskelijaksi hyväksytyn velvollisuus on seurata hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja sinne saapuvia viestejä sekä toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 8.12.2023 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa. Hakijan ja opiskelijaksi hyväksytyn velvollisuus on seurata säännöllisesti haku- ja valintaprosessin aikana hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja sinne saapuvia viestejä sekä toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. Myös roskapostikansio on syytä tarkistaa siltä varalta, että lähetetyt sähköpostiviestit menevät sinne.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)seamk.fi, tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

SeAMK placeholder kuva

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501