Tietoa uusille opiskelijoille – kaikki kootusti | SeAMK

Tietoa uusille opiskelijoille

Tervetuloa opiskelijaksi SeAMKiin!

Tälle sivulle on kerätty tietoa opintojen aloittamisesta syksyn yhteishaussa valituille uusille opiskelijoille. Avoimen väylän haussa valituille lähetetään sähköpostitse tarkempaa tietoa opintojen aloittamisesta.

Todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset

Syksyn yhteishaussa opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Tarkista osoitteesta www.seamk.fi/opiskelijavalinnat kohdasta “Todistuskopiot” tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita.

Suomessa tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse esittää alkuperäisiä todistuksia opintojen alkaessa. Mikäli olet kuitenkin suorittanut tutkinnon muualla kuin Suomessa, ota alkuperäiset tutkintotodistukset mukaasi opintojen aloituspäivänä.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Muistathan, että opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Uudet opiskelijat voivat ottaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen käyttöönsä verkkopalveluna 3.1.2020 alkaen. Mikäli käyttäjätunnuksen aktivointi ei onnistu, saat tunnukset opintojen alettua. Käyttäjätunnusta tarvitaan kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneille tai verkkoon. Sama tunnus on käytettävissä kaikilla ammattikorkeakoulun koneilla ja lähes kaikissa palveluissa.

Käyttäjätunnuksen aktivointipalvelu toimii TUPAS-tunnistautumisella (pankkitunnukset) ja se on käytössä kun opiskelija on vahvistanut ottavansa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut kevätlukukaudelle 2020. Palvelu löytyy osoitteesta https://tunnukset.seamk.fi. Palvelu edellyttää tietojärjestelmien käyttösääntöjen hyväksymistä. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen tulee aina käyttää kirjautumiseen omaa tunnustaan.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla.

Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows-versioon.

Opiskelijakunta SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on SeAMKin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunta muodostaa yhteisön, joka on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana opiskelijaelämän eri osa-alueilla. SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulussa AMK- tai YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. SAMOlla on yli 3000 jäsentä.

Jäsenet saavat SLICE-mobiiliopiskelijakortin, joka oikeuttaa valtavaan määrään erilaisia etuja ja alennuksia (mm. VR, Matkahuolto, KELAn ateriatuki, kaikki SAMOn ja SLICEn jäsenedut ja alennukset). Lisämaksusta voi tilata muovisen AMK-opiskelijakortin, jolla voi hyödyntää myös sähköisiä kampuspalveluita (esim. SeAMK Kirjasto, läppärilainaamo ja keskitetty tulostus).

Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.samo.fi

Uuden opiskelijan opas

 

Koulutuskohtaiset aloitustiedot:

LUONNONVARA-ALA

 • Agrologi (AMK), monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 13.1.2020 klo 10.00, Frami A, luokka FRAMIA350.1, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ti 14.1.2020 opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. MAGRO20-ryhmien lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/
  • Lähiopetusviikot keväällä 2020: 3, 7, 10, 14, 17. Ma-pe klo 8-17. Lähiopetusviikkojen lisäksi opiskelijakohtaisesti navettaharjoitukset (opiskelija, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta) viikoilla 9, 11 tai 15 (alkuviikko)
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone. Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Anu Katila, anu.katila(at)seamk.fi puh. 040 8302430 (tavoitettavissa 23.12.2019 saakka ja 2.1.2020 lähtien)

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: torstai 9.1.2020 klo 9.00, paikka: Kampustalo, Seinäjoki-sali, osoite: Kalevankatu 35, Seinäjoki
  • Perjantaina 10.1.2020 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. MSH20A ja B-ryhmän lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta: https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone . Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Monimuotoryhmiä on kaksi, Msh20a ja Msh20b. Ryhmän Msh20 a lähiopetupäiviä ovat keskiviikko ja torstai. Kevään harjoitteluviikot 17-18 / 2020. Ryhmän Msh20b lähiopetuspäiviä ovat torstai ja perjantai.Kevään harjoitteluviikot 19-20 /2020. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti 8.00-16.00 (18.00). Lähiopetusjaksojen välille sijoittuu itsenäistä opiskelua.
  • Lisätietoja: Raija Palo, raija.palo(at)seamk.fi, puh. 040-8303956 (tavoitettavissa 19.12.2019 saakka ja 2.1.2020 alkaen)
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: tiistai 7.1.2020 klo 9.00, paikka: Kampustalo, osoite: Kalevankatu 35, Seinäjoki
  • Keskiviikkona 8.1.2020 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. SOS20A-ryhmän lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone . Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Pirjo Takala, pirjo.takala(at)seamk.fi, puh. 040-8302167 (tavoitettavissa 18.12.2019 saakka ja 2.1.2020 alkaen)
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: tiistai 7.1.2020 klo 9.00, paikka: Kampustalo, osoite: Kalevankatu 35, Seinäjoki
  • Keskiviikkona 8.1.2020 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. MSOS20-ryhmän lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone . Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetusjaksot: 7.1.-6.3.2020, 30.8.-30.10.2020, 11.1.-12.3.2021, 30.8.-29.10.2021, 10.1.-11.3.2022. Lähiopetusjaksojen aikana oppitunteja on arkipäivisin pääsääntöisesti 8-16 välisenä aikana. Lähiopetusjaksojen väliajoille sijoittuu harjoittelujaksoja ja itsenäisiä tehtäviä.
  • Lisätietoja: Pirjo Takala, pirjo.takala(at)seamk.fi, puh. 040-8302167 (tavoitettavissa 18.12.2019 saakka ja 2.1.2020 alkaen)
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: torstai 9.1.2020 klo 9.00, paikka: Kampustalo, Seinäjoki-sali, osoite: Kalevankatu 35, Seinäjoki
  • Perjantaina 10.1.2020 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. TH20-ryhmän lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/ 
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone. Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Raija Palo, raija.palo(at)seamk.fi, puh. 040 830 3956 (tavoitettavissa 19.12.2019 saakka ja 2.1.2020 alkaen)

TEKNIIKAN ALA

 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantai 13.1.2020 klo 10.00, Frami A, luokka FRAMIA350.1, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tiistaina 14.1.2020 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. MBIELI20-ryhmän lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/ 
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone. Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetus keväällä 2020 seuraavasti: maanantaista keskiviikkoon viikolla 3 (ma klo 10-20, ti klo 8-20 ja ke klo 8-16). Viikoilla 7, 10, 14, 17 ja 20 työpäivät ovat lukujärjestyksen mukaisesti torstaista lauantaihin aikavälillä to klo 10-20, pe klo 8-20 ja la klo 8-16.
  • Lisätietoja: Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(at)seamk.fi puh. 0408303953 (tavoitettavissa 20.12.2019 saakka ja 2.1.2020 lähtien)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus (Jyväskylä)
  • Opinnot alkavat: maanantai 13.1.2020 klo 8.00, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK), luokassa BP06, osoite: Rajakatu 35, Jyväskylä
  • Tärkeää tietoa uudelle opiskelijalle JAMKin ja SeAMKin käytännöistä löydät tästä.
  • Ensimmäisen viikon lukujärjestykseen pääset tästä.
  • JAMKin kampusalueen kartan näet tästä.
  • Lisätietoja: Marita Viljanmaa, marita.viljanmaa(at)seamk.fi, puh. 040-8302192 (tavoitettavissa 18.12.2019 saakka ja 2.1.2020 lähtien)

LIIKETALOUDEN ALA

 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: lauantai 11.1.2020 klo 9.00 Frami F, luokka F144, Kampusranta 11, Seinäjoki
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Monimuoto-opiskelijoiden pakollinen lähiopetus keväällä 2020 seuraavasti: Viikko 2 (lauantai 11.1.2020 klo 9.00-17.00), viikko 6 (lauantai 8.2.2020 klo 9.00-17.00), viikko 10 (lauantai 7.3.2020 klo 9.00-17.00), viikko 14 (lauantai 4.4.2020 klo 9.00-17.00) ja viikko 20 (lauantai 16.5.2020 klo 9.00-17.00). Opetusmenetelmänä käytetään ns. flipped classroom eli käänteinen luokkahuone-mallia. Tässä mallissa opiskelu ennen lähijaksoa tapahtuu verkossa tehtäviä tehden. Lähijaksojen aikana voidaan hyvin vuorovaikutteisesti käydä läpi tehtäviä ja mahdollisia kohdattuja ongelmia.
  • Ryhmän MPK20 lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Lisätietoja: Johanna Koivula, johanna.koivula(at)seamk.fi puh. 040 830 2400 (tavoitettavissa 19.12.2019 saakka ja 2.1.2020 lähtien)

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 13.1.2020 klo 10.00, Frami A, luokka FRAMIA350.1, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetus keväällä 2020 seuraavasti: maanantaista keskiviikkoon viikolla 3 (ma klo 10-20, ti klo 8-20 ja ke klo 8-16). Viikoilla 7, 10, 14 ja 17 työpäivät ovat lukujärjestyksen mukaisesti torstaista lauantaihin aikavälillä to klo 10-20, pe klo 8-20 ja la klo 8-16.
  • MRESTO20-ryhmän lukujärjestys löytyy 13.12.2019 lähtien osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/
  • Ota mukaan aloituspäivänä: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, oma tietokone. Varaa lisäksi mukaasi n. 5 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(at)seamk.fi puh. 0408303953 (tavoitettavissa 20.12.2019 saakka ja 2.1.2020 lähtien)

Saapuminen SeAMKiin

Yhteystiedot-sivulta näet kampusten sijainnit kartalla ja löydät tietoa Framin kampusalueen pysäköinnistä.

Opintojen aloituspäivänä uudet opiskelijat voivat pysäköidä maksutta ilman pysäköintilupaa Laboratorion, Areenan ja Keskuskatu 32:n pysäköintialueille. Ks. pysäköintialueet täältä. Alueella pysäköintipaikkoja on rajoitettu määrä. Kampusalueelle pääset kätevästi myös pyörällä.

Hyödyllisiä linkkejä

Opiskelijat Joupiskalla

Tietoa mm. opiskelijakunta SAMOsta, kirjastopalveluista, opiskelijaterveydenhuollon palveluista ja asumisesta löydät alla olevista linkeistä.