Tietoa uusille opiskelijoille

Tervetuloa opiskelijaksi SeAMKiin!

Tälle sivulle on kerätty tietoa opintojen aloittamisesta kevään yhteishaussa valituille uusille opiskelijoille. Avoimen väylän haussa ja siirtohaussa valituille lähetetään sähköpostitse tarkempaa tietoa opintojen aloittamisesta.

Todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset

Kevään yhteishaussa opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Tarkista osoitteesta www.seamk.fi/opiskelijavalinnat kohdasta “Todistuskopiot” tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita.

Suomessa tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse esittää alkuperäisiä todistuksia opintojen alkaessa. Mikäli olet kuitenkin suorittanut tutkinnon muualla kuin Suomessa, ota alkuperäiset tutkintotodistukset mukaasi opintojen aloituspäivänä. Työtodistuskopioista tulee esittää alkuperäinen todistus vain silloin, jos työtodistus ei ole kirjoitettu suomeksi.

 

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Muistathan, että opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Uudet opiskelijat voivat ottaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen käyttöönsä verkkopalveluna myöhemmin tällä sivulla ilmoitettavana ajankohtana. Mikäli käyttäjätunnuksen aktivointi ei onnistu, saat tunnukset opintojen alettua. Käyttäjätunnusta tarvitaan kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneille tai verkkoon. Sama tunnus on käytettävissä kaikilla ammattikorkeakoulun koneilla ja lähes kaikissa palveluissa.

Käyttäjätunnuksen aktivointipalvelu toimii TUPAS-tunnistautumisella (pankkitunnukset) ja se on käytössä kun opiskelija on vahvistanut ottavansa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut lukuvuodelle. Palvelu löytyy osoitteesta https://tunnukset.seamk.fi. Palvelu edellyttää tietojärjestelmien käyttösääntöjen hyväksymistä. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen tulee aina käyttää kirjautumiseen omaa tunnustaan.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla.

Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows-versioon.

Opiskelijakunta SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on SeAMKin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunta muodostaa yhteisön, joka on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana opiskelijaelämän eri osa-alueilla. SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulussa AMK- tai YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. SAMOlla on yli 3000 jäsentä.

Jäsenet saavat AMK-Opiskelijakortin, joka oikeuttaa valtavaan määrään erilaisia etuja ja alennuksia (mm. VR, Matkahuolto, KELAn ateriatuki, kaikki SAMOn paikalliset jäsenedut ja alennukset). Kortilla voi hyödyntää myös sähköisiä kampuspalveluita (esim. SeAMK Kirjasto, läppärilainaamo ja keskitetty tulostus).

Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.samo.fi

Opiskelijan opas

Koulutuskohtaiset aloitustiedot:

LUONNONVARA-ALA

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ti 27.8.2019 opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. AGRO19-ryhmien lukujärjestys löytyy https://lukkarikone.seamk.fi/
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Anu Katila, anu.katila(at)seamk.fi puh. 040 8302430

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy noin kello 16. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Marjut Koivisto, marjut.koivisto(at)seamk.fi, puh. 040 680 7190
 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy noin kello 15. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, tietokone ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Marita Lahti, marita.lahti(at)seamk.fi, puh. 040 830 2320
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy noin kello 16. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Raija Palo, raija.palo(at)seamk.fi, puh. 040 830 3956

   

 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy noin kello 15. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Pirjo Takala, pirjo.takala(at)seamk.fi, puh. 040 830 2167

   

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

TEKNIIKAN ALA

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 15.8.2019 klo 16.15 lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, tietokone ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään.
  • Lisätietoja: Jorma Mettälä, jorma.mettala(at)seamk.fi, 040 830 7481
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 11 ja päättyy noin kello 16. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Pia-Mari Riihilahti, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi, 040 830 2355

   

 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ti 27.8.2019 opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. BIELI19-ryhmän lukujärjestys löytyy https://lukkarikone.seamk.fi/
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(at)seamk.fi puh. 0408303953
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 15.8.2019 klo 16.15 lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, tietokone ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään.
  • Lisätietoja: Jorma Mettälä, jorma.mettala(at)seamk.fi, 040 830 7481
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 11 ja päättyy noin kello 16. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Pia-Mari Riihilahti, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi, 040 830 2355
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 11 ja päättyy noin kello 16. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Pia-Mari Riihilahti, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi, 040 830 2355
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Tervetuloa opiskelemaan! Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 11 ja päättyy noin kello 16. Tiistaina 27.8.2019 opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys löytyy osoitteesta https://lukkarikone.seamk.fi/.
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Pia-Mari Riihilahti, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi, 040 830 2355
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

LIIKETALOUDEN ALA

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ensimmäinen päivä on perehdytyspäivä (9-16), jossa tutoreilla on iso rooli toivottaa teidät tervetulleiksi taloon. Ensimmäisenä päivänä ruokailun jälkeen klo 12.00 siirrytään Frami F auditorioon F128, jossa ohjelma jatkuu liiketalouden ja kulttuurin osalta (myös ruokailu tapahtuu jo Frami F puolella). Siirtymiseen annetaan ohjeistuksia aamupäivän aikana. Tiistaina 27.8. opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Kiti19-ryhmän lukujärjestys löytyy täältä: https://lukkarikone.seamk.fi/  Tervetuloa opiskelemaan!
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Sari Mäkinen-Laitila, sari.makinen-laitila@seamk.fi puh. 040 868 0077
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 17.00 Frami F, Kampusranta 11, Seinäjoki. Paikalle on hyvä saapua viim. 16.45 ilmoittautumisen takia.
  • Ryhmän opetus järjestetään parittomilla viikoilla ma-to klo 17.15 alkaen. Syksyn 2019 lukujärjestykset julkaistaan viikolla 25 https://lukkarikone.seamk.fi hakemalla ryhmällä MLITA19. Opiskelijaksi valitut saavat elokuun alussa sähköpostitse viestiä opinto-ohjaaja Johanna Koivultalta (tervetuloa opiskelemaan ja osaamisen tunnistamisen infot).
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet, tietokone ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään.
  • Lisätietoja: Johanna Koivula, johanna.koivula@seamk.fi puh. 040 830 2400
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ensimmäinen päivä on perehdytyspäivä, jossa tutoreilla on iso rooli toivottaa teidät tervetulleiksi taloon. Ensimmäisenä päivänä ruokailun jälkeen klo 12.00 siirrytään Frami F auditorioon F128, jossa ohjelma jatkuu liiketalouden ja kulttuurin osalta (myös ruokailu tapahtuu jo Frami F puolella). Siirtymiseen annetaan ohjeistuksia aamupäivän aikana. Opiskelijaksi valitut saavat elokuun alussa sähköpostitse viestiä opinto-ohjaaja Johanna Koivulalta mm. ensimmäisen viikon aikataulusta sekä osaamisen tunnistamisesta. Tervetuloa opiskelemaan!
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Johanna Koivula, johanna.koivula@seamk.fi puh. 040 830 2400
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaamisen johtaminen

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 11.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ti 27.8.2019 opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. RESTO19-ryhmän lukujärjestys löytyy https://lukkarikone.seamk.fi/
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(at)seamk.fi puh. 0408303953
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

KULTTUURIALA

 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
  • Opinnot alkavat: maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  • Ensimmäinen päivä on perehdytyspäivä (9-16), jossa tutoreilla on iso rooli toivottaa teidät tervetulleiksi taloon. Ensimmäisenä päivänä ruokailun jälkeen klo 12.00 siirrytään Frami F auditorioon F128, jossa ohjelma jatkuu liiketalouden ja kulttuurin osalta (myös ruokailu tapahtuu jo Frami F puolella). Siirtymiseen annetaan ohjeistuksia aamupäivän aikana. Tiistaina 27.8. opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Kutu19-ryhmän lukujärjestys löytyy täältä: https://lukkarikone.seamk.fi/  Tervetuloa opiskelemaan!
  • Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset, mikäli sinulta niitä pyydetään. Varaa lisäksi mukaasi n. 3-4 € lounasta varten.
  • Lisätietoja: Johanna Ikola, johanna.ikola@seamk.fi puh. 040 8682005
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

  Opintojen aloitustiedot päivitetään tälle sivulle ennen opiskelijavalintojen julkaisua.

Saapuminen SeAMKiin

Yhteystiedot-sivulta näet kampusten sijainnit kartalla ja löydät tietoa Framin kampusalueen pysäköinnistä.

Opintojen aloituspäivänä uudet opiskelijat voivat pysäköidä maksutta ilman pysäköintilupaa Laboratorion, Areenan ja Keskuskatu 32:n pysäköintialueille. Ks. pysäköintialueet täältä. Alueella pysäköintipaikkoja on rajoitettu määrä. Kampusalueelle pääset kätevästi myös pyörällä.

Hyödyllisiä linkkejä

Opiskelijat Joupiskalla

Tietoa mm. opiskelijakunta SAMOsta, kirjastopalveluista, opiskelijaterveydenhuollon palveluista ja asumisesta löydät alla olevista linkeistä.