Tietoa uusille opiskelijoille

Tervetuloa opiskelijaksi SeAMKiin!

Tälle sivulle on kerätty tietoa opintojen aloittamisesta suomenkielisissä koulutuksissa aloittaville. Englanninkielisissä koulutuksissa aloittaville löytyy tietoa opintojen aloittamisesta osoitteesta www.seamk.fi/newstudent. Avoimen väylän haussa ja siirtohaussa valituille lähetetään sähköpostitse tarkempaa tietoa opintojen aloittamisesta.

Todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Tarkista osoitteesta www.seamk.fi/opiskelijavalinnat kohdasta “Todistuskopiot” tuleeko sinun toimittaa todistuskopioita. Huom! Todistuskopioiden toimittaminen koskee vain kevään 2017 yhteishaussa valittuja opiskelijoita.

Ota alkuperäiset todistukset mukaasi aloituspäivänä. Lisätietoa löydät koulutuksen aloitustiedoista.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Muistathan, että opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Uudet opiskelijat voivat ottaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen käyttöönsä verkkopalveluna 21.8.2017 jälkeen. Mikäli käyttäjätunnuksen aktivointi ei onnistu, saat tunnukset opintojen alettua. Käyttäjätunnusta tarvitaan kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneille tai verkkoon. Sama tunnus on käytettävissä kaikilla ammattikorkeakoulun koneilla ja lähes kaikissa palveluissa.

Käyttäjätunnuksen aktivointipalvelu toimii TUPAS-tunnistautumisella (pankkitunnukset) ja se on käytössä kun opiskelija on vahvistanut ottavansa opiskelupaikan vastaan. Palvelu löytyy osoitteesta https://tunnukset.seamk.fi Palvelu edellyttää tietojärjestelmien käyttösääntöjen hyväksymistä. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen tulee aina käyttää kirjautumiseen omaa tunnustaan.

Opiskelijavälinehankinnat

Uusille opiskelijoille suositellaan oman kannettavan tietokoneen hankkimista opiskelun ajaksi. Koneen tulisi olla prosessoriltaan vähintään i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla.

Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows-käyttöjärjestelmää.

Opiskelijakunta SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on SeAMKin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunta muodostaa yhteisön, joka on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana opiskelijaelämän eri osa-alueilla. SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulussa AMK- tai YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. SAMOlla on lähes 3000 jäsentä.

Jäsenet saavat AMK-Opiskelijakortin, joka oikeuttaa valtavaan määrään erilaisia etuja ja alennuksia (mm. VR, Matkahuolto, KELAn ateriatuki, kaikki SAMOn paikalliset jäsenedut ja alennukset). Kortilla voi hyödyntää myös sähköisiä kampuspalveluita (esim. läppärilainaamo ja keskitetty tulostus).

Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.samo.fi

SAMO Opiskelijan opas 2017-2018

 

Koulutuskohtaiset aloitustiedot:

KULTTUURIALA

 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 14.8. alkaen Esa Leikkari

   

 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

  Opinnot alkavat: 8.9. klo 15.00, Frami A, luokka F 308, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset

  Syksyn 2017 lähipäivät ja opintojaksot

  Lisätietoja: 14.8. alkaen Esa Leikkari

LUONNONVARA-ALA

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 1.8. alkaen Anu Katila
  Ennakkotietona: Ke 6.9.2017 klo 8-18 on SeAMK Elintarvike ja maatalous- yksikön aloittavien opiskelijoiden yhteinen päivä Ilmajoen kampuksella. Varaudu säänmukaisella, ulkoiluun sopivalla vaatetuksella ja kengillä.

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, audiotorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 7.8. alkaen Eija Putula-Hautala

  Ennakkotietona: Ke 6.9.2017 klo 8-18 on SeAMK Elintarvike ja maatalous- yksikön aloittavien opiskelijoiden yhteinen päivä Ilmajoen kampuksella. Varaudu säänmukaisella, ulkoiluun sopivalla vaatetuksella ja kengillä.

 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opinnot alkavat: 8.9.2017, klo 10, Frami A, luokka 320.7, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset

  Tietoa päivästä: Aloituspäivänä tunteja klo 10-16: klo 10-12.15 luokka A320.7, klo 12.15-13.15 ruokatauko, klo 13.15-16 ATK-luokka Frami A440.4

  Lisätietoja: 1.8. alkaen Margit Närvä

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, audiotorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 7.8. alkaen Tarja Svahn

 • Geronomi (AMK), päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, audiotorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 7.8. alkaen Päivi Rinne

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, audiotorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 11.8. alkaen Raija Palo

 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

  Opinnot alkavat: 4.9. klo 12.15, Frami F, (Kampusranta 11), luokka 212 (2 krs)

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 11.8. alkaen Raija Palo

 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 7.8. alkaen Päivi Rinne

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

  Opinnot alkavat: 7.9.2017 klo 10-16, Frami F (Kampusranta 11), luokka: 311 (3 krs)

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset.

  Lisätietoja: 15.8 alkaen Eija Kyrönlahti

  Tutustu alustavaan lukujärjestykseen

TEKNIIKAN ALA

 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 7.8. alkaen Eija Putula-Hautala

  Ennakkotietona: Ke 6.9.2017 klo 8-18 on SeAMK Elintarvike ja maatalous- yksikön aloittavien opiskelijoiden yhteinen päivä Ilmajoen kampuksella. Varaudu säänmukaisella, ulkoiluun sopivalla vaatetuksella ja kengillä.

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 15.8. alkaen Niko Ristimäki

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

  Opinnot alkavat: 17.8.2017 klo 16.15., Frami A, luokka A240.2, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 15.8. alkaen Niko Ristimäki

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 15.8. alkaen Jukka Pajula

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

  Opinnot alkavat: 17.8.2017 klo 16.15, Frami A, luokka A240.2, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 15.8. alkaen Jukka Pajula

 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 15.8. alkaen Marita Viljanmaa

 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

  Opinnot alkavat: 8.9.2017 klo 14, Frami A, luokka A350.1, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset

  Lisätietoja: 14.7. saakka Pauli Huhtamäki ja 14.8. alkaen Petteri Mäkelä

  Tutustu alustavaan lukujärjestykseen

 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opinnot alkavat: 8.9.2017, klo 10, Frami A, luokka 320.7, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset

  Tietoa päivästä: Aloituspäivänä tunteja klo 10-16: klo 10-12.15 luokka A320.7, klo 12.15-13.15 ruokatauko, klo 13.15-16 ATK-luokka Frami A440.4

  Lisätietoja: 1.8. alkaen Margit Närvä

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Opinnot alkavat: 8.9.2017 klo 14, Frami A, luokka A350.1, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset

  Lisätietoja: 14.7. saakka Pauli Huhtamäki ja 14.8. alkaen Petteri Mäkelä

  Tutustu alustavaan lukujärjestykseen

 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 11.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 15.8. alkaen Marita Viljanmaa

LIIKETALOUDEN ALA

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Lisätietoja: 14.8. alkaen Esa Leikkari

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

  Opinnot alkavat: 1.9.2017 klo 9.00, Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
  Ruokailun jälkeen klo 12.00 siirrytään Frami F auditorioon F128, jossa ohjelma jatkuu liiketalouden ja kulttuurin osalta.

  Opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa opinto-ohjaaja Johanna Koivula johanna.koivula(a)seamk.fi

  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulutodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

  Opinnot alkavat: 28.8. klo 17, Frami F, tila F144, Kampusranta 11, Seinäjoki
  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset. Huom! Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei ole tarvetta ottaa mukaan alkuperäisiä todistuksia pohjakoulutuksestasi.

  Etukäteisinfo korvaavuusasioista:

  Osaamisen tunnistamisen tavoista saat lisätietoa osallistumalla infotilaisuuteen Seinäjoella tiistaina 8.8.2017 klo 17.00 (Frami F, tila F144). Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, ne voidaan hyväksilukea soveltuvin osin tutkintoon. Jos osaamisesi perustuu muuhun kuin aiempiin korkeakouluopintoihin, sinun tulee arvioida ensin omaa osaamistasi suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ja osallistua näyttöpäivään. Ota infoon mukaan kopiot korkeakouluopinnoistasi tai lähetä ne etukäteen johanna.koivula(a)seamk.fi.

  Autot voi pysäköidä Frami F:n edessä olevalle hiekkaparkkialueelle.

  Lisätietoja: Opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa opinto-ohjaaja Johanna Koivula, johanna.koivula(a)seamk.fi

 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

  Opinnot alkavat: 1.9. klo 15.00-19.00, Frami F, luokka F 308, Kampusranta 11, Seinäjoki

  Tietoa päivästä: Tarkempi ohjelma päivän sisällöstä tulossa myöhemmin.
  Ota mukaan: henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti), muistiinpanovälineet ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset.

  Katso tästä koko koulutuksen alustava aikataulu.

  Lisätietoja: Anne-Maria Aho

Hyödyllisiä linkkejä

Opiskelijat Joupiskalla

Tietoa mm. opiskelijakunta SAMOsta, Korkeakoulukirjastosta, opiskelijaterveydenhuollon palveluista ja asumisesta löydät alla olevista linkeistä.