Valintakokeen yksilölliset järjestelyt | SeAMK

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Hakijat voivat tarvittaessa hakea yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen. Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika tai apuvälineiden käyttö koetilanteessa.

Sähköisen AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kevään toisessa yhteishaussa haettavana olevat AMK-hakukohteet (pois lukien Kulttuurituottaja AMK) käyttävät AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot on koottu www.ammattikorkeakouluun.fi-sivulle.

AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä tulee hakea siitä ammattikorkeakoulusta, jossa olet hakulomakkeella ilmoittanut suorittavasi AMK-valintakokeen. Tarkistathan hakulomakkeelta valintakoepaikkasi.

Mikäli olet hakulomakkeella ilmoittanut osallistuvasi AMK-valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeeseen sähköisellä lomakkeelle, jonne pääset alla olevan linkin kautta. Sähköisen hakemuksen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnuksilla).

Hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on kevään toisen yhteishaun osalta toimitettava liitteineen 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lisätietoa löydät lomakkeelta ja ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Huom! Tällä hakemuksella voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä ainoastaan sähköiseen AMK-valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, mikäli olet valinnut AMK-valintakokeen suorituspaikaksi SeAMKin. Mikäli haet sellaisiin hakukohteisiin, joissa sähköinen AMK-valintakoe ei ole käytössä, tarkistathan valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin liittyvät ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulusta.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai et muuten pysty täyttää sähköistä hakemusta, voit täyttää myös paperisen hakemuksen, jonka löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on toimitettava liitteineen 7.4.2021 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt: Kulttuurituottaja (AMK) ja ylemmät AMK-tutkinnot

SeAMKissa on oma valintakoe seuraavissa hakukohteissa:

  • Kulttuurituottaja (AMK)
  • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
  • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
  • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
  • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
  • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
  • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä näiden hakukohteiden valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä sähköisellä lomakkeelle, jonne pääset alla olevan linkin kautta. Sähköisen hakemuksen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnuksilla).

Hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on kevään toisen yhteishaun osalta toimitettava liitteineen 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lisätietoja löydät lomakkeelta.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai et muuten pysty täyttää sähköistä hakemusta, voit täyttää paperisen lomakkeen ja toimittaa hakemuksen liitteineen SeAMKin Hakijapalveluihin 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501