Valintakokeen erityisjärjestelyt | SeAMK

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Yhteishaun hakijat voivat tarvittaessa hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen. Erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika tai apuvälineiden käyttö koetilanteessa.

Sähköisen AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa syksyn yhteishaussa haettavana olevat hakukohteet käyttävät AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakokeen erityisjärjestelyitä koskevat tiedot on koottu www.ammattikorkeakouluun.fi-sivulle.

AMK-valintakokeen erityisjärjestelyjä tulee hakea siitä ammattikorkeakoulusta, jossa olet hakulomakkeella ilmoittanut suorittavasi AMK-valintakokeen. Tarkistathan hakulomakkeelta valintakoepaikkasi.

Mikäli olet hakulomakkeella ilmoittanut osallistuvasi AMK-valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, voit hakea erityisjärjestelyitä sähköisellä lomakkeelle, jonne pääset alla olevan linkin kautta. Sähköisen hakemuksen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnuksilla).

Erityisjärjestelypyyntöhakemukset on syksyn yhteishaun osalta toimitettava liitteineen 25.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Sähköiselle lomakkeelle pääset tästä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Huom! Tällä hakemuksella voit hakea erityisjärjestelyitä ainoastaan sähköiseen AMK-valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, mikäli olet valinnut AMK-valintakokeen suorituspaikaksi SeAMKin. Mikäli haet sellaisiin hakukohteisiin, joissa sähköinen AMK-valintakoe ei ole käytössä, tarkistathan erityisjärjestelyjen hakemiseen liittyvät ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulusta.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai et muuten pysty täyttää sähköistä hakemusta, voit täyttää myös paperisen hakemuksen, jonka löydät täältä. Erityisjärjestelypyyntöhakemus on toimitettava liitteineen 25.9.2019 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Lisätietoja

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501