Valintakokeen yksilölliset järjestelyt | SeAMK

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Hakijat voivat tarvittaessa hakea yksilöllisiä järjestelyjä digitaaliseen AMK-valintakokeeseen. Yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa voivat olla esimerkiksi lisäaika tai apuvälineiden käyttö koetilanteessa.

Sähköisen AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa syksyn yhteishaussa haettavana olevat AMK-hakukohteet käyttävät AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot on koottu www.ammattikorkeakouluun.fi-sivulle.

AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä tulee hakea siitä ammattikorkeakoulusta, jossa olet hakulomakkeella ilmoittanut suorittavasi AMK-valintakokeen. Tarkistathan hakulomakkeelta valintakoepaikkasi.

Mikäli olet hakulomakkeella ilmoittanut osallistuvasi AMK-valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeeseen sähköisellä lomakkeelle, jonne pääset alla olevan linkin kautta. Sähköisen hakemuksen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnuksilla).

Hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on syksyn yhteishaun osalta toimitettava liitteineen 23.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Huom! Tällä hakemuksella voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä ainoastaan sähköiseen AMK-valintakokeeseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, mikäli olet valinnut AMK-valintakokeen suorituspaikaksi SeAMKin. Mikäli haet sellaisiin hakukohteisiin, joissa sähköinen AMK-valintakoe ei ole käytössä, tarkistathan valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin liittyvät ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulusta.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai et muuten pysty täyttää sähköistä hakemusta, voit täyttää myös paperisen hakemuksen, jonka löydät täältä. Hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on toimitettava liitteineen 23.9.2020 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Lisätietoja

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501