Valintakokeet kevään yhteishaussa | SeAMK

Valintakokeet kevään yhteishaussa

Tälle sivulle on koottu tietoa kevään yhteishaun valintakokeista. Klikkaamalla oikeaa koulutusta löydät tärkeää tietoa mm. valintakokeen ajankohdasta, sisällöstä sekä mahdollisesta ennakkomateriaalista.

Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostitse seuraavissa AMK-koulutuksissa:

 • Kulttuurituottaja (AMK) kaikki hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 9.5.2018
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous (monimuotototeutus) kaikki hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 14.5.2018
 • Geronomi (AMK) Kutsut on lähetetty 14.5.2018. Alin esivalintakokeen pistemäärä, jolla valintakoekutsun on saanut: 29,9 p.
 • Sosionomi (AMK) Kutsut on lähetetty 14.5.2018. Alin esivalintakokeen pistemäärä, jolla valintakoekutsun on saanut: 41,5 p.
 • Fysioterapeutti (AMK) Kutsut on lähetetty 15.5.2018. Alin esivalintakokeen pistemäärä, jolla valintakoekutsun on saanut: 49,3 p.
 • Sairaanhoitaja (AMK) Kutsut on lähetetty 15.5.2018. Alin esivalintakokeen pistemäärä, jolla valintakoekutsun on saanut: 35,1 p.

 

Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostitse seuraavissa YAMK-koulutuksissa:

 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen kaikki hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 9.5.2018
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 9.5.2018
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK) kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 9.5.2018
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus kaikki hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 9.5.2018
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala kaikki hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 9.5.2018
 • Master of Business Administration, International Business Managament kaikki hakukelpoiset hakijat kutsuttiin 11.5.2018

Huomaathan, että kaikkiin valintakokeisiin ei lähetetä kutsuja. Tällöin kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Tarkistathan hakukohteiltasi, lähetetäänkö valintakoekutsuja vai ei. Muutokset tämän sivun tietoihin ovat mahdollisia, joten tarkista tiedot mahdollisten muutosten osalta vielä lähempänä valintakokeen ajankohtaa. 

Mikäli hakukohteessa lähetetään valintakoekutsuja, ne lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan 9.5.2018. Muistathan siis tarkistaa hakulomakkeesi tiedoista Oma Opintopolku -palvelun kautta, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein. Seuraa myös aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen koetta, että sinulla on jokin voimassa oleva todistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti).

Englanninkieliset koulutukset

 • Bachelor of Health Care, Nursing, 10.4.2018

  Nursing-koulutuksen valintakoe järjestetään SeAMKissa 10.04.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  SeAMKin Nursing-koulutus on valintakoeyhteistyössä JAMK:n, Lapin AMK:n (Kemi) ja Saimaan AMK:n Nursing-koulutusten kanssa.

  Valintakoe sisältää seuraavat osiot: matematiikka, kirjallinen osio ja ryhmäkeskustelu. Hyväksytyn koetuloksen saamiseksi kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi. Lisäksi kokeen yhteispistemäärän on oltava vähintään 30 p. Maksimipistemäärä on 70 p.

  Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, oppimis- ja työskentelyvalmiuksia, sosiaalisia valmiuksia sekä englanninkielen taitoa. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 2.7.2018 klo 9.00-11.00, Cristina Catargiu, puh. +358408302189.

 • Bachelor of Business Administration, International Business, 11.4.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  International Business -koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään 11.04.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  Valintakoe koostuu seuraavista osista (min./max. pisteet): essee (3 p./10 p.), monivalintakysymykset (2 p./6 p.), matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.) ja haastattelu (3 p./16 p.). Lisäksi kokeessa arvioidaan englannin kielen taito. Hakijan on suoritettava kaikki osat hyväksyttävästi. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

  Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto löytyy osoitteesta www.seamk.fi/ibexam.

  International Business -koulutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Lista yhteistyötä tekevistä koulutuksista nähtävissä täällä. Huomaathan, että kaikki listalla olevat koulutukset eivät ole haettavissa 2. hakuaikana.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 3.7.2018 klo 9.00-11.00, Päivö Laine, paivo.laine(at)seamk.fi, puh. +358408304175.

 • Master of Business Administration, International Business Management, 21.5.2018

  Valintakoe järjestetään 21.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota ja valmiuksia koulutukseen. Myös hakijan englannin kielitaito testataan valintakokeessa. Koe muodostuu kirjallisesta tehtävästä (min. 10 p., max. 60 p.) ja haastattelusta (min. 10 p., max. 40 p.) Molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. SeAMK on valintakoeyhteistyössä Centrian kanssa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 2.7.2018 klo 9.00-16.00, Anne-Maria Aho, anne-maria.aho(at)seamk.fi, puh. +358 40 830 4173.

Suomenkieliset AMK-koulutukset

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus, 6.6.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 6.6.2018 Ilmajoen kampuksella. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  • Koeaika: 6.6.2018. Ilmoittautuminen on klo 8.00 – 8.50. Viestinnän koe klo 9.00 – 11.00 (poistua saa aikaisintaan klo 9.30) ja matematiikan koe klo 12.00 – 14.00 (poistua saa aikaisintaan klo 12.30).
  • Koepaikka: SeAMK Ruoka, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
  • Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet ja funktio- tai graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää.
  • Valintakokeen sisältö: Valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja se perustuu ennakkoaineistoon. Aineisto saa olla mukana koetilanteessa, ja siinä saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, hakijan suoritus hylätään. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi mukaan koetilaisuuteen.
  • Ennakkomateriaali:
   Suomeksi: Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015
   Ruotsiksi: Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2015 
  • Lisätietoja: Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, ota yhteys koulutuspäällikkö Anu Katilaan, puh 040 830 2430, sähköposti anu.katila(a)seamk.fi.

   

  Valintakokeesta voi saada yhteensä korkeintaan 40 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään 14 pistettä voidakseen tulla valituksi. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeen kummastakin osiosta voi saada 10 pistettä ja kummastakin osiosta tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

  SeAMK Agrologi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen luonnonvara-alan päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Koe tulee suorittaa siinä luonnonvara-alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka luonnonvara-alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 10.00-14.00, Anu Katila, anu.katila(a)seamk.fi, puh. 040 830 2430.

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, 30.5.-1.6.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 30.5. – 1.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 30.5. – 1.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeessa on psykologiset testit ja psykologin haastattelu sekä lisäksi liikkumiskoe. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 2.7.2018 klo 12.00-15.00, Psykologitiimi Päämäärä Oy, psykologi Minna Tapojärvi, puh. 050 407 3077.

 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus, 31.5.-1.6.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 31.5. – 1.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 31.5. – 1.6.2018 osoitteessa Keskuskatu 32E, 60220 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe sisältää kirjoitustehtävän ja opettajahaastattelun. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Geronomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 2.7.2018 klo 12.00-15.00, Marita Lahti, marita.lahti(a)seamk.fi, puh. 040 830 2320.

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Bio- ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka, päivätoteutus 31.5.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Tekniikan alan valintakoe järjestetään 31.5.2018 osoitteessa Kampusranta 9 A, 60320 SEINÄJOKI. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Valintakoe on yhteinen kaikille SeAMKin tekniikan alan AMK-koulutusohjelmille: Insinööri (AMK): Automaatiotekniikka, Bio-ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka ja Rakennusmestari (AMK): Rakennustekniikka.

  • Koeaika: 31.5.2018. Saavu paikalle Frami A -osan aulaan klo 9.30 mennessä. Koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 12.30. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.30.
  • Koepaikka: SeAMK Tekniikka, Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki.
  • Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet, viivoitin, harppi ja astelevy. Laskinta ja taulukkokirjoja ei saa käyttää.
  • Valintakokeen sisältö: Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
  • Ennakkomateriaali: Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5. – 31.5.2018 välisenä aikana. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.
  • Lisätietoja: Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä: Heikki Kokkonen, p. 0408302378

   

  SeAMK Insinööri (AMK) -koulutukset osallistuvat valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Voit tutustua ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 9.00-15.00, Heikki Kokkonen puh. 040 830 2378.

 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, 4.6. ja 6.6.-7.6.2018

  Valintakoe järjestetään 4.6. ja 6. – 7.6.2018 yksipäiväisenä / hakija osoitteessa Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävästä sekä haastattelusta. Valintakokeen pisteytys jakautuu seuraavasti: yksilötehtävä maks. 30 pistettä, ryhmätehtävä maks. 30 pistettä ja haastattelu maks. 40 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, opintoihin sitoutumista ja oppimisvalmiuksia. Kokeessa ei ole ennakkoaineistoa.

  SeAMK Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 13.00-15.00, Esa Leikkari, esa.leikkari(a)seamk.fi tai puh. 040 830 4270.

 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus, 31.5.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Tekniikan alan valintakoe järjestetään 31.5.2018 osoitteessa Kampusranta 9 A, 60320 SEINÄJOKI. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Valintakoe on yhteinen kaikille SeAMKin tekniikan alan AMK-koulutusohjelmille: Insinööri (AMK): Automaatiotekniikka, Bio-ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka ja Rakennusmestari (AMK): Rakennustekniikka.

  • Koeaika: 31.5.2018. Saavu paikalle Frami A -osan aulaan klo 9.30 mennessä. Koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 12.30. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.30.
  • Koepaikka: SeAMK Tekniikka, Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki.
  • Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet, viivoitin, harppi ja astelevy. Laskinta ja taulukkokirjoja ei saa käyttää.
  • Valintakokeen sisältö: Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
  • Ennakkomateriaali: Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5. – 31.5.2018 välisenä aikana. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.
  • Lisätietoja: Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä: Heikki Kokkonen, p. 0408302378

   

  SeAMK Rakennusmestari (AMK) -koulutus osallistuu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Voit tutustua ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 9.00-15.00, Heikki Kokkonen puh. 040 830 2378.

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus, 5.6.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 5.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Koe tulee suorittaa siinä matkailu- ja ravitsemisalan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka olet laittanut alan ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  • Koeaika: 5.6.2018. Ilmoittautuminen ja henkilöllisyyden tarkistus Frami F -osan aulassa on klo 9.00-9.30. Valintakoeinfo on klo 9.30-10.00. Valintakokeen kirjallinen osio alkaa kello 10.00 ja kestää 2 tuntia. Haastattelut alkavat kello 12.30. Poistua voi, kun sekä valintakokeen kirjallinen osio, että haastattelu on tehtynä.
  • Koepaikka: SeAMK Ruoka, Kampusranta 11, Frami F, 60320 Seinäjoki
  • Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet ja viivoitin. Laskimen, taulukkokirjan tai matkapuhelimen käyttö on kiellettyä kokeen aikana.
  • Valintakokeen sisältö: Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: 1) ennakkoaineiston hallintaan perustuva tehtävä, kokeessa jaettavaan englannin kielen osaamiseen perustuva tehtävä ja matemaattis-loogiseen osaamiseen perustuva tehtävä sekä 2) haastattelu. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä siten, että haastattelusta on saatava vähintään yksi piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste.
  • Lisätietoja: Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä Eija Putula-Hautalaan, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(a)seamk.fi.
  • Ennakkoaineisto: 
   Ennakkoaineisto on luettavissa 21.5.-5.6.2018 välisenä aikana. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

   

  SeAMKin Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä matkailu- ja ravitsemisalan valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 10.00-12.00, Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(a)seamk.fi, puh. 040 830 3953.

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 29.5.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 29.5.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 29.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Kokeessa arvioidaan oppimisvalmiuksia, uravalinnan varmuutta ja sosiaalisia valmiuksia. Valintakoe on sähköinen ja koostuu kahdesta kirjallisesta osasta. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 2.7.2018 klo 9.00-14.00, Tarja Knuuttila, puh. 040 830 2197.

 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 4.6.-7.6.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 4.6. – 7.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 4.6. – 7.6.2018 osoitteessa Keskuskatu 32E, 60220 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe sisältää psykologisen soveltuvuuden arvioinnin (testit ja psykologin haastattelu) sekä ryhmämuotoisen vuorovaikutustilanteen, joka on opettajan arvioima. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Sosionomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 2.7.2018 klo 12.00-15.00, Psykologitiimi Päämäärä Oy, psykologi Minna Tapojärvi, puh. 050 407 3077.

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus, 5.6.2018

  Valintakoe järjestetään 5.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  • Koeaika: 5.6.2018. Ilmoittautuminen valintakokeeseen on klo 9.00 – 9.30. Koe alkaa klo 9.45 ja kokeen suorittamiselle on varattava koko päivä.
  • Koepaikka: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
  • Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet
  • Valintakokeen sisältö: Kokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu (maks. 20 pistettä) ja aineistotehtävä (maks. 20 pistettä). Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Koe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

   

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 13.00-15.00, Esa Leikkari, esa.leikkari(a)seamk.fi, puh. 040 830 4270.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, 8.6.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Liiketalouden päiväkoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 8.6.2018. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  • Koeaika: 8.6.2018. Ilmoittautuminen valintakokeeseen on klo 11.30-12.00. Koe alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 14.00. Kokeesta voi poistua aikaisintaan klo 12.30.
  • Koepaikka: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Kampusranta 11, Frami F, 60320 Seinäjoki
  • Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet
  • Valintakokeen sisältö: Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa SeAMKissa ovat seuraavat osat: kirjoitelma (max. 10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (max. 15 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (max. 15 p).  Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.
  • Lisätietoja: Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, ota yhteys opinto-ohjaaja Johanna Koivulaan, sähköposti johanna.koivula(a)seamk.fi tai puh. 040 830 2400.
  • Ennakkoaineisto:
   Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 20.4. – 8.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

   Valintakokeen esimerkkitehtävät:

   

  Koe tulee suorittaa siinä liiketalouden alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka liiketalouden alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  SeAMKin Tradenomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät liiketalouden alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Päivätoteutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus. Jos haet siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, sinun on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 9.00-11.00, Päivö Laine, paivo.laine(a)seamk.fi, puh. 040 830 4175.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, 23.5.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 23.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa SeAMKissa ovat seuraavat osat: haastattelu (max. 30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (max. 20 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (max. 20 p). Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 – 6 tuntia.

  Ennakkoaineisto:
  Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 20.4. – 23.5.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

  Valintakokeen esimerkkitehtävät:

   

  SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos haet siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on sinun osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 9.00-11.00, Päivö Laine, paivo.laine(a)seamk.fi, puh. 040 830 4175.

Suomenkieliset ylemmät AMK -koulutukset

 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, 28.5.2018

  Valintakoe järjestetään 28.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokeessa hakija saa otteita alan tieteellisistä julkaisuista ja tutustuttuaan niihin vastaa kolmeen kysymykseen. Osa tekstistä on englannin kielellä, mutta kysymyksiin vastataan suomeksi. Kokeessa arvioidaan kykyä hahmottaa laajaa asiakokonaisuutta sekä kykyä tiivistää, jäsentää ja soveltaa tietoa kysymyksen asettelun mukaisella tavalla. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 12.00-14.00, Margit Närvä, margit.narva(a)seamk.fi, 040 830 2433

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, 22.5.2018

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä hakuaikana eli viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä SeAMK Hakijapalveluihin osoitteessa www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Tiedot ennakkotehtävän sisällöstä ja ohjeet palauttamiseen löytyvät täältä.

  Ennakkotehtävästä on mahdollista saada yhteensä enintään 60 pistettä, siten että kustakin arvioinnin osa-alueesta voi saada 12 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä ennakkotehtävästä on 12 pistettä. Ennakkotehtävän arviointikriteerit/osa-alueet ovat:

  • aiheen sopivuus koulutuksen sisältöön (teknologiaosaamisen johtaminen)
  • suunnitelman tavoitteet perusteluineen
  • suunnitelman selkeys ja ymmärrettävyys
  • hakijan oma rooli suunnitelman toteuttamisessa
  • kieliasu

   

  2. Valintakoe

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 22.5.2018 osoitteessa Kampusranta 9 A, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan motivaatiota ja valmiuksia tekniikan alan YAMK-insinööriopintoihin. Haastattelusta voi saada maksimissaan 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 8 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Lopullinen opiskelijavalinta perustuu ennakkotehtävästä (max. 60p/min. 12p) ja haastattelusta (max. 40p/min. 8p) saatuihin yhteispisteisiin.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta ennakkotehtävästä ja valintakokeesta sekä niiden pisteytyksestä 3.7.2018 klo 9.00-12.00, Petteri Mäkelä, petteri.makela(a)seamk.fi, puh. 040 830 2351

 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 31.5.-1.6.2018

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe, joka muodostuu haastattelusta.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä hakuaikana eli viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty –periaatteella. Tehtävässä arvioidaan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta, valmiuksia kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen. Tiedot ennakkotehtävän sisällöstä ja ohjeet palauttamiseen löytyvät täältä.

  2. Valintakoe = haastattelu 31.5. – 1.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 31.5. – 1.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta, valmiuksia kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen. Haastattelusta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 13.00-15.00, Esa Leikkari, esa.leikkari(a)seamk.fi tai puh. 040 830 4270.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus, 22.-23.5.2018

  Valintakoe järjestetään 22. – 23.5.2018 yksipäiväisenä / hakija osoitteessa Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Kokeessa on haastattelu (max. 60 pistettä) ja essee (max. 40 pistettä). Haastattelussa arvioidaan vuorovaikutustaitoja sekä asioiden esittämis- ja perustelutaitoa. Esseessä arvioidaan kieliasua, sisältöä ja rakennetta. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 10.00-12.00, Mari Salminen-Tuomaala, mari.salminen-tuomaala(a)seamk.fi, puh. 040 830 4166.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, 24.5.2018

  Valintakoe järjestetään 24.5.2018 osoitteessa Keskuskatu 32, 60100 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

   Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Kokeessa on kirjallinen osuus ja suullinen osuus. Kirjallisessa osuudessa arvioidaan kirjoittamisen taitoa, vastauksen ja annetun tehtävän yhteensopivuutta sekä vastauksen sisällöllistä laatua. Suullisen tehtävän arviointi perustuu osallistumisen määrään ja siihen, millaisen roolin hakija ottaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota puheen sisältöihin suhteessa sosiaalialan arvopohjaan. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä 3.7.2018 klo 9.00-16.00, Minna Zechneriltä, minna.zechner(a)seamk.fi, puh. 040 868 0203.

Saapuminen valintakokeeseen

Yhteystiedot-sivulta näet kampusten sijainnit kartalla ja löydät tietoa Framin kampusalueen pysäköinnistä. Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö. Framilla on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun.

Esteetön opiskelijavalinta – varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyt

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen.

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemisella. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 13.4.2018 klo 15.00 mennessä erikseen kaikkiin niihin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Hakemus toimitetaan Hakijapalveluihin.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee erityisjärjestelyhakemus jättää viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen Hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä meihin!

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501