Valintakokeet kevään yhteishaussa | SeAMK

Valintakokeet kevään yhteishaussa

Tälle sivulle on koottu tietoa kevään yhteishaun valintakokeista. Klikkaamalla oikeaa koulutusta löydät tärkeää tietoa mm. valintakokeen ajankohdasta, sisällöstä sekä mahdollisesta ennakkomateriaalista.

Huomaathan, että kaikkiin valintakokeisiin ei lähetetä kutsuja. Tällöin kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Tarkistathan hakukohteiltasi, lähetetäänkö valintakoekutsuja vai ei. Muutokset tämän sivun tietoihin ovat mahdollisia, joten tarkista tiedot mahdollisten muutosten osalta vielä lähempänä valintakokeen ajankohtaa. 

Mikäli hakukohteessa lähetetään valintakoekutsuja, ne lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan siis tarkistaa hakulomakkeesi tiedoista Oma Opintopolku -palvelun kautta, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein. Seuraa myös aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen koetta, että sinulla on jokin voimassa oleva todistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti).

Englanninkieliset koulutukset

 • Bachelor of Health Care, Nursing, 10.4.2018

  Nursing-koulutuksen valintakoe järjestetään SeAMKissa 10.04.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  SeAMKin Nursing-koulutus on valintakoeyhteistyössä JAMK:n, Lapin AMK:n (Kemi) ja Saimaan AMK:n Nursing-koulutusten kanssa.

  Valintakoe sisältää seuraavat osiot: matematiikka, kirjallinen osio ja ryhmäkeskustelu. Hyväksytyn koetuloksen saamiseksi kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi. Lisäksi kokeen yhteispistemäärän on oltava vähintään 30 p. Maksimipistemäärä on 70 p.

  Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, oppimis- ja työskentelyvalmiuksia, sosiaalisia valmiuksia sekä englanninkielen taitoa. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia.

 • Bachelor of Business Administration, International Business, 11.4.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  International Business -koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään 11.04.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  Valintakoe koostuu seuraavista osista (min./max. pisteet): essee (3 p./10 p.), monivalintakysymykset (2 p./6 p.), matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.) ja haastattelu (3 p./16 p.). Lisäksi kokeessa arvioidaan englannin kielen taito. Hakijan on suoritettava kaikki osat hyväksyttävästi. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

  Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto löytyy osoitteesta www.seamk.fi/ibexam.

  International Business -koulutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Lista yhteistyötä tekevistä koulutuksista nähtävissä täällä. Huomaathan, että kaikki listalla olevat koulutukset eivät ole haettavissa 2. hakuaikana.

 • Master of Business Administration, International Business Management, 21.5.2018

  Valintakoe järjestetään 21.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota ja valmiuksia koulutukseen. Myös hakijan englannin kielitaito testataan valintakokeessa. Koe muodostuu kirjallisesta tehtävästä (min. 10 p., max. 60 p.) ja haastattelusta (min. 10 p., max. 40 p.) Molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. SeAMK on valintakoeyhteistyössä Centrian kanssa.

Suomenkieliset AMK-koulutukset

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus, 6.6.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 6.6.2018 Ilmajoen kampuksella (Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki). Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Koe tulee suorittaa siinä luonnonvara-alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka luonnonvara-alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

  Valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Tehtävä perustuu ennakkomateriaaliin. Aineisto saa olla mukana koetilanteessa.

  Ennakkomateriaali:
  Suomeksi: Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015
  Ruotsiksi: Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2015 

  Valintakokeesta voi saada yhteensä korkeintaan 40 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään 14 pistettä voidakseen tulla valituksi. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeen kummastakin osiosta voi saada 10 pistettä ja kummastakin osiosta tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

  SeAMK Agrologi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen luonnonvara-alan päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2018 aikana. Seuraathan tietojen päivittymistä ja varmista ne riittävän ajoissa ennen valintakoepäivää.

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, 30.5.-1.6.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 30.5. – 1.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 30.5. – 1.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeessa on psykologiset testit ja psykologin haastattelu sekä lisäksi liikkumiskoe. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus, 31.5.-1.6.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 31.5. – 1.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 31.5. – 1.6.2018 osoitteessa Keskuskatu 32E, 60220 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe sisältää kirjoitustehtävän ja opettajahaastattelun. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Geronomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Bio- ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka, päivätoteutus 31.5.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Tekniikan alan valintakoe järjestetään 31.5.2018 osoitteessa Kampusranta 9 A, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakoe on yhteinen kaikille SeAMKin tekniikan alan AMK-koulutusohjelmille: Insinööri (AMK): Automaatiotekniikka, Bio-ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka ja Rakennusmestari (AMK): Rakennustekniikka.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5. – 31.5.2018 välisenä aikana. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  Voit tutustua ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

  SeAMK Insinööri (AMK) -koulutukset osallistuvat valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, 4.6. ja 6.6.-7.6.2018

  Valintakoe järjestetään 4.6. ja 6. – 7.6.2018 yksipäiväisenä / hakija osoitteessa Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävästä sekä haastattelusta. Valintakokeen pisteytys jakautuu seuraavasti: yksilötehtävä maks. 30 pistettä, ryhmätehtävä maks. 30 pistettä ja haastattelu maks. 40 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, opintoihin sitoutumista ja oppimisvalmiuksia. Kokeessa ei ole ennakkoaineistoa.

  SeAMK Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus, 31.5.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Tekniikan alan valintakoe järjestetään 31.5.2018 osoitteessa Kampusranta 9 A, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakoe on yhteinen kaikille SeAMKin tekniikan alan AMK-koulutusohjelmille: Insinööri (AMK): Automaatiotekniikka, Bio-ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka ja Rakennusmestari (AMK): Rakennustekniikka.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5. – 31.5.2018 välisenä aikana. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  Voit tutustua ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

  SeAMK Insinööri (AMK) -koulutukset osallistuvat valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus, 5.6.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 5.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Koe tulee suorittaa siinä matkailu- ja ravitsemisalan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka olet laittanut alan ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Kokeessa on kirjallinen osuus ja SeAMKissa lisäksi haastattelu. Kokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä sivulla. Aineisto on saatavilla 21.5. – 5.6.2018 välisenä aikana. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä siten, että haastattelusta on saatava vähintään yksi piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste.

  SeAMKin Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä matkailu- ja ravitsemisalan valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2018 aikana. Seuraathan tietojen päivittymistä ja varmista ne riittävän ajoissa ennen valintakoepäivää.

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 29.5.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 29.5.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 29.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Kokeessa arvioidaan oppimisvalmiuksia, uravalinnan varmuutta ja sosiaalisia valmiuksia. Valintakoe on sähköinen ja koostuu kahdesta kirjallisesta osasta. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 4.6.-7.6.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Esivalintakoe 19.4.2018

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 19.4.2018. Lisätietoja esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/ .

  Varsinainen valintakoe 4.6. – 7.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe järjestetään 4.6. – 7.6.2018 osoitteessa Keskuskatu 32E, 60220 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe sisältää psykologisen soveltuvuuden arvioinnin (testit ja psykologin haastattelu) sekä ryhmämuotoisen vuorovaikutustilanteen, joka on opettajan arvioima. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  SeAMK Sosionomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus, 5.6.2018

  Valintakoe järjestetään 5.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Kokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu (maks. 20 pistettä) ja aineistotehtävä (maks. 20 pistettä). Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Koe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2018 aikana. Seuraathan tietojen päivittymistä ja varmista ne riittävän ajoissa ennen valintakoepäivää.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, 8.6.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Liiketalouden päiväkoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 8.6.2018. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  Koe tulee suorittaa siinä liiketalouden alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka liiketalouden alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa SeAMKissa ovat seuraavat osat: kirjoitelma (max. 10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (max. 15 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (max. 15 p).  Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.

  Ennakkoaineisto:
  Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 20.4. – 8.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

  Valintakokeen esimerkkitehtävät:

   

  SeAMKin Tradenomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät liiketalouden alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Päivätoteutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus. Jos haet siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, sinun on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2018 aikana. Seuraathan tietojen päivittymistä ja varmista ne riittävän ajoissa ennen valintakoepäivää.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, 23.5.2018

  Huom. Ennakkomateriaali

  Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 23.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa SeAMKissa ovat seuraavat osat: haastattelu (max. 30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (max. 20 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (max. 20 p). Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 – 6 tuntia.

  Ennakkoaineisto:
  Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 20.4. – 23.5.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

  Valintakokeen esimerkkitehtävät:

   

  SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2018 yhteistä valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos haet siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on sinun osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Suomenkieliset ylemmät AMK -koulutukset

 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, 28.5.2018

  Valintakoe järjestetään 28.5.2018 osoitteessa Kampusranta 11, Frami F, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokeessa hakija saa otteita alan tieteellisistä julkaisuista ja tutustuttuaan niihin vastaa kolmeen kysymykseen. Osa tekstistä on englannin kielellä, mutta kysymyksiin vastataan suomeksi. Kokeessa arvioidaan kykyä hahmottaa laajaa asiakokonaisuutta sekä kykyä tiivistää, jäsentää ja soveltaa tietoa kysymyksen asettelun mukaisella tavalla. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, 22.5.2018

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä hakuaikana eli viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä SeAMK Hakijapalveluihin osoitteessa www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Tiedot ennakkotehtävän sisällöstä ja ohjeet palauttamiseen löytyvät täältä.

  Ennakkotehtävästä on mahdollista saada yhteensä enintään 60 pistettä, siten että kustakin arvioinnin osa-alueesta voi saada 12 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä ennakkotehtävästä on 12 pistettä. Ennakkotehtävän arviointikriteerit/osa-alueet ovat:

  • aiheen sopivuus koulutuksen sisältöön (teknologiaosaamisen johtaminen)
  • suunnitelman tavoitteet perusteluineen
  • suunnitelman selkeys ja ymmärrettävyys
  • hakijan oma rooli suunnitelman toteuttamisessa
  • kieliasu

   

  2. Valintakoe

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 22.5.2018 osoitteessa Kampusranta 9 A, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan motivaatiota ja valmiuksia tekniikan alan YAMK-insinööriopintoihin. Haastattelusta voi saada maksimissaan 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 8 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Lopullinen opiskelijavalinta perustuu ennakkotehtävästä (max. 60p/min. 12p) ja haastattelusta (max. 40p/min. 8p) saatuihin yhteispisteisiin.

 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 31.5.-1.6.2018

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe, joka muodostuu haastattelusta.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä hakuaikana eli viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty –periaatteella. Tehtävässä arvioidaan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta, valmiuksia kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen. Tiedot ennakkotehtävän sisällöstä ja ohjeet palauttamiseen löytyvät täältä.

  2. Valintakoe = haastattelu 31.5. – 1.6.2018 yksipäiväisenä / hakija

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 31.5. – 1.6.2018 osoitteessa Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta, valmiuksia kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen. Haastattelusta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus, 22.-23.5.2018

  Valintakoe järjestetään 22. – 23.5.2018 yksipäiväisenä / hakija osoitteessa Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Kokeessa on haastattelu (max. 60 pistettä) ja essee (max. 40 pistettä). Haastattelussa arvioidaan vuorovaikutustaitoja sekä asioiden esittämis- ja perustelutaitoa. Esseessä arvioidaan kieliasua, sisältöä ja rakennetta. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, 24.5.2018

  Valintakoe järjestetään 24.5.2018 osoitteessa Keskuskatu 32, 60100 SEINÄJOKI.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

   Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Kokeessa on kirjallinen osuus ja suullinen osuus. Kirjallisessa osuudessa arvioidaan kirjoittamisen taitoa, vastauksen ja annetun tehtävän yhteensopivuutta sekä vastauksen sisällöllistä laatua. Suullisen tehtävän arviointi perustuu osallistumisen määrään ja siihen, millaisen roolin hakija ottaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota puheen sisältöihin suhteessa sosiaalialan arvopohjaan. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Saapuminen valintakokeeseen

Yhteystiedot-sivulta näet kampusten sijainnit kartalla ja löydät tietoa Framin kampusalueen pysäköinnistä. Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö.

Esteetön opiskelijavalinta – varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyt

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen.

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemisella. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 13.4.2018 klo 15.00 mennessä erikseen kaikkiin niihin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Hakemus toimitetaan Hakijapalveluihin.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee erityisjärjestelyhakemus jättää viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen Hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä meihin!

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501