Valintakokeet kevään yhteishaussa

Tälle sivulle on koottu tietoa kevään yhteishaun valintakokeista. Klikkaamalla oikeaa koulutusta löydät tärkeää tietoa mm. valintakokeen ajankohdasta, sisällöstä sekä mahdollisesta ennakkomateriaalista ja ennakkotehtävästä (YAMK-koulutus).

Huomaathan, että kaikkiin valintakokeisiin ei lähetetä kutsuja. Tällöin kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Tarkistathan hakukohteiltasi, lähetetäänkö valintakoekutsuja vai ei. Muutokset tämän sivun tietoihin ovat mahdollisia, joten tarkista tiedot mahdollisten muutosten osalta vielä lähempänä valintakokeen ajankohtaa.

Mikäli hakukohteessa lähetetään valintakoekutsuja, ne lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan siis tarkistaa hakulomakkeesi tiedoista Oma Opintopolku -palvelun kautta, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein. Seuraa myös aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen koetta, että sinulla on jokin voimassa oleva todistus (ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti).

Englanninkieliset koulutukset

 • Bachelor of Business Administration, International Business 10.4.2019/11.4.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  International Business -koulutuksen valtakunnallinen valintakoe Suomessa järjestetään 1. hakuaikana hakeneille 10.4.2019 ja 2. hakuaikana hakeneille 11.4.2019. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  Huom. Mikäli haet International Business -koulutukseen sekä 1. että 2. hakuajassa, sinun tulee osallistua sekä 1. hakuajan valintakokeeseen 10.4.2019 että 2. hakuajan valintakokeeseen 11.4.2019.

  Valintakoe koostuu seuraavista osista (min./maks.) pisteet): essee (3 p./10 p.), monivalintakysymykset (2 p./6 p.), matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.) ja haastattelu (3 p./16 p.). Lisäksi kokeessa arvioidaan englannin kielen taito. Hakijan on suoritettava kaikki osat hyväksyttävästi. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

  Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on julkaistu osoitteessa www.seamk.fi/ibexam

  International Business -koulutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Lista yhteistyötä tekevistä koulutuksista löytyy osoitteesta: https://www.haaga-helia.fi/en/business-and-it-field-co-operation-entrance-examinations-spring-2019-joint-application

  Huom. Englanninkielisten koulutusten osalta mahdolliset erityisjärjestelyanomukset tulee toimittaa 5.4.2019 klo 15.00 mennessä.

  Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 7.5.2019. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 1.7.2019 klo 10.00 – 12.00, Päivö Laine, paivo.laine(at)seamk.fi, +358 408 304 175.

 • Bachelor of Health Care, Nursing 9.4.2019

  Nursing-koulutuksen valintakoe järjestetään SeAMKissa 9.4.2019. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

  Valintakoe sisältää seuraavat osiot: matematiikka, kirjallinen osio ja ryhmäkeskustelu. Hyväksytyn koetuloksen saamiseksi kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi. Lisäksi kokeen yhteispistemäärän on oltava vähintään 30 p. Maksimipistemäärä on 70 p.

  Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, oppimis- ja työskentelyvalmiuksia, sosiaalisia valmiuksia, motivaatiota sekä englanninkielen taitoa. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia. Aikaisempien vuosien koekysymyksiä ei ole saatavilla.

  Lisätietoja: www.seamk.fi/nursingexam

  Valintakoeyhteistyö:

  SeAMKin Nursing-koulutus on valintakoeyhteistyössä JAMK:n, Lapin AMK:n (Kemi) ja Saimaan AMK:n Nursing-koulutusten kanssa. Saat valintakoekutsun siitä ammattikorkeakoulusta, mikä on hakulomakkeellasi ylimpänä edellä mainituista valintakoeyhteistyössä olevista ammattikorkeakouluista. Tekemällä valintakokeen kutsun lähettäneessä ammattikorkeakoulussa, saat valintakoetuloksen myös muihin valintakoeyhteistyössä oleviin ammattikorkeakouluihin.

  Huom. Englanninkielisten koulutusten osalta mahdolliset erityisjärjestelyanomukset tulee toimittaa 5.4.2019 klo 15.00 mennessä.

  Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 7.5.2019. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 1.7.2019 klo 10.00 – 12.00, Raija Palo, raija.palo(at)seamk.fi, +358 408 303 956.

Suomenkieliset AMK-koulutukset

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus 5.6.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Agrologi päiväkoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 5.6.2019.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on lueteltu Opintopolussa.

  SeAMKin Agrologi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

  Koe tulee suorittaa luonnonvara-alan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe sisältää matematiikan ja viestinnän kokeen. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi tehtävää. Ensimmäinen tehtävä testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen tehtävä testaa luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Toisessa tehtävässä on kysymyksiä ennakkoaineistoon liittyen.

  Ennakkoaineisto saa olla mukana koetilanteessa. Lue kuitenkin ennakkoaineisto huolellisesti läpi jo ennen valintakoetta, koska viestinnän kokeessa sinulla ei ole enää aikaa syventyä ennakkoaineistoon. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi ja ota mukaasi koetilaisuuteen.

  Ennakkoaineisto:

  Suomeksi: Ruoka-ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2018
  https://stat.luke.fi/sites/default/files/luke-luobio_59_2018-v2-kp.pdf
  Sivut 1-72

  tai ruotsiksi: Mat- och naturresurs- statistikens e-årsbok 2015
  https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537215/matochnaturresursstatistikens_ebook_2015.pdf?sequence=1
  Sidorna 1-66

  Matematiikan kokeessa ei saa käyttää laskinta tai matemaattisia taulukoita. Kokeessa saa olla mukana vain normaalit kirjoitusvälineet.

  Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä. Kokeesta tulee saada vähinään 14 pistettä voidakseen tulla valituksi. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeen kummastakin osiosta voi saada 10 pistettä ja kummastakin osiosta tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 27.–29.5.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta ja siihen liittyvästä ennakkomateriaalista löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

  Varsinainen valintakoe 27.29.5.2019 yksipäiväisenä/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe tulee suorittaa siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan valintakokeeseen. Koepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe koostuu psykologisista testeistä ja psykologin haastattelusta sekä liikkumiskokeesta. Kokeeseen ei ole ennakkoaineistoa. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMK Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus 6.–7.6.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta ja siihen liittyvästä ennakkomateriaalista löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

   

  Varsinainen valintakoe 6.7.6.2019 yksipäiväisenä/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tulee suorittaa siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan valintakokeeseen. Koepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe koostuu kirjoitelmasta ja opettajan haastattelusta. Kokeeseen ei ole ennakkoaineistoa. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMK Geronomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 7.6.2019

  Valintakoe järjestetään 7.6.2019. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeessa on kuusi tehtävää, joista voi saada yhteensä enintään 40 pistettä. Kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksytysti suoritettu. Hakijalla on mahdollisuus käyttää laskinta valintakokeen tehtävien suorittamisessa. Kokeessa ei ole ennakkoaineistoa.

  SeAMK Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan ja Konetekniikan koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä, eivätkä osallistu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 29.5.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 29.5.2019.
  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy 15.5.2019 alkaen osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ . Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  SeAMK Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Insinööri (AMK), Bio-ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 29.5.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 29.5.2019.
  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy 15.5.2019 alkaen osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ . Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  SeAMK Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 7.6.2019

  Valintakoe järjestetään 7.6.2019. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeessa on kuusi tehtävää, joista voi saada yhteensä enintään 40 pistettä. Kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksytysti suoritettu. Hakijalla on mahdollisuus käyttää laskinta valintakokeen tehtävien suorittamisessa. Kokeessa ei ole ennakkoaineistoa.

  SeAMK Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan ja Konetekniikan koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä, eivätkä osallistu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 29.5.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 29.5.2019.
  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy 15.5.2019 alkaen osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ . Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  SeAMK Insinööri (AMK), Konetekniikan päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 29.5.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 29.5.2019.
  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy 15.5.2019 alkaen osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ . Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  SeAMK Insinööri (AMK), Rakennustekniikan päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus 3.6.2019 ja 5.6.2019

  SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutuksen valintakokeet järjestetään 3.6. ja 5.6.2019 yksipäiväisenä / hakija. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävästä sekä haastattelusta. Valintakokeen pisteytys jakautuu seuraavasti: yksilötehtävä max. 30 pistettä, ryhmätehtävä max. 30 pistettä ja haastattelu max. 40 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, opintoihin sitoutumista ja oppimisvalmiuksia. Kokeessa ei ole ennakkoaineistoa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 29.5.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Valintakoe järjestetään 29.5.2019.
  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto löytyy 15.5.2019 alkaen osoitteesta http://teliennakko.metropolia.fi/ . Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

  SeAMK Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikan päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen tekniikan alan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät tekniikan alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 4.6.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Restonomi päiväkoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 4.6.2019.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakoe SeAMKissa sisältää seuraavat osiot: essee, englanti ja matematiikka. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Haastattelusta on saatava vähintään yksi piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste.

  Ennakkoaineisto on luettavissa 20.5.-4.6.2019 välisenä aikana ja se julkaistaan tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

  SeAMKin Restonomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 28.5.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta ja siihen liittyvästä ennakkomateriaalista löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

   

  Varsinainen valintakoe 28.5.2019

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tulee suorittaa siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan valintakokeeseen. Koepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Kokeessa arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia, uravalinnan varmuutta ja sosiaalisia valmiuksia. Valintakoe on sähköinen ja koostuu kahdesta kirjallisesta osasta. Kokeeseen ei ole ennakkoaineistoa. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMK Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 3.–5.6.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Esivalintakoe 24.4.2019

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta ja siihen liittyvästä ennakkomateriaalista löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelylomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/.

   

  Varsinainen valintakoe 3.–5.6.2019 yksipäiväisenä/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tulee suorittaa siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan valintakokeeseen. Koepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe koostuu psykologisista testeistä ja psykologin haastattelusta sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tehtävästä. Kokeeseen ei ole ennakkoaineistoa. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMK Sosionomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 valintakoeyhteistyössä olevat alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 4.6.2019

  SeAMKin Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalvelualan valintakoe järjestetään 4.6.2019. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Kokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu (max. 20 pistettä) ja aineistotehtävä (max. 20 pistettä). Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Koe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 22.5.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 22.5.2019. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa SeAMKissa ovat seuraavat osat: haastattelu (max. 30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (max. 20 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (max 20 p). Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 19.4.-22.5.2019 ja se julkaistaan tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa haastatteluineen 3-6 tuntia.

  SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöhön.  Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät liiketalouden alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos haet siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, sinun on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 7.6.2019

  Huom. Ennakkomateriaali

  Liiketalouden päiväkoulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 7.6.2019.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä liiketalouden alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka liiketalouden alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa SeAMKissa ovat seuraavat osat: ennakkoaineistoon pohjautuva kirjoitelma (max. 10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (max. 15 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (max 15 p). Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 19.4.-7.6.2019 SeAMKin verkkosivulla ja se julkaistaan tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.

  SeAMKin Tradenomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät liiketalouden alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Päivätoteutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus. Jos haet siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, sinun on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

Suomenkieliset ylemmät AMK -koulutukset

 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka 21.5.2019

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe, joka muodostuu haastattelusta.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijoiden tulee ladata hakulomakkeelle ennakkotehtävä 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Ennakkotehtävä on julkaistu 1.3.2019.

  Ennakkotehtävästä on mahdollista saada yhteensä enintään 60 pistettä, siten että kustakin arvioinnin osa-alueesta voi saada 12 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä ennakkotehtävästä on 12 pistettä. Ennakkotehtävän arviointikriteerit/osa-alueet ovat:

  – aiheen sopivuus koulutuksen sisältöön
  – suunnitelman tavoitteet perusteluineen
  – suunnitelman selkeys ja ymmärrettävyys
  – hakijan oma rooli suunnitelman toteuttamisessa
  – kieliasu

  Ennakkotehtävän ohjeistus

  2. Valintakoe (= haastattelu) järjestetään 21.5.2019

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan motivaatiota ja valmiuksia tekniikan alan YAMK-insinööriopintoihin. Henkilökohtainen haastatteluaika on 30 minuuttia. Haastattelusta voi saada maksimissaan 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 8 pistettä. Koulutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen 27.5.2019

  Valintakoe järjestetään 27.5.2019. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokeessa hakija saa otteita alan tieteellisistä julkaisuista ja tutustuttuaan niihin vastaa kolmeen kysymykseen. Osa tekstistä on englannin kielellä, mutta kysymyksiin vastataan suomeksi. Kokeessa arvioidaan kykyä hahmottaa laajaa asiakokonaisuutta sekä kykyä tiivistää, jäsentää ja soveltaa tietoa kysymyksen asettelun mukaisella tavalla. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen 21.5.2019

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe, joka muodostuu haastattelusta.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijoiden tulee ladata hakulomakkeelle ennakkotehtävä 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Ennakkotehtävä on julkaistu 1.3.2019.

  Ennakkotehtävästä on mahdollista saada yhteensä enintään 60 pistettä, siten että kustakin arvioinnin osa-alueesta voi saada 12 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä ennakkotehtävästä on 12 pistettä. Ennakkotehtävän arviointikriteerit/osa-alueet ovat:

  – aiheen sopivuus koulutuksen sisältöön

  – suunnitelman tavoitteet perusteluineen

  – suunnitelman selkeys ja ymmärrettävyys

  – hakijan oma rooli suunnitelman toteuttamisessa

  – kieliasu

  Ennakkotehtävän ohjeistus

  2. Valintakoe (= haastattelu) järjestetään 21.5.2019

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan motivaatiota ja valmiuksia tekniikan alan YAMK-insinööriopintoihin. Henkilökohtainen haastatteluaika on 30 minuuttia. Haastattelusta voi saada maksimissaan 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 8 pistettä. Koulutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikan koulutuksen kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 29.5.2019

  Huom. Ennakkotehtävä

  Opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe, joka muodostuu haastattelusta.

  1. Karsiva ennakkotehtävä

  Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijoiden tulee ladata hakulomakkeelle ennakkotehtävä 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty –periaatteella. Tehtävässä arvioidaan hakijan opiskeluvalmiuksia ja sitoutumista opiskeluun sekä kehittämishankkeen ideaa ja sen toteuttamiskelpoisuutta. Ennakkotehtävä on julkaistu 1.3.2019.

  Ennakkotehtävän ohjeistus

  2. Valintakoe (= haastattelu) järjestetään 29.5.2019

  Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu haastattelusta, jossa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta, valmiuksia kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen. Henkilökohtainen haastatteluaika on 30 minuuttia. Haastattelusta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen 27.5.2019

  Valintakoe järjestetään 27.5.2019. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokeessa hakija saa otteita alan tieteellisistä julkaisuista ja tutustuttuaan niihin vastaa kolmeen kysymykseen. Osa tekstistä on englannin kielellä, mutta kysymyksiin vastataan suomeksi. Kokeessa arvioidaan kykyä hahmottaa laajaa asiakokonaisuutta sekä kykyä tiivistää, jäsentää ja soveltaa tietoa kysymyksen asettelun mukaisella tavalla. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. Koulutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen 27.–28.5.2019

  Koe järjestetään 27.28.5.2019 yksipäiväisenä / hakija. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Kokeessa on kirjallinen osuus (max. 60 pistettä) ja ryhmäkeskustelu (max. 40 pistettä). Kirjallisessa osuudessa arvioidaan tehtävän rakennetta, sisältöä ja kielen hallintaa. Keskusteluosuudessa arvioidaan vuorovaikutustaitoja sekä asioiden esittämis- ja perustelutaitoa. Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen 20.5.2019

  Koe järjestetään 20.5.2019. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa on kirjallinen osuus (max. 60p/min. 12p) ja haastattelu (max. 40p/min. 8p). Valintakokeessa painotetaan opintoihin soveltuvuutta, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Koulutus tekee valintakoeyhteistyötä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Centria ammattikorkeakoulun Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaamisen koulutusten kanssa.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakokeen aikataulusta ja koetta koskevista käytännön ohjeista ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Saapuminen valintakokeeseen

Yhteystiedot-sivulta näet kampusten sijainnit kartalla ja löydät tietoa Framin kampusalueen pysäköinnistä. Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö. Framilla on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun.

Esteetön opiskelijavalinta – varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyt

Hakija voi hakea oikeutta SeAMKissa järjestettävien valintakokeiden suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin joko

 • sähköisen e-lomakkeen kautta tai
 • erillisellä hakemuksella, joka tulee tulostaa ja toimittaa Hakijapalveluihin joko postitse osoitteella SeAMK Hakijapalvelut, PL 412, 60101 Seinäjoki tai henkilökohtaisesti asioimalla Kampusranta 11, Frami F, 2. krs.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää:

 • Kevään 1. hakuajan osalta 30.1.2019 klo 15.00 mennessä
 • Kevään 2. hakuajan osalta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä (englanninkieliset koulutukset 5.4.2019 klo 15.00 mennessä)

Huom! Mikäli haet SeAMKin lisäksi myös muihin korkeakouluihin, tarkistathan erityisjärjestelyjen hakemiseen liittyvät ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulusta.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee erityisjärjestelyhakemus jättää viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen Hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta.

 • E-lomake: Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyhakemukset, SeAMK

  Sähköisellä hakemuksella voit hakea erityisjärjestelyitä yhteishaun valintakokeen suorittamiseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Sähköisen hakemuksen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnuksilla).

  Sähköiselle lomakkeelle pääset tästä.

  Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

  Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

  Huom! Mikäli haet SeAMKin lisäksi myös muihin korkeakouluihin, tarkistathan erityisjärjestelyjen hakemiseen liittyvät ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulusta.

  Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai et muuten pysty täyttää sähköistä hakemusta, voit täyttää myös paperisen hakemuksen (ks. tiedot alla).

 • Erillinen hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

  Korkeakoulujen yhteinen hakulomake löytyy täältä. Hakijan tulee tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa hakemus ja liittää siihen kopiot todistuksista, joihin vetoaa hakemuksessaan (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä.

  Hakemus tulee toimittaa erikseen kaikkiin niihin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Hakemus toimitetaan Hakijapalveluihin.

  SeAMKin valintakokeiden erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa joko postitse osoitteella SeAMK Hakijapalvelut, PL 412, 60101 Seinäjoki tai henkilökohtaisesti asioimalla Kampusranta 11, Frami F, 2. krs.

Kysyttävää? Ota yhteyttä meihin!

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501