Kansainvälisyys opinnoissa | SeAMK

Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyys kattaa opetuksen, oppimisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Kansainvälisyys on myös osa SeAMKin ilmapiiriä. Kampuksillamme opiskelee kymmeniä eri kansallisuuksia ja luonamme käy vieraita eri puolilta maailmaa.

Kansainvälinen opintotarjonta

Kansainvälisyys opinnoissa on laaja kokonaisuus SeAMKissa. Englanninkieliset ohjelmat, kaksoistutkinnot sekä kielen, kulttuurin ja viestinnän opinnot kuuluvat kaikki keskeisinä osina kansainvälisiin opintoihin.

Kansainvälinen toiminta SeAMKissa

Kansainvälinen toiminta SeAMKissa on suunniteltu opiskelijan hyväksi. Opiskelijan kanssa laaditaan kansainvälisen opiskelun suunnitelma, jolloin opiskelija saa kansainvälisyydestä irti kaiken tarvitsemansa.

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla on mahdollista yli 200 yhteistyökorkeakoulussamme. Ulkomailla suoritettava opiskelu ja harjoittelu ovat hyvin suosittuja tapoja kerätä arvokasta kansainvälistä kokemusta työelämää varten. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit vuorostaan tuovat tuulahduksia eri maiden osaamisesta ja toimintatavoista. Tilaisuudet tarjoavat ainutlaatuisia kokemuksia sekä mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus vahvistaa omaa tietotaitoa ja osaamista.