Kansainvälisyys opinnoissa | SeAMK.fi

Kansainvälisyys opinnoissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen, mm. englannin, saksan, ruotsin, venäjän ja espanjan kielissä. Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään. 

Kansainvälisyysosaamista kehittävät opinnot

Kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen mahdollisuuksia tarjoavat mm: englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, vieraalla kielellä opetetut opintojaksot, kielten ja kulttuurien välisen viestinnän opintojaksot sekä vaihto-opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Liiketalouden, kansainvälisen kaupan  ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmissa voi kansainvälistä osaamistaan syventää tekemällä kaksoistutkinnon.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi jokaiseen SeAMKin tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen: kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella.

Vieraskielinen opetus

Englanninkieliset koulutukset tarjoavat mahdollisuuden saada englanninkielinen AMK-tutkinto liiketalouden, tekniikan tai sosiaali- ja terveysalalta.

Tutkintoon johtavat englanninkieliset koulutukset ovat tarjolla sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille. Yhä useammat suomalaiset opiskelijat ottavat kansainvälisyyden osaksi tutkintoaan tai valitsevat kokonaan englanninkielisen tutkinnon.

SeAMKissa on tarjolla viisi englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa:

Lisäksi on tarjolla kansainvälisille vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja englanninkielisiä lukukauden mittaisia ohjelmia, joihin osallistumisesta SeAMKin opiskelija voi kysyä lisätietoja omasta tutkinto-ohjelmastaan:

Tutkinto-ohjelmissa englanninkielistä opetusta on tarjolla myös esimerkiksi silloin, kun:

  • suomenkielisellä opintojaksolla on vieraileva luennoitsija SeAMKin ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta
  • SeAMKissa järjestetään intensiivikurssi, jossa SeAMKin ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta saapuvat kansainväliset opiskelijat ja SeAMKin opiskelijat opiskelevat yhdessä
  • opiskelija osallistuu monimuotoiselle vaihtojaksolle, joka sisältää virtuaalista yhdessäoppimista kansainvälisten opiskelijoiden kanssa sekä lyhyen ulkomailla toteuttavan intensiivijakson

Kielten, kulttuurin ja viestinnän opinnoista, opiskelu-ja harjoitteluvaihdoista ulkomailla sekä kaksoistutkinnoista löytyy lisätietoja alla olevista linkeistä.

Muut mahdollisuudet kansainvälistyä

Opiskeluun liittyvän kansainvälisyyden lisäksi SeAMKissa on myös tarjolla muita kansainvälisen toiminnan muotoja, joihin opiskelijat voivat osallistua. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälisiä vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa omaa tietotaitoa.

Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

SeAMK Kansainvälisen opetuksen palvelut

Marjo Arola

Kansainvälisyyspäällikkö, Kansainvälisen opetuksen palvelut

erikoisala: Henkilöstövaihdot ja sopimukset

sähköposti

Marjo.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408304216

Henkilökuva.

Maiju Kinossalo

Asiantuntija

sähköposti

Maiju.Kinossalo(a)seamk.fi

puhelin

+358408300346

Henkilö hymyilee sininen poncho päällään.

Jonna-Maria Peltoniemi

Koordinaattori, kv-opetuksen palvelut

erikoisala: Vaihtoon saapuvat opiskelijat

sähköposti

Jonna-Maria.Peltoniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302059

SeAMK placeholder kuva

Jiuliano Prisada

Erityisasiantuntija, kansainvälinen toiminta

sähköposti

Jiuliano.Prisada(a)seamk.fi

puhelin

+358500664089

Nainen seisoo kädet taskuissa.

Tiina Välimäki

Koordinaattori, Kansainvälisen opetuksen palvelut

erikoisala: Vaihtoon lähtevät opiskelijat

sähköposti

Tiina.Valimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304127

SeAMK placeholder kuva

Andres Mendez

Kv-fasilitaattori, Kansainvälisen opetuksen palvelut

sähköposti

Andres.Mendez(a)seamk.fi

puhelin

+358408300396