Kansainvälisyys opinnoissa | SeAMK

Kansainvälisyys opinnoissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen, mm. englannin, saksan, ruotsin, venäjän ja espanjan kielissä. Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään. 

Kansainvälisyysosaamista kehittävät opinnot

Kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen mahdollisuuksia tarjoavat mm: englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, vieraalla kielellä opetetut opintojaksot, kielten ja kulttuurien välisen viestinnän opintojaksot sekä vaihto-opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Liiketalouden ja Tekniikan alalla voi kansainvälistä osaamistaan syventää tekemällä kaksoistutkinnon.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi jokaiseen SeAMKin tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen: kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella.

Muut mahdollisuudet kansainvälistyä

Opiskeluun liittyvän kansainvälisyyden lisäksi SeAMKissa on myös tarjolla muita kansainvälisen toiminnan muotoja, joihin opiskelijat voivat osallistua. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa.

Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.