Kaksoistutkinnot

Kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden saada kansainvälisen kokemuksen lisäksi kaksi tutkintoa: toisen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja toisen ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Tällä hetkellä SeAMKin kansainvälisen liiketoiminnan, liiketalouden ja automaatiotekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittamiseen osana tutkinto-opintojaan.

Kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuus pohjautuu korkeakoulujen väliseen yhteistyösopimukseen. SeAMKilla on yhteensä 15 kaksoistutkintosopimusta Alankomaissa, Bulgariassa, Espanjassa, Liettuassa, Saksassa ja Tsekeissä sijaitsevien korkeakoulujen kanssa. Uusia kaksoistutkintomahdollisuuksia kartoitetaan eri opiskelualoille.

Kaksoistutkinnon opiskelu

Kaksoistutkinto-opiskelu tarkoittaa sitä, että osa opinnoista suoritetaan SeAMKissa ja osa opinnoista ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa. Kohdemaasta riippumatta opiskelu tapahtuu englanniksi, mutta tarjoaa mahdollisuuden myös kohdemaan kielen oppimiselle. Kaksoistutkinto-opiskelussa tavoitteena on opintoihin kuuluvan harjoittelun tai osan siitä suorittaminen kohdemaassa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden päästä tutustumaan paikalliseen työelämään ja työkulttuuriin. Opinnäytetyö tehdään SeAMKin ohjaajan ohjauksessa, mutta mukana prosessissa on myös yhteistyökorkeakoulun arvioija.

Kaksoistutkinnon suorittaminen antaa arvokasta osaamista, kokemusta ja valmiuksia tulevaisuuden työelämää varten.

SeAMKin kaksoistutkintoyhteistyökorkeakoulujen opiskelijat voivat vastavuoroisesti opiskella kohti kaksoistutkintoa SeAMKissa.

Lisätietoa kaksoistutkinnoista

Marjo Arola

Kansainvälisyyspäällikkö, Kansainvälisen opetuksen palvelut

erikoisala: Henkilöstövaihdot ja sopimukset

sähköposti

Marjo.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408304216

Nainen seisoo kädet taskuissa.

Tiina Välimäki

Koordinaattori, Kansainvälisen opetuksen palvelut

erikoisala: Vaihtoon lähtevät opiskelijat

sähköposti

Tiina.Valimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304127