Kielten, kulttuurin ja viestinnän opinnot | SeAMK

Kielten, kulttuurin ja viestinnän opinnot

Kansainvälistyvässä työelämässä monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat kilpailuetu. Ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät lähtökohdat suoriutua työelämän viestintätilanteista. SeAMKissa voi myös aloittaa jonkin uuden kielen opinnot. Alkeiskielen opinnot tarjoavat hyvän pohjan kehittää kielitaitoa eteenpäin esim. liikkuvuus- tai harjoittelujaksolla maassa, jossa puhutaan kohdekieltä.

Viestinnän opinnot

Työelämässä lähes alalla kuin alalla edellytetään hyvää kirjallista ja suullista viestintäosaamista. Monissa työtehtävissä kommunikoidaan kielellä. On projektiviestintää, tiimityötä, asiakaspalvelua, raportointia, esitelmiä, tieteellistä kirjoittamista, asiatekstien laatimista sähköpostiviestintää tai some-viestintää. SeAMKin viestinnän opinnoissa harjoitellaan mm. ryhmäviestintää, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä hiotaan työelämässä tarvittavaa kirjallisen viestinnän osaamista.

Toisen kotimaisen kielen opinnot (ruotsi/suomi) ja englannin opinnot

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu toisen kotimaisen kielen ja englannin ammatillisia kieliopintoja. Ammatillisten kieliopintojen aihepiirejä ovat mm. työnhaku, kirjallinen viestintä (esim. raportointi ja liikeviestintä), yritys- ja tuote-esittelyt ja asiakaspalvelutilanteet. Opintojaksoilla harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kielten ammatilliset opintojaksot valmentavat toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Koulutusohjelmiin kuuluvien viestinnän, ruotsin ja englannin opintojen lisäksi SeAMK tarjoaa myös vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja. Vapaasti valittavien opintojen tarjotin (VVO-tarjotin) löytyy täältä.

Viestinnän, englannin ja ruotsin opintojen lisäksi VVO-tarjottimella on opintojaksoja seuraavissa alkeiskielissä:

  • Espanja 1, 2, 3
  • Ranska 1, 2
  • Saksa 1, 2, 3
  • Työelämän saksa
  • Venäjä 1, 2, 3
  • Finnish Language and Culture (vaihto-opiskelijoille) sekä Finnish at Work

Alkeiskurssien (esim. espanja 1/ranska 1/saksa 1/venäjä 1) lisäksi suositellaan suoritettavaksi vähintään yksi jatkokurssi (espanja 2/ranska 2/saksa 2/venäjä 2), jotta kielitaito kehittyy sellaiselle tasolle, että siitä on hyötyä arkipäivän viestintätilanteissa.

VVO-tarjottimen kieliopinnot pidetään pääsääntöisesti torstaisin alkaen klo 14.15. Osa opintojaksoista saattaa olla tiistaisin klo 14.15 tai muuna ilmoitettuna ajankohtana.

Muualla suoritetut kieliopinnot

SeAMKin tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kielten verkko-opintoja CampusOnlinessa. Kieliä, joita SeAMKissa ei ole tarjolla, voi opiskella omalla kustannuksellaan muissa korkeakouluissa tai kansalaisopistossa.

Kieliä myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Myös avoimen ammattikorkeakoulun (aAMK) opiskelijat voivat osallistua valtaosaan VVO-tarjottimen kieli- ja viestintäopinnoista. Ilmoittautuminen avoimen opiskelijaksi tapahtuu täällä.

Lisätietoa kieliopinnoista

SeAMK placeholder kuva

Heli Simon

Lehtori

erikoisala: Saksan kieli

sähköposti

Heli.Simon(a)seamk.fi

puhelin

+358408304129

Kulttuuriopinnot

Kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja kaksoistutkinnon suorittaville on SeAMKissa tilaisuus opiskella suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä. Näiden ohella kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla opintoja suomalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriin liittyen esimerkiksi kurssilla, jossa käydään läpi liiketoimintaa pohjoismaissa.