Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla | SeAMK

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla kiehtovine kokemuksineen ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suosiossa vuosi vuodelta. Maailmalla olevat noin 200 partnerikouluamme lähes 50 eri maassa odottavat sinua avoimin ovin. Opiskelet tai harjoittelet, määränpään valitset sinä.

SeAMKista maailmalle

Noin puolet SeAMKin opiskelijoista opiskelee ulkomailla jossain vaiheessa opintojaan. Me SeAMKissa tuemme ja kannustamme ulkomaille suuntaavia opiskelijoita tarjoamalla heille mahdollisimman hyvän neuvonnan sekä mahdollisuuksien mukaan taloudellista tukea. Osa opiskelijoista osallistuu lyhyille viikon tai parin mittaisille intensiivikursseille tai opintomatkoille, kun taas osa viettää vaihdossa jopa vuoden verran.

Toinen tutkinto ulkomailta

SeAMKilla on useiden ulkomaalaisten korkeakoulujen kanssa sopimuksia, joiden puitteissa opiskelijat voivat opiskella ko. vaihtokorkeakoulussa vuoden. Erikoisuutena näissä opinnoissa on se, että opiskelija tekee yhteisen opinnäytetyön molempiin korkeakouluihin. Yhteisen opinnäytetyön myötä opiskelija ansaitsee itselleen kummastakin korkeakoulusta tutkintotodistuksen, joka on merkittävä etu työelämään siirtyessä. Kaksoistutkinto on molemminpuolista, sillä yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat voivat tehdä kaksoistutkinnon SeAMKissa.

Asiantuntijamme maailmalle

Opiskelijat eivät ole SeAMKin ainoita jäseniä, jotka kehittävät osaamistaan ulkomailla. SeAMKin opettaja- ja asiantuntijavaihto on aktiivista  suuntautuen pääosin Eurooppaan mutta myös mm. Yhdysvaltoihin, Japaniin tai Ugandaan. SeAMKiin saapuu vuosittain kansainvälisiä opettajia ja muuta henkilökuntaa tuoden uusia näkökulmia eri alojen opetukseen.

SeAMKin yhteistyökorkeakoulut

SeAMKilla on noin 200 yhteistyökorkeakoulua lähes 50 maassa ympäri maailmaa.  Yhteistyökorkeakoulujen kautta opiskelijamme saavat arvokasta kansainvälistä kokemusta opintojen ja harjoitteluiden myötä.