Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla | SeAMK

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Vaihtojakso ulkomailla antaa mahdollisuuden aitoon kansainvälisyyskokemukseen ja oman ammattialan oppimisen syventämiseen, mutta myös kansainvälisten verkostojen luomiselle. Ulkomaisen opiskelu- tai harjoittelujakson sijoittaminen osaksi tutkinto-opintoja on SeAMKissa helppoa. Vuosittain reilut 150 seamkilaista opiskelee lukukauden tai lukuvuoden mittaisella vaihtojaksolla tai harjoittelee ulkomailla. Lyhyemmille intensiivikursseille osallistuu myös reilut 100 opiskelijaa vuosittain. Suoritatpa sitten opiskelu- tai harjoitteluvaihdon ulkomailla, määränpään saat valita SeAMKin laajoista kansainvälisistä verkostoista

SeAMKista maailmalle

Jokaiselle SeAMKin opiskelijalle on mahdollista sisällyttää opintoihinsa lyhyt tai pitkä opiskeluvaihto tai harjoittelujakso ulkomailla. Erilaisia vaihtoehtoja on paljon: viikon parin mittaisista intensiivikursseista lukukauden mittaisiin vaihtojaksoihin ja kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittamiseen. Liikkuvuusjaksoja tuetaan myös erilaisin apurahoin.

Tarkempaa tietoa liikkuvuusjaksoihin liittyen saa SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluiden koordinaattorilta, yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

Toinen tutkinto ulkomailta

Liiketalouden, kansainvälisen kaupan ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmissa SeAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittamiseen. Uusia mahdollisuuksia eri opiskelualoille haetaan aktiivisesti lisää. Kaksoistutkinto-opiskelu tarkoittaa sitä, että osa opinnoista suoritetaan SeAMKissa ja osa opinnoista ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa. Valmistuessaan opiskelija saa kaksi tutkintoa: toisen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja toisen ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta.

SeAMKin yhteistyökorkeakoulut

Kansainvälinen, lähes 200 korkeakoulun, verkosto tarjoaa opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia vaihtojaksojen toteuttamiselle noin 50 eri maassa. Toisaalta myös yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat tuovat mukanaan kansainvälistä ilmapiiriä SeAMKin kampukselle ja mahdollistavat kansainvälisyysoppimisen erilaisin kotikansainvälisyysmenetelmin.

Lisätietoja

Tiina Välimäki

Koordinaattori, Kansainvälisen opetuksen palvelut

erikoisala: Vaihtoon lähtevät opiskelijat

sähköposti

Tiina.Valimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304127