Opiskelijan neuvonta ja ohjaus | SeAMK

Opiskelijan neuvonta ja ohjaus

Opiskelijapalvelut

SeAMKin opiskelijapalvelut palvelevat Seinäjoella, Frami F:n 2. kerroksen palvelupisteellä. Lisäksi opiskelijapalveluja on saatavilla keskiviikkoisin Ilmajoella ja Seinäjoella Keskuskadun toimipisteessä.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Opiskelijapalveluista saat yleistä opiskeluun liittyvää tietoa ja neuvontaa: mm. opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus, opiskelutodistukset, opinto- ja ateriatuki, valmistuminen. Joitakin palveluja, kuten opiskelutodistuksia, voit pyytää myös sähköpostilla, puhelimitse tai WinhaWillen kautta.

Frami F:n 2. kerroksen palvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15. Ilmajoen palvelupiste on avoinna keskiviikkoisin klo 9-15 ja Keskuskadun palvelupiste klo 9.30-12. Poikkeukset aukioloajoissa ilmoitetaan alapuolella. Myös aukioloaikojen ulkopuolelta voi tilata neuvonta-ajan soittamalla tai sähköpostitse. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin koko opiskelijapalvelujen henkilöstölle käytä osoitetta opiskelijapalvelut(a)seamk.fi.

Frami F:n 2. kerroksen palvelupisteen puhelinnumero on 020 124 5055.

 

Poikkeukselliset aukioloajat

8.5. avoinna klo 10.30 – 15.00
10.5. SULJETTU
Siirrymme kesäaikaan 14.5. alkaen avoinna klo 12 – 15

Opintojen ohjaus

 • tuetaan opiskelijan sitoutumista opintoihin
 • tuetaan opintojen sujuvaa edistymistä
 • ehkäistään opiskeluvaikeuksia
 • ehkäistään viiveiden ja tyhjäkäynnin syntymistä
 • ehkäistään opintojen keskeyttämisiä
 • edistetään opiskelijan opintojen edistymistä
 • edistetään opiskelijan asiantuntijuuteen kasvamista

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta koko opiskeluoikeutensa ajan. Ohjausta annetaan kaikkiin opintoihin ja harjoitteluun liittyen. Opintojen ohjaukseen kuuluu myös opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen. Opiskelija vastaa ohjaukseen osallistumisesta ja ohjauksen tarpeenmukaisesta käyttämisestä. Opintojen ohjaus perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen opintojen ohjauksen ja neuvonnan suunnitelmaan.

Tutorointi

Tutorit auttavat ja tukevat opiskelijaa opiskelun eri vaiheissa. Tutoroinnilla tuetaan opiskelijan kehittymistä omalla alallaan.

Myös opiskelun hallinnassa tutorit ovat opiskelijan apuna. Tutoreina voivat toimia sekä opettajat että tutorkoulutuksen saaneet ylempien vuosikurssien opiskelijat.

Tutoropettaja

Tutoropettaja ohjaa opiskelijaa/opiskelijaryhmää koko opiskelun ajan.

Tutoropettajan tehtäviä ovat:

 • opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen
 • oppimisen ja opiskeluprosessin ohjaaminen yhteistyössä muiden ohjaustahojen kanssa
 • HOPS-prosessin ohjaaminen yhdessä koulutusohjelmapäällikön ja opinto-ohjaajan kanssa
 • yleinen neuvonta ja informointi
 • ymmärtävä auttaminen ja ohjaaminen

Tutoropiskelija

Tutoropiskelija toimii uusien opiskelijoiden tukena. Vertaistutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja pääsemään alkuun opinnoissaan. Tutoropiskelijan tärkeimpiä tehtäviä on kannustaa uutta opiskelijaa ja auttaa hyvän ilmapiirin luomisessa opiskelijaryhmään yhdessä opettajien ja koulutusyksikön muun henkilökunnan kanssa.

Tutoropiskelijan tehtäviä ovat:

 • koulun tiloihin, opiskeluyhteisön pelisääntöihin ja opiskelupaikkakuntaan tutustuttaminen
 • opintosisältöihin perehtymisessä avustaminen
 • opiskelijapalveluihin perehdyttäminen
 • koulutus- ja muilla messuilla ammattikorkeakoulun esittelijöinä toimiminen
 • avoimien ovien tilaisuuksissa oppaana ja esittelijänä toimiminen
 • muihin koulutuksen markkinointitehtäviin osallistuminen

Tutoropiskelijoiden koordinoijina ja vastuuhenkilöinä yksiköissä toimivat opinto-ohjaajat. Lisätietoja opiskelijatutoroinnista antavat opinto-ohjaajat sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO.

Apua opinnäytetyöhön

SeAMKilla on kaksi salaista asetta aukaisemaan opinnäytetyön umpisolmut ja lähettämään kirjoitusprosessi uuteen lentoon.

Salaiset aseemme ovat opinnäytetyöpajat sekä teholauantait, joka on tarkoitettu opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa oleville opiskelijoille. Teholauantaihin voi osallistua mukaan myös muutkin kirjallista työtä tekevät opiskelijat.

Opinnäytetyöpajoja eli ONT-pajoja järjestetään eri koulutusaloilla ja eri paikkakunnilla omien aikataulujen mukaisesti. Aikataulut määritellään aina vuosittain.

Seuraavat opinnäytetyöpajat aikatauluineen ilmoitetaan myöhemmin.