Opiskelijan neuvonta ja ohjaus

Opiskelijapalvelut

SeAMKin opiskelijapalvelut palvelevat Seinäjoella, Frami F:n 2. kerroksen palvelupisteellä. Palvelupisteillä voivat asioida kaikki SeAMKin opiskelijat.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Opiskelijapalveluista saat yleistä opiskeluun liittyvää tietoa ja neuvontaa: mm. opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus, opiskelutodistukset, opinto- ja ateriatuki, valmistuminen. Joitakin palveluja, kuten opiskelutodistuksia, voit pyytää myös sähköpostilla tai puhelimitse.

Frami F:n 2. kerroksen palvelupiste on avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 9-15 ja torstaista perjantaihin klo 12-15.

Tarkista poikkeusaikataulut Intrasta. Myös aukioloaikojen ulkopuolelta voi tilata neuvonta-ajan soittamalla tai sähköpostitse.

Opiskelijapalveluiden sähköposti on opiskelijapalvelut(a)seamk.fi ja palvelupisteen puhelinnumero on 020 124 5055.

Opintojen ohjaus

 • tuetaan opiskelijan sitoutumista opintoihin
 • tuetaan opintojen sujuvaa edistymistä
 • ehkäistään opiskeluvaikeuksia
 • ehkäistään viiveiden ja tyhjäkäynnin syntymistä
 • ehkäistään opintojen keskeyttämisiä
 • edistetään opiskelijan opintojen edistymistä
 • edistetään opiskelijan asiantuntijuuteen kasvamista

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta koko opiskeluoikeutensa ajan. Ohjausta annetaan kaikkiin opintoihin ja harjoitteluun liittyen. Opintojen ohjaukseen kuuluu myös opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen. Opiskelija vastaa ohjaukseen osallistumisesta ja ohjauksen tarpeenmukaisesta käyttämisestä. Opintojen ohjaus perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen opintojen ohjauksen ja neuvonnan suunnitelmaan.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka tarkistetaan säännöllisesti. Opiskelija saa apua opintojensa suunnitteluun opinto-ohjaajalta tai HOPS-ohjaajalta sekä koulutuspäälliköltä. Heidän tehtävänään on

 • opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen
 • oppimisen ja opiskeluprosessin ohjaaminen yhteistyössä mahdollisten muiden ohjaustahojen kanssa
 • HOPS-prosessin ohjaaminen
 • muu tutkinto-ohjelman opintojen toteuttamiseen liittyvä neuvonta ja informointi

Tutorointi

Opiskelijatutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukena ja auttavat ja tukevat heitä opiskelun eri vaiheissa. Tutoroinnilla tuetaan opiskelijan kehittymistä omalla alallaan sekä hänen opiskelun hallintaansa. Tutoreina toimivat tutorkoulutuksen saaneet ylempien vuosikurssien opiskelijat.

Vertaistutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja pääsemään alkuun opinnoissaan. Tutoropiskelijan tärkeimpiä tehtäviä on kannustaa uutta opiskelijaa ja auttaa hyvän ilmapiirin luomisessa opiskelijaryhmään yhdessä opettajien ja koulutusyksikön muun henkilökunnan kanssa.

Tutoropiskelijan tehtäviä ovat:

 • koulun tiloihin, opiskeluyhteisön pelisääntöihin ja opiskelupaikkakuntaan tutustuttaminen
 • opintosisältöihin perehtymisessä avustaminen
 • opiskelijapalveluihin perehdyttäminen
 • koulutus- ja muilla messuilla ammattikorkeakoulun esittelijöinä toimiminen
 • avoimien ovien tilaisuuksissa oppaana ja esittelijänä toimiminen
 • muihin koulutuksen markkinointitehtäviin osallistuminen

Tutoropiskelijoiden koordinoijina ja vastuuhenkilöinä yksiköissä toimivat opinto-ohjaajat. Lisätietoja opiskelijatutoroinnista antavat opinto-ohjaajat sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO.

Apua opinnäytetyöhön

Opinnäytetyöpajat sekä opinnäytetyön teholauantait on tarkoitettu opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa oleville opiskelijoille. Opinnäytetyöpajoja eli ONT-pajoja järjestetään eri koulutusaloilla. Teholauantaihin voivat osallistua myös muita kirjallisia töitä tekevät opiskelijat.