Oppiminen SeAMKissa | SeAMK

Oppiminen SeAMKissa

Oppiminen SeAMKissa on opetushenkilöstön ja opiskelijoiden yhdessä tuottama materiaali siitä, miten näemme SeAMKilaisen oppijan, opettajan ja oppimisympäristön. Oppiminen SeAMKissa on julkistettu keväällä 2018 ja SeAMKissa on sitouduttu kehittämään opetusta näiden periaatteiden mukaisesti.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF), jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia.)