Oppiminen SeAMKissa | SeAMK

Oppiminen SeAMKissa

Oppiminen SeAMKissa on opetushenkilöstön ja opiskelijoiden yhdessä tuottama materiaali siitä, miten näemme SeAMKilaisen oppijan, opettajan ja oppimisympäristön. Oppiminen SeAMKissa on julkistettu keväällä 2018 ja SeAMKissa on sitouduttu kehittämään opetusta näiden periaatteiden mukaisesti.