Ammatillisen toisen asteen väylä | SeAMK.fi

Ammatillisen toisen asteen väylä

Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille.

  • Väyläopintoihin pääseminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op) -verkko-opintojaksosta. Opintojakso on suoritettavissa syksyisin ja keväisin.
  • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
  • Väyläopinnoiksi voi valita sen alan opintoja, joita opiskelija opiskelee ammatillisella toisella asteella.
  • Väyläopintoja on mahdollisuus suorittaa 30 op.
  • Väyläopinnot ovat maksuttomia SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten tutkinto-opiskelijoille.
  • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Opiskelija keskustelee toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa väyläopintomahdollisuuksista.
  • Sekä Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu (2 op) -verkko-opintojaksolle että sen jälkeisiin väyläopintoihin ilmoittaudutaan toisen asteen oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta. Ilmoittautumiskäytänteet ohjeistetaan toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöille erikseen.

Syksyn 2023 ammatillisen toisen asteen väylät

Tutustu ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelmiin.

Kevään 2024 ammatillisen toisen asteen väylät

Keväällä 2024 käynnistymässä ammatillisen toisen asteen väylä myös Restonomi (AMK) sekä bio- ja elintarviketekniikka (AMK) – tutkinto-ohjelmiin. Tiedot päivittyvät myöhemmin.

Ammatillisen toisen asteen väylä Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialaisille

Ammatillisen toisen asteen tutkinto-opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen Tradenomi (AMK) -urheiluakatemiaväylän (30 op). Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia. Ammatillisen toisen asteen väylä urheiluakatemialaisille käynnistyy syksyisin ja keväisin.

Lukuvuonna 2023-2024 väyläopintoja on päivä- ja monimuoto-opintoina sekä osittain verkko-opintoina. Opiskelutavat eroavat toisistaan opintojen käytännön toteutuksen suhteen esimerkiksi lähiopintojen määrässä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä kaikissa opiskelutavoissa.

Ammatillisen toisen asteen väylähaku

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun ammatillisen toisen asteen erillishaussa, kun opiskelija on

  • suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset 30 opintopisteen laajuiset SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot.
  • suorittanut SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00.
  • valmistunut tai valmistuu ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon viimeistään hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä. Mikäli toisen asteen ammatillinen tutkinto valmistuu ennen väyläopintojen loppuun suorittamista, opiskelija on hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy.

SeAMK määrittää valintaperusteissa opiskelijan hakukelpoisuuden ja julkaisee erillishaun Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnassa ja opiskelupaikan vastaanottamisessa sovelletaan korkeakoulujen voimassa olevaa opiskelijavalinnan lainsäädäntöä ja valtakunnallisia ohjeistuksia. Lisätietoja hakeutumisesta ja opiskelijavalinnoista: hakijapalvelut@seamk.fi

Lisätietoja ammatillisen toisen asteen väylästä

Vaaleahiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Tiina Hietala

Aluekehittäjä

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

Henkilökuva.

Outi Rinta-Homi

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Outi.Rinta-Homi(a)seamk.fi

puhelin

+358504010027