Ammatillisen toisen asteen väylä | SeAMK

Ammatillisen toisen asteen väylä

Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille.

  • Väyläopintoihin pääseminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op) -verkko-opintojaksosta. Opintojakso on suoritettavissa syksyisin ja keväisin.
  • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
  • Väyläopinnoiksi voi valita sen alan opintoja, joita opiskelija opiskelee ammatillisella toisella asteella.
  • Väyläopintoja on mahdollisuus suorittaa 30 op.
  • Väyläopinnot ovat maksuttomia SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten tutkinto-opiskelijoille.
  • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Opiskelija keskustelee toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa väyläopintomahdollisuuksista.
  • Sekä Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op) -verkko-opintojaksolle että sen jälkeisiin väyläopintoihin ilmoittaudutaan toisen asteen oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta. Ilmoittautumiskäytänteet ohjeistetaan toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöille erikseen.

Tutustu ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelmiin

Liiketalouden ja kulttuurin ala

Luonnonvara-ala ja ravitsemisala

Sosiaali- ja terveysala

 

Tekniikan ala

Mikäli ammatillisen toisen asteen tutkinto-opiskelija on kiinnostunut tietotekniikan opinnoista, niin hän voi hakeutua tässä vaiheessa automaatiotekniikan väyläopintoihin.

Ammatillisen toisen asteen väylä Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialaisille

Ammatillisen toisen asteen tutkinto-opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen Tradenomi (AMK) -urheiluakatemiaväylän (30 op). Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia.

Lukuvuonna 2021-2022 väyläopintoja on päivä- ja monimuoto-opintoina sekä osittain verkko-opintoina. Opiskelutavat eroavat toisistaan opintojen käytännön toteutuksen suhteen esimerkiksi lähiopintojen määrässä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä kaikissa opiskelutavoissa.

Ammatillisen toisen asteen väylähaku

Toisen asteen tutkinto-opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun ammatillisen väylän erillishaussa suoritettuaan väyläopinnot ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon.  Ammatillisen väylän hakukelpoisuus on voimassa valmistumisajankohtaa välittömästi seuraavassa erillishaussa. SeAMK määrittää valintaperusteissa opiskelijan hakukelpoisuuden ja julkaisee erillishaun Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnassa ja opiskelupaikan vastaanottamisessa sovelletaan korkeakoulujen voimassa olevaa opiskelijavalinnan lainsäädäntöä ja valtakunnallisia ohjeistuksia.

Lisätietoja hakeutumisesta ja opiskelijavalinnoista: hakijapalvelut@seamk.fi

Lisätietoja ammatillisen toisen asteen väylästä

Tiina Nieminen

Tiina Hietala

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983