Lukioväylä | SeAMK

Lukioväylä

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo lukiokoulutuksen aikana.

  • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin.
  • Väyläopintoja on mahdollisuus suorittaa 15 opintopistettä (op).
  • Opiskelija voi suorittaa opintoja yhden väyläopetussuunnitelman mukaisesti.
  • Väyläopinnot ovat maksuttomia SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
  • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Opiskelija keskustelee toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa väyläopintomahdollisuuksista.
  • Väyläopintoihin ilmoittaudutaan toisen asteen oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta. Ilmoittautumiskäytänteet ohjeistetaan toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöille erikseen.
  • Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten lukiokoulutuksen opiskelijoille.

Liiketalouden ja kulttuurin ala

Luonnonvara-ala ja ravitsemisala

Tekniikan ala

Lukioväylä Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialaisille

Lukiokoulutuksen opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen Tradenomi (AMK) -urheiluakatemiaväylän (15 op). Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia.

Lukuvuonna 2021-2022 väyläopintoja on päivä- ja monimuoto-opintoina sekä osittain verkko-opintoina. Opiskelutavat eroavat toisistaan opintojen käytännön toteutuksen suhteen esimerkiksi lähiopintojen määrässä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä kaikissa opiskelutavoissa.

Lukiokoulutuksen väylähaku

Lukiokoulutuksen opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun lukioväylän erillishaussa suoritettuaan väyläopinnot, lukiokoulutuksen oppimäärän sekä ylioppilastutkinnon.  Lukioväylän hakukelpoisuus on voimassa valmistumisajankohtaa välittömästi seuraavassa erillishaussa. SeAMK määrittää valintaperusteissa opiskelijan hakukelpoisuuden ja julkaisee erillishaun Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnassa ja opiskelupaikan vastaanottamisessa sovelletaan korkeakoulujen voimassa olevaa opiskelijavalinnan lainsäädäntöä ja valtakunnallisia ohjeistuksia.

Lisätietoja hakeutumisesta ja opiskelijavalinnoista: hakijapalvelut@seamk.fi

Lisätietoja lukioväylästä

Annika Pöytälaakso

Annika Pöytälaakso

Erikoissuunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Annika.Poytalaakso(a)seamk.fi

puhelin

+358408300348