Lukioväylä | SeAMK.fi

Lukioväylä

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo lukiokoulutuksen aikana.

  • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin.
  • Väyläopintoja on mahdollisuus suorittaa 15 opintopistettä (op).
  • Opiskelija voi suorittaa opintoja yhden väyläopetussuunnitelman mukaisesti.
  • Väyläopinnot ovat maksuttomia SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
  • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Opiskelija keskustelee toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa väyläopintomahdollisuuksista.
  • Väyläopintoihin ilmoittaudutaan toisen asteen oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta. Ilmoittautumiskäytänteet ohjeistetaan toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöille erikseen.
  • Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten lukiokoulutuksen opiskelijoille.

Syksyn 2023 lukioväylät

Syksyllä 2023 alkavien lukioväyläopintojen haku järjestetään 17.4.-15.5.2023

Nyt kipin kapin oman opon pakeille!

Kevään 2024 lukioväylät

Tutustu keväällä 2024 käynnistyneiden lukioväylien opetussuunnitelmiin.

Lukioväylä Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialaisille

Lukiokoulutuksen opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen Tradenomi (AMK) -urheiluakatemiaväylän (15 op). Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia. Liiketalouden urheiluakatemiaväylä käynnistyy syksyisin ja keväisin.

Lukuvuonna 2023-2024 väyläopintoja on päivä- ja monimuoto-opintoina sekä osittain verkko-opintoina. Opiskelutavat eroavat toisistaan opintojen käytännön toteutuksen suhteen esimerkiksi lähiopintojen määrässä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä kaikissa opiskelutavoissa.

Lukiokoulutuksen väylähaku

Lukiokoulutuksen opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun lukioväylän erillishaussa, kun opiskelija on

  • suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset 15 opintopisteen laajuiset SeAMKin toisen asteen lukioväyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot,
  • suorittanut SeAMKin toisen asteen lukioväyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00 sekä
  • valmistunut tai valmistuu ylioppilastutkintoon tai on suorittanut lukion oppimäärän hakukaudella. Mikäli valmistuu ylioppilastutkintoon tai on suorittanut lukion oppimäärän ennen väyläopintojen loppuun suorittamista, on hakukelpoinen enintään sen kauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy.

SeAMK määrittää valintaperusteissa opiskelijan hakukelpoisuuden ja julkaisee erillishaun Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnassa ja opiskelupaikan vastaanottamisessa sovelletaan korkeakoulujen voimassa olevaa opiskelijavalinnan lainsäädäntöä ja valtakunnallisia ohjeistuksia.

Lisätietoja hakeutumisesta ja opiskelijavalinnoista: hakijapalvelut@seamk.fi

 

Lukioväylien kehittämistyö on tehty osana Lukiosta väylä korkeakouluun -hanketta (ESR).

Muistathan myös Opinlakeusverkoston lukioille tarjottavat yksittäiset opintojaksot!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa maksuttomasti verkko-opintoja kaikille Etelä-Pohjanmaan lukioille erillisen tarjonnan mukaan. Opiskelija saa suoritetuista opinnoistaan avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteen.

Opiskelija ilmoittautuu SeAMKin tarjoamille opintojaksoille omalle opinto-ohjaajalleen (tai yhteyshenkilölle).

Tarkempia ohjeita ja ilmoittautumisajat on koottu erilliselle opinto-ohjaajien sivustolle.

Lisätietoja lukioväylästä

Henkilökuva.

Annika Pöytälaakso

Jatkuvan oppimisen päällikkö

sähköposti

Annika.Poytalaakso(a)seamk.fi

puhelin

+358408300348

Henkilökuva.

Outi Rinta-Homi

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Outi.Rinta-Homi(a)seamk.fi

puhelin

+358504010027