Valtakunnallinen korkea-asteen Green Care -pilottikoulutus | SeAMK

Valtakunnallinen korkea-asteen Green Care -pilottikoulutus

Green Care -pilottikoulutuksen opiskelijoista valmennetaan monialaisia hyvinvoinnin kehittäjiä. Pilottivaiheeseen osallistuvat opiskelijat ovat mukana luomassa pohjaa tulevaisuuden Green Care -opiskelulle ja antamassa arvokasta palautetta koulutuksen jatkokehittämistä varten. Opiskelijoilla onkin mitä mainioin tilaisuus olla tienraivaajina suomalaisen Green Care -osaamisen ja -koulutuksen kehittämisessä.

Valtakunnallinen Green Care

Green Care on valtakunnallisesti järjestettävä suomenkielinen pilottikoulutus, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana. Green Care -pilottikoulutuksen tarkoituksena on kehittää Suomeen korkea-asteen Green Care -koulutus ja testata sitä käytännössä palautteen keräämiseksi. Hanke on käynnissä seitsemällä eri paikkakunnalla ja mukana on kaikkiaan n. 140 opiskelijaa ympäri Suomen. Koulutuksen lähipaikkakunnat ovat Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Mikkeli. Opiskelijamäärä on jakautunut tasaisesti eri paikkakuntien kesken.

Green Care -koulutus käytännössä

Korkea-asteinen Green Care -koulutus on rakenteeltaan 30 + 10 opintopistettä ja koulutus on opiskelijoille maksuton. Opetus tapahtuu verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena. Lähipaikkakunnilla opetusta on noin 1-2pv/5op.

Ajankohtaista Green Care -pilottikoulutuksesta

30 opintopisteen koulutuksen pilotointi käynnistyi elokuussa 2016 ja se on päättynyt toukokuussa 2017. Perusopintopaketin jatkoksi pilotoidaan vielä syksyllä 2017 erillinen 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus.

Lisätietoa Green Care -pilottikoulutuksesta