Haku Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa –erikoistumiskoulutukseen käynnissä nyt | SeAMK

Haku Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa –erikoistumiskoulutukseen käynnissä nyt

varhaiskasvatus_kuva
Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

30 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus antaa välineitä tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä ja kehittää pedagogisia käytänteitä ja sisäistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Saatu osaaminen auttaa tunnistamaan sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja soveltamaan tukemisen menetelmiä omassa työssään. Koulutuksen tuoma erityisosaaminen tuottaa ennaltaehkäisevän työn keinoja tukea lapsia ja perheitä varhaisessa vaiheessa.