Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi | SeAMK.fi

Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi Seuraava haku vuonna 2023

Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi

25.01.2022klo08:00 – 08.02.2022klo15:00

SeAMKin erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi on tarkoitettu SeAMKin entiselle, ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneelle tai toisen korkeakoulun entiselle opiskelijalle, joka haluaa suorittaa kesken jääneen tutkinnon loppuun. Seuraava haku järjestetään vuoden 2023 aikana.

Ohjeet hakemiseen (kevään 2022 hakukierros)

Erillishaussa tutkinnon loppuun suorittamisessa hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle pääset klikkaamalla hakukohteen toteutusmuotoa alla olevasta listasta (ks. Opintopolusta kohta “Erillishaut”). Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä yhteen hakukohteeseen. Hakemukselle tarvittavat liitteet on kerrottu Opintopolun hakukohteen valintaperusteissa.

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

AMK-hakukohteet ja toteutusmuodot

Erillishaussa tutkinnon loppuun suorittamiseksi, voit hakea seuraaviin AMK-hakukohteisiin. Hakukohteen toteutusmuotoa klikkaamalla pääset suoraan Opintopolkuun haun tietoihin. Haun tiedossa pääset tutustumaan tarkemmin hakukohteen valintaperusteisiin sekä täyttämään hakulomakkeen hakuaikana.

Hakukohteet, valintaperusteet ja aikataulut erillishakuun tutkinnon loppuun suorittamiseksi julkaistaan viimeistään vuoden 2023 aikana.

Hakukelpoisuus muodostuu seuraavasti (kevään 2022 hakukierros):

 • tutkinnon laajuus 210 opintopistettä: olet suorittanut vähintään 160 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia, tutkinto-opiskelijana suoritettuja ammattikorkeakouluopintoja joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
 • tutkinnon laajuus 240 opintopistettä: olet suorittanut vähintään 190 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia, tutkinto-opiskelijana suoritettuja  ammattikorkeakouluopintoja joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
 • olet opiskellut aiemmin samaan tutkintoon ja tutkintonimikkeeseen tähtäävässä samassa tai vastaavassa koulutuksessa, joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
 • olet SeAMKin entinen opiskelija: olet ottanut opiskelupaikan vastaan SeAMKissa ennen 1.8.2015 ja tutkintosi on jäänyt kesken
 • olet toisen korkeakoulun entinen opiskelija: sinulla on ollut opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, mutta tutkintosi on jäänyt kesken joko eroamisen, ilmoittautumisen laiminlyönnin tai opiskeluoikeusajan päättymisen vuoksi
Opintopistevaatimukseen huomioitavat opintosuoritukset tulee olla arvioituna ja tarvittaessa opintosuoritusote tulee olla liitettynä hakulomakkeelle 15.2. klo 15.00 mennessä.
 
Avoimessa AMKissa suorittamia AMK-tasoisia opintoja voidaan hyväksyä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli ne voidaan hyväksilukea haettavana olevaan tutkintoon osaksi tutkintoon vaadittavia opintoja.

Huomioithan, että valmiin korkeakoulututkinnon opintoja ei huomioida haun opintopistevaatimukseen.

SeAMK entinen opiskelija: Mikäli olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan 1.8.2015 tai sen jälkeen, ota yhteys SeAMKin Opiskeluoikeuteen sähköposti: opiskeluoikeus(at)seamk.fi.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen tiedoista.

Ylempien AMK-tutkintojen hakukohteet

Erillishaussa tutkinnon loppuun suorittamiseksi, voit hakea seuraaviin ylempiin AMK-hakukohteisiin. Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset suoraan tutustumaan Opintopolkuun hakukohteen tietoihin ja valintaperusteisiin.

Hakukohteet, valintaperusteet ja aikataulut erillishakuun tutkinnon loppuun suorittamiseksi julkaistaan viimeistään vuoden 2023 aikana.

Ylempiin AMK- hakukohteissa hakukelpoisuus muodostuu seuraavasti:

 • tutkinnon laajuus 60 opintopistettä: olet suorittanut vähintään 30 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia opintoja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
 • tutkinnon laajuus 90 opintopistettä: olet suorittanut vähintään 60 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia opintoja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
 • olet opiskellut aiemmin samaan tutkintoon ja tutkintonimikkeeseen tähtäävässä samassa tai vastaavassa koulutuksessa SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
 • olet SeAMKin entinen opiskelija: olet ottanut opiskelupaikan vastaan SeAMKissa ennen 1.8.2015 ja tutkintosi on jäänyt kesken
 • olet toisen korkeakoulun entinen opiskelija: sinulla on ollut opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, mutta tutkintosi on jäänyt kesken joko eroamisen, ilmoittautumisen laiminlyönnin tai opiskeluoikeusajan päättymisen vuoksi
 • olet toisen korkeakoulun entinen opiskelija: sinulla on hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus ks. Opintopolun hakukohteen tiedoista edellytetty pohjakoulutusvaatimus

Opintopistevaatimukseen huomioitavat opintosuoritukset tulee olla arvioituna ja tarvittaessa opintosuoritusote tulee olla liitettynä hakulomakkeelle 15.2. klo 15.00 mennessä.

Avoimessa YAMKissa suorittamia YAMK-tasoisia opintoja voidaan hyväksyä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli ne voidaan hyväksilukea haettavana olevaan tutkintoon osaksi tutkintoon vaadittavia opintoja.

Huomioithan, että valmiin korkeakoulututkinnon opintoja ei huomioida haun opintopistevaatimukseen.

Huom! Mikäli olet SeAMKin entinen opiskelija, jolla opiskeluoikeus on päättynyt seuraavissa tutkinto-ohjelmissa: Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka, Kulttuurituottaja (ylempi AMK) tai Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus: ota yhteys SeAMKin Opiskeluoikeuteen, sähköposti: opiskeluoikeus(at)seamk.fi.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen opintojen sekä hakemukselle ladatun suunnitelman perusteella. Aiemmin suoritetut opinnot tulee olla haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia. Valinnassa otetaan huomioon myös avoimessa AMK tai YAMK:ssa tehdyt opintosuoritukset, mikäli ne voidaan hyväksilukea haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan.

Mikäli hakukohteessa on hyväksyttävissä olevia hakijoita enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja, valintavaiheessa hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen hakulomakkeella hakuaikana ilmoitetun aiempien opintojen keskiarvon perusteella. Kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 1.3. mennessä. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä on kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta. Mikäli et vastaanota opiskelupaikkaa määräaikaan mennessä, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun kaikilta läsnäololukukausilta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi 8.3.2022 klo 15.00 mennessä.

Opiskeluoikeus myönnetään 31.7.2023 saakka. Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskellessa ei voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi eikä hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi​. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijana hakukautena paikan vastaanottamisen ja läsnäolevaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut opiskelijaksi hyväksytyn hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 14.3. klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

 

Tutustu haettavana oleviin koulutuksiin:

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa