Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi | SeAMK.fi

Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi Hakuaika 11.–18.4.2023

Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi

11.04.2023klo08:00 – 18.04.2023klo15:00

SeAMKin erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi on tarkoitettu SeAMKin entiselle, ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneelle tai toisen korkeakoulun entiselle opiskelijalle, joka haluaa suorittaa kesken jääneen tutkinnon loppuun. Seuraava haku järjestetään 11.–18.4.2023!

Ohjeet hakemiseen

Erillishaussa tutkinnon loppuun suorittamisessa hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle pääset klikkaamalla hakukohteen toteutusmuotoa alla olevasta listasta (ks. Opintopolusta kohta “Erillishaut”). Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä yhteen hakukohteeseen. Hakemukselle tarvittavat liitteet on kerrottu Opintopolun hakukohteen valintaperusteissa.

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

AMK-hakukohteet ja toteutusmuodot

Erillishaussa tutkinnon loppuun suorittamiseksi, voit hakea seuraaviin AMK-hakukohteisiin. Hakukohteen toteutusmuotoa klikkaamalla pääset suoraan Opintopolkuun haun tietoihin. Haun tiedossa pääset tutustumaan tarkemmin hakukohteen valintaperusteisiin sekä täyttämään hakulomakkeen hakuaikana.

Hakukohteet, valintaperusteet ja aikataulut erillishakuun tutkinnon loppuun suorittamiseksi:

 

Hakukelpoisuus muodostuu seuraavasti:

  • Tutkinnon laajuus 210 op: olet suorittanut vähintään 160 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia tutkinto-opiskelijana suoritettuja ammattikorkeakouluopintoja joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
  • Tutkinnon laajuus 240 op: olet suorittanut vähintään 190 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia, tutkinto-opiskelijana suoritettuja ammattikorkeakouluopintoja joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
  • olet opiskellut aiemmin samaan tutkintoon ja tutkintonimikkeeseen tähtäävässä samassa tai vastaavassa koulutuksessa, joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa
  • SeAMKin entinen opiskelija: olet ottanut opiskelupaikan vastaan SeAMKissa ennen 1.8.2015 ja tutkintosi on jäänyt kesken
  • Toisen korkeakoulun entinen opiskelija: sinulla on ollut opiskeluoikeus suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, mutta tutkintosi on jäänyt kesken joko eroamisen, ilmoittautumisen laiminlyönnin tai opiskeluoikeusajan päättymisen vuoksi

Avoimessa AMKissa suoritettuja AMK-tasoisia opintoja voidaan hyväksyä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli ne voidaan hyväksilukea tutkintoon osaksi hakukohteen tutkintoon vaadittavia opintoja.

Valmiin korkeakoulututkinnon opintoja ei huomioida tämän haun opintopistevaatimukseen.

Haussa huomioitavat opintosuoritukset tulee olla arvioituna ja tarvittaessa opintosuoritusote tulee olla liitettynä hakulomakkeelle viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä klo 15.00 mennessä.

SeAMK entinen opiskelija: Mikäli olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan 1.8.2015 tai sen jälkeen, ota yhteys SeAMKin Opiskeluoikeuteen sähköposti: opiskeluoikeus(at)seamk.fi.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen AMK-opintojen sekä hakemukselle ladatun opiskelusuunnitelman perusteella. Aiemmin suoritettujen opintojen tulee soveltua haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan. Valinnassa otetaan huomioon myös avoimessa AMK:ssa tehdyt opintosuoritukset, mikäli ne voidaan hyväksilukea haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan.

Mikäli hakukohteessa on hyväksyttävissä olevia hakijoita enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja, sijoitetaan hakijat valintavaiheessa paremmuusjärjestykseen hakulomakkeella hakuaikana ilmoitetun aiempien opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2023. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä on kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta. Mikäli et vastaanota opiskelupaikkaa määräaikaan mennessä, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun kaikilta läsnäololukukausilta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Opiskeluoikeus myönnetään 31.12.2024 saakka. Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskellessa ei voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi eikä hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi​.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut opiskelijaksi hyväksytyn hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 14.6.2023 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa