Mari Salminen-Tuomaala | SeAMK
takaisin henkilöhakuun

Mari Salminen-Tuomaala

Yhteystiedot

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK
  • titteli: Yliopettaja
  • puhelin: +358408304166
  • sähköposti: Mari.Salminen-Tuomaala(a)seamk.fi

Simulaatiokouluttaja, projektipäällikkö, Kansallisen TKI OSAAJA -valmennuksen moduulivastaava Tutkinnot: TtT, TtM, ESH

Opetus

Akuutti hoitotyö, ensihoitotyö, tehohoitotyö, sisätautikirurginen hoitotyö, ohjaus, kvantitatiiviset ja kvalitativiiset tutkimusmenetelmät, opinnäytetyön ohjaus, opinnäytetiimin vetäminen, TKI, hanketoiminta, simulaatio-opetus ja sen kehittäminen, näyttöön perustuva hoitotyö, EKG:n tulkintaopetus, workshopien vetäminen, simulaatiovalmennus ja simulaatiotäydennyskoulutus työelämän edustajille.

Tutkimus

Sydäninfarktipotilaan ja hänen perheenjäsentensä selviytyminen (vk)m digitaalisten interventioiden kehittäminen (Horizon application x2), diabetespotilaiden hoitotyön kehittäminen, ensihoidon laatu ja turvallisuus, potilasturvallisuuden edistäminen ensihoidossa ja tehohoitotyössä, hoitotyön sujuvuuden edistäminen tehohoitotyössä, simulaatiopedagogiikan kehittäminen, potilaan ja läheisen ohjauksen kehittäminen päivystyspoliklinikalla, web-pohjainen täydennyskoulutus.

Tällä hetkellä menossa olevat hankkeet

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hanke (1.8.2017-31.12.2019), projektipäällikkö.