user image

yhteystiedot

  • titteli: Tutkintopäällikkö
  • erikoisala: Sosiaalipolitiikka, sosiaalipalvelut, laadulliset tutkimusmenetelmät, vertaileva tutkimus, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat
  • yksikkö: SeAMK Sosiaali- ja terveysala
  • puhelin: +358408680203
  • sähköposti: Minna.Zechner(a)seamk.fi

YTT, dosentti

Opetus

Tutkimusmenetelmät, opinnäytetöiden ohjaus, sosiaalipalvelujärjestelmät, kansainvälinen sosiaalipolitiikka ja sosiaalityön sisältöalueita.

Erityisosaaminen

Laadulliset tutkimusmenetelmät, englanninkielinen opetus, sosiaalipalvelut, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat

Tutkimus

Sosiaalipalvelut, hyvinvointivaltion muutos, asiakkaan asema, maahanmuuttajat palvelujen käyttäjinä, hoiva, vertaileva tutkimus ja haastattelut