Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena 10 op | SeAMK

Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena 10 op

Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena (10 op) –osaamiskokonaisuudessa käsitellään henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja opitaan soveltamaan niitä käytännön johtamistyössä. Henkilöstöjohtamista tarkastellaan myös osaamisen kehittämisen ja itsensä johtamisen näkökulmista. Koulutus käynnistyy tammikuussa 2022.

Koulutuksen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Osaamiskokonaisuus (10 op) toteutetaan verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy kaksi Teams-luentoa (18.1.2022 ja 22.2.2022, klo 17.15 – 21.00).

Verkko-opintojen onnistuminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone, web-kamera ja headset (tai mikrofoni ja kaiuttimet). Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille henkilöstöosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutus tukee myös henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivien osaamisen kehittämistä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Liiketoiminnan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

 • Henkilöstöhallinto 4 op (opintojakso alkaa 18.1.2022)
 • Osaamisen johtaminen 3 op (opintojakso alkaa 7.3.2022)
 • Lähijohtaminen 3 op (opintojakso alkaa 18.4.2022)

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista.

 

 • Henkilöstöhallinto 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa nimetä henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja hän osaa selittää, miten näihin prosesseihin liittyviä tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän osaa suorittaa henkilöstöjohtamisen tehtäviä henkilöstöjohdon apuna ja henkilöstötiimien jäsenenä. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden ja vaikutuksen.

  Sisältö

  Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi, työntekijäkokemus, varhaisen puuttumisen malli ja organisaation kehittäminen (=OD, organizational development).

  Edeltävä osaaminen

  Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot, Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4 op

  Toteutus: Opintojakso toteutetaan 18.1.-28.2.2022. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä, lähiopetus/Teams, essee ja oppimispäiväkirja. Teams-luennot toteutetaan 18.1.2022 ja 22.2.2022, klo 17.15 – 21.00.
  Kouluttaja: Sami Kautto
  Arviointi: 1-5

 • Osaamisen johtaminen 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatioissa. Opiskelija osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa arvioida osaamisen johtamista liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

  Sisältö

  • osaamisen tunnistamisen, johtamisen ja kehittämisen rooli yrityksen liiketoiminnassa.
  • erilaiset tavat tunnistaa, arvioida ja kehittää organisaation osaamista.

   

  Toteutus: Opintojakso toteutetaan 7.3.-25.5.2022 verkkokurssina.
  Kouluttaja: Elina Ojala
  Arviointi: 1-5

 • Lähijohtaminen 3 op

  Tavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen esimiestyön perusteet. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

  Sisältö

  • esimies strategian toteuttajana
  • valmentava esimies
  • suorituksen johtaminen
  • ongelmia ratkova esimies
  • esimies työhyvinvoinnin johtajana
  • etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen
  • muutoksen johtaminen

   

  Toteutusaika: Opintojakso toteutetaan 18.4.-31.5.2022 verkkokurssina.
  Kouluttaja: Sami Kautto
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 100 euroa (10 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Ilmoittautuminen toteutettiin 1.11.2021 (klo 8.00) -12.12.2021 (klo 23.59).

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 29.12.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (12.12.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.