Lisäpontta esimiestyöhön insinöörin ylemmästä AMK-koulutuksesta | SeAMK

Lisäpontta esimiestyöhön insinöörin ylemmästä AMK-koulutuksesta

Miehen sylissä kaksi pientä lasta.

Vaasalainen Jani Aurell viettää tyytyväisenä isyysvapaataan. Vuosi sitten, vuonna 2015, hän valmistui SeAMKin Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksesta. Kotijakson jälkeen odottavat uudet Senior Chief Project Engineer -tehtävät Wärtsilän Energy Solutionissa.

Wärtsilällä Jani on ollut jo 12 vuotta. Edellisessä tehtävässään Energy Solutions -yksikössä Installation costing Team Leaderinä vuosia ehti tulla täyteen seitsemän.

– Nyt tuntui siltä, että aika oli kypsä siirtyä Wärtsilällä seuraaviin tehtäviin. Vähän pontta tuo koulutuskin antoi asialle, Jani pohtii.

Työkaluja tiiminvetämiseen

Janilla on pohjalla sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin AMK-tutkinto. SeAMKissa järjestettävä jatkokoulutus alkoi houkutella miestä, kun hän näki opintojen sisällön.

– Arvelin koulutuksesta olevan hyötyä työssäni asiantuntijatiimin vetäjänä, Jani muistelee. Ja kurssit olivatkin oikeasti mielenkiintoisia ja opettajat motivoivia. Mikään ei ollut vain vanhan kertausta vaan kaikki oli täysin uutta asiaa.

Jani kokee, että hänen käymänsä insinöörin ylempi AMK-koulutus antoi paremmat valmiudet esimiestyöskentelylle ja eri asiantuntijaryhmien työskentelyn ohjaukselle. Lisäksi opinnäytetyön kautta hänen osaamisensa tiedonhaulle, tutkimiselle ja prosessien kehittämiselle paranivat. Erityisesti Janin mieleen ovat jääneet sellaiset kurssit kuin Strateginen johtaminen ja Talouden johtaminen.

–  Nuo kurssit olivat työmäärältään jopa hieman työteliäitä, mutta oppimisen kannalta koulutuksen ehkä parasta antia, Jani kehuu.

Wärtsilällä kannustettiin opintojaan tekevää

Uudessa tehtävässään Wärtsilällä Jani toimii projektitiimin jäsenenä vastaten tiimille osoitettujen voimalaitostoimitusten sähkö- ja automaatiopuolen projektinhallinnasta. Paljoa muuta hän ei uudesta työstään osaa vielä kertoa.

– Projektit, joissa työskentelen sijaitsevat Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikassa. Reissupäiviä ehtii vuodessa kertyä noin 50–80.

Vanhaa työtä on helpompi kuvailla. Installation costing -tiimissä budjetoidaan myyntivaiheessa olevien voimalaitosten ja LNG-terminaalien asennuskustannukset ja tuetaan projektitiimejä aliurakoitsijoiden valinnassa. Tiimi myös ylläpitää budjetointiin käytettäviä työkaluja keräämällä kustannustietoja eri puolilta maailmaa sekä huolehtii uusien tuotteiden ja ratkaisujen mallintamisesta laskentatyökaluun.

–  Sain opinnoista varmuutta tiettyihin toimintatapoihini ja toisaalta myös taitoa muuttaa jotain parempaan suuntaan, Jani analysoi. Lisäksi uuden tutkinnon kautta olen saanut myös uudenlaisen valmiuden AMK-opinnäytetöiden valvontaan ja ohjaamiseen.

Työn ja opintojen yhdistäminen ei juuri tuottanut Janille ongelmia. Luennot olivat pääosin perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Työnantaja myönsi iltapäivät vapaaksi luentoja varten ja tarjosi resursseja opinnäytetyön aikaansaamiseksi.

–  Opintoihin liittyvissä harjoitustöissä haettiin aihe usein omasta työstä tai työpaikasta. Koska tehtävissä löytyi kytkentä käytännön työelämään, oli harjoitustöitä mielekäs toteuttaa, Jani kuvailee. Eri asia olikin sitten perhe-elämän ja opintojen yhdistäminen töiden ohessa, hän naurahtaa.