Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK | SeAMK

Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK

Koulutuksen aikana perehdyt ruokaketjun yritysten toimintaympäristöön, syvennät osaamistasi ruokaketjun eri vaiheista ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana. Hankit valmiuksia kohdata uusia haasteita ja toimia alallasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä, joissa on sekä agrologi-, insinööri- että restonomitaustaisia opiskelijoita.

Lisähaussa 4.8.-11.8.2020 on haettavana:

 • Agrologi (ylempi AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK) ja
 • Restonomi (ylempi AMK) -koulutukset
 • Koulutusten valintakoe 17.8.2020

SeAMKissa parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

 • Lisähaku 4.8.-11.8.2020
 • Tutkinto: Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen / Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen / Restonomi (AMK), Ruokaketjun kehittäminen

 • Laajuus: op

 • Aloituspaikat:

 • Hakuaika: 04.08-11.08.2020

 • Valintakoe 17.08.2020

 • Opintojen aloitus: 04.09.2020

 • Lue hakufaktat

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Opinnoissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin sekä strategiseen johtamiseen.

Insinööri (ylempi AMK) – ja restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudutaan ruokatuotannon prosessien kehittämiseen. Restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa perehdyt lisäksi ravitsemusosaamiseen, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamiseen. Agrologi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudut maatilayrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tutkinto-ohjelman laajuus on agrologeilla sekä insinööreillä 60 opintopistettä ja restonomeilla 90 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyö liittyy työelämän kehittämiseen ja voit kohdentaa sen haluamallesi alueelle. Opinnäytetyön rooli on ylemmässä amk-tutkinnossa keskeinen ja sen tekeminen tai sitä tukevat opinnot aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Valinnaisissa opinnoissa voit syventää osaamistasi tarjolla olevista aiheista.

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa

Ruokaketjun kehittäminen, Insinööri ylempi AMK ja Ruokaketjun kehittäminen, Restonomi ylempi amk -tutkinnot on mahdollista SeAMKissa suorittaa työn ohessa. Pääasiassa opiskelijamme ovat valmistuneet 2 – 3 vuodessa.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Frami Kampuksella. Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan noin 4 viikon välein elokuusta toukokuun loppuun.

Lähiopetuksen lisäksi  suoritat syventäviä tehtäviä, joissa sovellat hankkimaasi tietoa.

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.