Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK

Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-koulutus on suunnattu yhteisesti agrologeille, bio- ja elintarviketekniikan insinööreille sekä restonomeille.

Koulutuksessa innovoit ja tutkit eri menetelmin ruokaketjua päämääränäsi hyödyntää laaja-alaista ymmärtämystäsi omassa työssäsi. Annamme sinulle myös valmiudet kohdata uusia haasteita ja toimia alallasi asiantuntija- ja johtotehtävissä, luotsaten menestyksellä yritystä vastuutehtävissä.

Opinnoissa liityt ruokaketjun kehittämisen uudenlaiseen osaajaryhmään jossa osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä. Niissä voi olla agrologiopiskelijoden lisäksi insinööri- ja restonomiopiskelijoita. Opit tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana.

Keväällä 2018 haettavana on Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen -koulutus.

  • Kevään 2018 yhteishaku
  • Tutkinto: Agrologi (ylempi AMK)

  • Laajuus: 60 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 20

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Opintoihin kuuluu kaikille yhteisiä perusopintoja (15 op), joissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin.

Ammatillisia syventäviä opintoja on restonomeilla 45 opintopistettä ja agrologeilla sekä insinööreillä 15 opintopistettä. Insinööri- ja restonomiopinnoissa perehdyt prosessiosaamiseen ja/tai ravitsemusosaamiseen. Pääset myös vastaamaan ruokaketjun markkinointikysymyksiin. Osaamiseen ja kysymyksiin syvennyt oman ammattikorkeakoulututkintosi ja kiinnostuksesi mukaan. Agrologin syventävissä opinnoissa paneudut erityisesti strategiseen johtamiseen ja maatilan liiketoimintaosaamiseen.

Ruokaketjun kehittämisen yksityiskohtiin ja erikoisalueisiin on aika tutustua valinnaisissa opinnoissasi. Asiantuntija- ja johtotehtävissä ensiarvoisen tärkeisiin asiakasnäkökulmaan ja laadun kehittämiseen löytyvät omat opintojaksot opetustarjonnastamme. Opinnäytetyön (30 op) kohdennat haluamallesi alueelle tai voit myös nivoa sen yhteen työtehtäviesi kanssa. Näin opinnäytetyösi on tilaisuus kehittää itsesi lisäksi myös työpaikkaasi. Sen tekeminen aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa

Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-tutkinto on mahdollista SeAMKissa suorittaa työn ohessa. Tutkinnon suorittamisen kesto riippuu siitä, kuinka suoritat opinnäyteprosessisi. Pääasiassa opiskelijamme ovat valmistuneet 1,5 – 3 vuodessa.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Frami Kampuksella. Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan. Opetus järjestetään 2 – 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun.

Lähiopetusjaksojen ulkopuolella suoritat syventäviä tehtäviä, joissa pääset soveltamaan lähiopetuksessa oppimaasi tietoa.

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.