Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK | SeAMK

Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK

Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-koulutus on suunnattu agrologeille, bio- ja elintarviketekniikan insinööreille sekä restonomeille.

Koulutuksessa perehdyt ruokaketjun eri yritysten toimintaympäristöön. Koulutuksen aikana syvennät osaamistasi ruokaketjun eri vaiheista ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana. Hankit valmiuksia kohdata uusia haasteita ja toimia alallasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä, joissa on agrologi-, insinööri- ja restonomitaustaisia opiskelijoita.

Keväällä 2018 haettavana on Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen -koulutus.

  • Kevään 2018 yhteishaku
  • Tutkinto: Agrologi (ylempi AMK)

  • Laajuus: 60 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 20

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Opinnoissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin.

Tutkinto-ohjelman laajuus on restonomeilla 90 opintopistettä ja agrologeilla sekä insinööreillä 60 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyö liittyy työelämän kehittämiseen ja voit kohdentaa sen haluamallesi alueelle. Opinnäytetyön rooli on ylemmässä amk-tutkinnossa keskeinen ja sen tekeminen tai sitä tukevat opinnot aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Agrologi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudut strategiseen johtamiseen ja maatilayrityksen toiminnan kehittämiseen.

Insinööri (ylempi AMK) – ja restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudutaan elintarviketuotannon uusiin menetelmiin, tuotekehitykseen sekä tilaus-toimitusketjun kehittämiseen. Restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa perehdyt lisäksi ravitsemukseen ja ruokaketjun kehittämiseen asiakasnäkökulmasta.

Valinnaisissa opinnoissa voit syventää osaamistasi tarjolla olevista aiheista.

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa

Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-tutkinto on mahdollista SeAMKissa suorittaa työn ohessa. Pääasiassa opiskelijamme ovat valmistuneet 2 – 3 vuodessa.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Frami Kampuksella. Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan noin 4 viikon välein elokuusta toukokuun loppuun.

Lähiopetuksen lisäksi  suoritat syventäviä tehtäviä, joissa sovellat hankkimaasi tietoa.

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.