Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK | SeAMK

Ruokaketjun kehittäminen (ylempi AMK)

Koulutuksen aikana perehdyt ruokaketjun yritysten toimintaympäristöön, syvennät osaamistasi ruokaketjun eri vaiheista ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana. Hankit valmiuksia kohdata uusia haasteita ja toimia alallasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä, joissa on sekä agrologi-, insinööri- että restonomitaustaisia opiskelijoita.

Tutkintonimikkeet ja tutkinnon laajuus:

  • Agrologi (ylempi AMK), 60 op
  • Insinööri (ylempi AMK), 60 op
  • Restonomi (ylempi AMK), 90 op

Koulutukset eivät ole haettavana kevään 2021 yhteishaussa.

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Tuoreen vuoden 2020 valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu. SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt ja parhaat palaute- ja arviointikäytännöt.

Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Opinnoissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin sekä strategiseen johtamiseen.

Insinööri (ylempi AMK) – ja restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudutaan ruokatuotannon prosessien kehittämiseen. Restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa perehdyt lisäksi ravitsemusosaamiseen, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamiseen. Agrologi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudut maatilayrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tutkinto-ohjelman laajuus on agrologeilla sekä insinööreillä 60 opintopistettä ja restonomeilla 90 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyö liittyy työelämän kehittämiseen ja voit kohdentaa sen haluamallesi alueelle. Opinnäytetyön rooli on ylemmässä amk-tutkinnossa keskeinen ja sen tekeminen tai sitä tukevat opinnot aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Valinnaisissa opinnoissa voit syventää osaamistasi tarjolla olevista aiheista.

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa

Ruokaketjun kehittäminen, Insinööri ylempi AMK ja Ruokaketjun kehittäminen, Restonomi ylempi amk -tutkinnot on mahdollista SeAMKissa suorittaa työn ohessa. Pääasiassa opiskelijamme ovat valmistuneet 2 – 3 vuodessa.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Frami Kampuksella. Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan noin 4 viikon välein elokuusta toukokuun loppuun.

Lähiopetuksen lisäksi  suoritat syventäviä tehtäviä, joissa sovellat hankkimaasi tietoa.

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.