Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK | SeAMK

Ruokaketjun kehittäminen ylempi AMK

Agrologi (ylempi AMK) -koulutuksessa perehdyt ruokaketjun eri yritysten toimintaympäristöön. Koulutuksen aikana syvennät osaamistasi ruokaketjun eri vaiheista ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana. Hankit valmiuksia kohdata uusia haasteita ja toimia alallasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Osa agrologi (ylempi AMK) -opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä, joissa on sekä agrologi-, insinööri- että restonomitaustaisia opiskelijoita.

Kevään 2018 yhteishaussa on haettavana agrologi (ylempi AMK) -koulutus.

  • Kevään 2018 lisähaku
  • Tutkinto: Agrologi (ylempi AMK)

  • Laajuus: 60 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 9

  • Hakuaika: 03.12-10.12.2018

  • Valintakoe 17.08.2018

  • Opintojen aloitus: 31.08.2018

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Opinnoissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin.

Agrologi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudut strategiseen johtamiseen ja maatilayrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tutkinto-ohjelman laajuus on agrologeilla sekä insinööreillä 60 opintopistettä ja restonomeilla 90 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyö liittyy työelämän kehittämiseen ja voit kohdentaa sen haluamallesi alueelle. Opinnäytetyön rooli on ylemmässä amk-tutkinnossa keskeinen ja sen tekeminen tai sitä tukevat opinnot aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Insinööri (ylempi AMK) – ja restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudutaan elintarviketuotannon uusiin menetelmiin, tuotekehitykseen sekä tilaus-toimitusketjun kehittämiseen. Restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa perehdyt lisäksi ravitsemukseen ja ruokaketjun kehittämiseen asiakasnäkökulmasta.

Valinnaisissa opinnoissa voit syventää osaamistasi tarjolla olevista aiheista.

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa

Ruokaketjun kehittäminen, Agrologi ylempi AMK -tutkinto on mahdollista SeAMKissa suorittaa työn ohessa. Pääasiassa opiskelijamme ovat valmistuneet 2 – 3 vuodessa.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Frami Kampuksella. Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan noin 4 viikon välein elokuusta toukokuun loppuun.

Lähiopetuksen lisäksi  suoritat syventäviä tehtäviä, joissa sovellat hankkimaasi tietoa.

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.