Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus | SeAMK.fi

Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus,
Kurikka ja Kauhava

Kiinnostaako sinua ihmisten auttaminen – opiskele sairaanhoitajaksi SeAMKissa. Me mahdollistamme sinulle tietojen ja taitojen oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi hoitotyön asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Uutuutena verkkopainotteinen opetusryhmä

SeAMKin kevään 2022 toisessa yhteishaussa hakijalla on ollut mahdollisuus hakea syksyllä 2022 alkavaan, verkkopainotteiseen opetusryhmään. Opiskelu verkkopainotteisessa sairaanhoitajakoulutuksessa edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti. Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa opiskellaan samassa tahdissa aikataulutetusti kuin päivä- tai monimuotototeutuksessa. Verkkopainotteisen monimuotototeutuksen opinnot vastaavat työmäärältään sairaanhoitajakoulutuksen vaatimuksia, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa. Lisäksi jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Tutkinto-ohjelmaan valituista opiskelijoista voidaan muodostaa oppimistiimejä. Nämä oppimistiimit mahdollistavat ohjattua yhteistyötä alueemme toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisten projektien, kehittämistöiden ja opinnäytetöiden merkeissä.

Verkkopainotteinen opiskelu

Verkkopainotteinen opiskelu monimuotototeutuksessa on aikataulutettua itsenäistä opiskelua verkossa digitaalisia alustoja hyödyntäen. Verkkopainotteinen opiskelu monimuotototeutuksessa ei ole kuitenkaan ainoastaan itsenäistä opiskelua. Opintoihin kuuluu myös mm. aikataulutettua lähiopetusta, jota on maksimissaan 8 päivää kuukaudessa riippuen eri lukukausien opetussisällöistä. Lähiopetuspäiviä ovat tiistai ja keskiviikko. Lähiopetuspäivinä opetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8-16 (satunnaisesti klo 18 asti). Lähiopetuspäivät ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen lukukauden alkua. Osa lähiopetuksesta toteutuu (max. 8 päivää kuukaudessa) Kauhavalla tai Kurikassa sekä työpajojen ja simulaatioiden osalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kampuksella moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa.

Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu myös ohjattua harjoittelua. Ohjatut harjoittelut toteutuvat kokopäiväisinä ja ohjattua harjoittelua opinnoista on noin 10 viikkoa/ lukukausi. Ensimmäisenä syyslukukautena ei ole harjoittelua. Opinnoissa on mahdollista joiltakin osin hyödyntää työn opinnollistamista, jos se esimerkiksi harjoittelujakson tavoitteiden saavuttamiseksi on mahdollista. Opinnollistamisessa on kyse opintojen ja työelämän yhdistämisestä huomioiden opintojakson oppimistavoitteet sairaanhoitajan osaamisen kehittymiseksi. Opetuskielenä on suomi.

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on toistamiseen Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2021 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMK on paras paikka opiskella. Lisäksi SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt sekä parhaat palaute- ja arviointikäytännöt ja työelämäyhteydet. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Lataa esite tästä

Koulutuspäälliköt kertovat uusista verkkopainotteisista koulutuksista

Hakeminen sairaanhoitajakoulutukseen

SeAMKin sairaanhoitajakoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Voit opiskella SeAMKissa sairaanhoitajaksi myös englanninkielisessä Bachelor of Health Care -koulutuksessa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Tutustu tarkemmin sairaanhoitajan opintoihin

Lue lisää sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmasta täältä »

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa