Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus | SeAMK.fi

Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomin työssä ihmisen omia voimavaroja vahvistetaan, ohjataan tukimuotojen ja palveluiden kentässä, sekä kehitetään palveluita ihmisten tarpeita kuunnellen. SeAMKin innostava ja monipuolinen sosionomikoulutus tarjoaa laaja-alaisen opintotarjonnan yhdistettynä ohjattuihin harjoittelujaksoihin. SeAMKin sosionomiopinnoissa ei rajauduta tiettyyn suuntautumiseen, vaan voit ohjata opintojasi painotusten, toteutustapojen ja opiskelukielen suhteen.

Sosionomin jokainen päivä on erilainen, sillä jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja ympäröivä yhteiskunta muuttuu jatkuvasti.

Uutuutena verkkopainotteinen opetusryhmä

SeAMKin kevään 2022 toisessa yhteishaussa hakijalla on ollut mahdollisuus hakea syksyllä 2022 alkavaan, verkkopainotteiseen opetusryhmään. Verkkopainotteiset opinnot ovat päiväopintoihin verrattuna aikataulullisesti joustavammat, mutta opintojen laajuus on sama. Verkko-opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa ja yhteensovittaa opinnot muuhun arkeen. 

Verkko-opetus ei ole ainoastaan itsenäistä opiskelua, vaan koulutus toteutetaan monimuotoisesti, sisältäen lähiopetusta kampuksella, aikataulutettua verkko-opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintoihin sisältyy myös työelämälähtöisiä projekteja ja toimeksiantoja, sekä useamman viikon mittaisia, ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja. Opiskelija voi hyödyntää ryhmälleen suunnattujen toteutusten lisäksi sosionomikoulutuksen kaikkea opintotarjontaa, jolloin opetus ei kaikilta osin toteudu verkossa. Täysin verkko- ja etäopiskeluna sosionomiopintoja ei SeAMKissa ole mahdollista suorittaa.

Verkkopainotteinen opiskelu

Lukuvuosi rakentuu jaksoista ja lähiopetuspäivät sijoittuvat jaksojen  alkuun ja loppuun noin seitsemän–kahdeksan viikon välein. Ensimmäisenä lukuvuotena 3–5 päiväisiä lähijaksoja on kuusi, kolme syksyllä ja kolme keväällä. Verkko-opinnot toteutuvat lähiopetusjaksojen välillä. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta, mutta valmistuminen on mahdollista nopeamminkin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Opinnot on aikataulutettu kuudelle lukukaudelle. 

Alustava aikataulu

  • Opinnot alkavat orientaatiopäivillä viikolla 35, lähiopetus Seinäjoella 
  • Syksyn lähiopetus toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan viikoilla 35, 43 ja 49 
  • Kevään lähiopetus toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan viikoilla 2, 10 ja 18 
  • 3–5 päivää kestävillä lähiopetusjaksoilla opetus tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin 

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on toistamiseen Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2021 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMK on paras paikka opiskella. Lisäksi SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt sekä parhaat palaute- ja arviointikäytännöt ja työelämäyhteydet. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Laadukas koulutus

SeAMKin sosionomikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa toiseksi parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

Lataa esite tästä

Koulutuspäälliköt kertovat uusista verkkopainotteisista koulutuksista

Hakeminen sosionomikoulutukseen

SeAMKin sosionomikoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Tutustu tarkemmin sosionomin opintoihin

Lue lisää sosionomin tutkinto-ohjelmasta täältä »

Opiskelijat kertovat opinnoistaan

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa