Kauhajoella valmistuvat tradenomit kiittävät SeAMK Maakuntakorkeakoulua koulutuksen tuomisesta lähelle | SeAMK

Kauhajoella valmistuvat tradenomit kiittävät SeAMK Maakuntakorkeakoulua koulutuksen tuomisesta lähelle

kategoria: Hakijalle
Valmistuneet - kuvituskuva

Ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli alueellisen vaikuttavuuden vahvistamisessa. Etelä-Pohjanmaalla on jo vuosia toiminut SeAMKin maakuntakorkeakoulu, jonka yksi tehtävä on edistää SeAMKin alueellista vaikuttavuutta koko maakunnassa. Yksi maakuntakorkeakoulun alueista on Suupohja, johon kuuluvat Kauhajoen kaupunki sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnat.

Maakuntakorkeakoulun tehtäviin kuuluu muiden muassa tiedon välittäminen maakunnasta SeAMKille. Välitämme tietoa esimerkiksi koulutustarpeista ja osaamisvajeista, hankeaihioista, yhteistyömahdollisuuksista ja yritysten tuotekehitystarpeista. Tuomme maakuntaan tietoa SeAMKista alueella hyödynnettäväksi. Toimimme verkostomaisesti niin, että kaikki osapuolet hyötyvät kehittämistoimenpiteistä. Yhteistyökumppaneina meillä ovat kunnat, niiden elinkeinotoimet, julkinen sektori, muut alueiden koulutusorganisaatiot ja lisäksi yrittäjien kanssa on tehty hedelmällistä yhteistyötä. Alueilla asuvien kuntalaisten kannalta suurin SeAMKin näkyvyys ja tärkein tehtävä näyttää olevan kuitenkin monimuotokoulutus.

Koulutuksen avulla virtaa alueen elinkeinoelämään

SeAMKin Maakuntakorkeakoulun yksi tehtävä on tuoda osaamista maakunnan elinkeinoelämän tarpeisiin, rikastuttaa sitä uudella tiedolla ja tuoreella näkökulmalla. Yksi ammattikorkeakoulun päätuotteista – tutkintoon johtava koulutus – rikastuttaa alueiden elinkeinoelämää, antaa uutta virtaa aikuisopiskelijoille, tuoden sitä myös työyhteisöihin.

Maakuntakorkeakoulut palvelevat nuoria, jotka pohtivat eri ammatteja ja ovat hakeutumassa korkeakouluun sekä aikuisia, jotka harkitsevat jatkokoulutuksia tai esimerkiksi ammatinvaihtoa. Tavoitteena on, että aikuisopiskelijat voisivat suorittaa opintoja tai tehdä jopa koko tutkinnon monimuotoisesti omalla kotipaikkakunnallaan.

Monen kuntalaisen pitkäaikainen haave korkeakoulututkinnon tekemisestä toteutui, kun SeAMK toi sairaanhoitajakoulutuksen Kauhajoelle. Sairaanhoitajakoulutukseen oli hakijoita miltei 17-kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Opiskelun, työssä käymisen ja perhe-elämän yhdistäminen oli mahdollista, kun opetus tuotiin omalle paikkakunnalle. Ryhmä on valmistunut joulukuussa 2017.

Nyt valmistuvat tradenomit ovat motivoituneita opiskelijoita

Kauhajoella opiskelee tradenomiryhmä, joka nyt valmistuu pk-yrittäjyyden opinnoissaan. Monimuoto-opiskelu on onnistunut mainiosti työn ohessa tältä motivoituneelta yli 20 hengen aikuisryhmältä. Samalla he ovat saaneet hienoja kokemuksia, kohottaneet itseluottamustaan, kasvattaneet verkostojaan ja saaneet käyttöönsä kokonaisen uuden ammatillisen työkalupakin, mistä löytävät välineet työelämän kasvaviin vaatimuksiin. Valmistuttuaan tradenomit ovat liiketoiminnan monipuolisia osaajia ja tuntevat erityisesti pk-yritysten toimintaympäristön ja työtehtävät.

Kauhajoen ryhmässä muutamat opiskelijat ovat valmistuneet etuajassa, koska heillä on ollut hyväksi luettuja muita opintoja. Valmistumista edeltää aina opinnäytetyö sekä kypsyyskokeen tekeminen. Kevään mittaan on käynyt muutama opiskelija kypsyyskokeessa ja olen tuossa yhteydessä haastatellut heitä. Kysyin muiden muassa, onko aikuisopiskelu vastannut heidän odotuksiaan ja mikä siinä on ollut parasta tai pahinta. Sain kuulla myös heidän työtehtävistään ja siitä, miksi he valitsivat tradenomin opinnot. Näin he vastasivat:

Kati Yli-Teevahainen kertoi, että hän lähti opiskelemaan koska koulutus tuli Kauhajoelle.

”Oikeasti sillä on suuri merkitys, että SeAMK kouluttaa alueella ja PK-yrittäjyys sopii hyvin työnkuvaani, vaikka työskentelen koulutussihteerinä, toteaa Kati ja jatkaa.

”Tradenomikoulutus päivitti hyvin osaamiseni ja vastasi odotuksiani.”

Katin mielestä opinnoissa parasta oli uuden oppiminen, tämän päivän tieto, uudet oppimismetodit, tutkinnon päivittäminen ja uudet ystäväsuhteet, joita opiskelu myös toi mukanaan. Pahinta oli taas oman ajankäytön ongelmat, koska välillä tuli ruuhkahuippuja, jotka sattuivat työ- ja yksityiselämässä huonoihin kohtiin.

Ajatuksistaan kertoo myös Petri Pääkkönen, joka toimii IT-asiantuntijana IKH Oy:ssä. Petri kertoo omasta koulutusurastaan, että hän teki yläkoulun jälkeen ammatillisen tutkinnon ja meni suoraan työelämään. Kolmikymppisenä hän kirjoitti ylioppilaaksi työn ohessa. Ja kun Kauhajoelle tuli tradenomitutkinto, hän päätti hakeutua tekemään PK yrittäjyyden tutkintoa. Petri Pääkkönen kertoo, että jos tradenomitutkinnon mahdollisuus ei olisi tullut Kauhajoelle, hän ei olisi hakeutunut muuallekaan tekemään korkeakoulututkintoa.

”Vähän odottelin ja seurasin tarjontaa, sillä tiesin että koulutusta on tuotu alueelle aiemminkin. Olen opintoihin erittäin tyytyväinen. Parasta antia oli, että opinnot avasivat silmiä ja toivat monipuolisesti tietoa pitkän työuran jälkeen”, Pääkkönen kiittää.

Karita Villamo Isojoelta opiskeli työn ohessa tradenomiksi Kauhajoen ryhmässä. Karita on viennin ja myynnin sihteeri Isojoen Saha Oy:ssä ja on voinut tehdä opiskeluun liittyviä harjoitustöitä yrityksessä. Karita antaa suuret kiitokset yrityksen taholta tulleelle kannustukselle ja joustavalle ajankäytölle, joka tuki hänen opiskeluaan.

Pk-yrittäjyys haettavana syksyn yhteishaussa

Seuraava haku pk-yrittäjyyden koulutukseen on syksyllä 2020 ja aloituspaikkana Seinäjoki.

”Uusi pk-yrittäjyyden ryhmä aloittaa tammikuussa 2021 ja mahdollistaa joustavan opiskelun monimuotoisesti ns. flipped classroom eli käänteinen luokkahuone -ajatuksen kautta. Tässä mallissa opiskelu ennen lähijaksoa tapahtuu verkossa tehtäviä tehden. Lähijaksojen (kerran kuussa lauantai) aikana voidaan hyvin vuorovaikutteisesti käydä läpi tehtäviä ja mahdollisia kohdattuja ongelmia. Opiskelijat jaetaan myös pienryhmiin asuinpaikkakuntien mukaan ja he voivat suorittaa vaihtoehtoisesti tehtäviä myös opintopiiritoiminnan kautta ja tavata esimerkiksi oman maakuntakorkeakoulun tiloissa”, opinto-ohjaaja Johanna Koivula kertoo.

Teksti:

Pirjo-Leena Ketola
korkeakouluasiamies
pirjo-leena.ketola@seamk.fi
+358406807194