OmaSp, Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöt lahjoittavat 100 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoululle | SeAMK

OmaSp, Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöt lahjoittavat 100 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoululle

SeAMK vastaanottaa OmaSp:n lahjoitusta
Rehtori Tapio Varmola ja vararehtori Elina Varamäki vastaanottavat OmaSp:n lahjoitusta Oma Säästöpankki Oyj:n varatoimitusjohtaja Pasi Turtiolta, Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Reinikalta ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Simo Haarajärveltä

Oma Säästöpankki sekä Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöt lahjoittavat 100 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoululle perjantaina 1.6.2018. Rahalahjoitus toteutuu nyt ensimmäistä kertaa.

Oma Säästöpankilla ja Seinäjoen ammattikorkeakoululla on jo entisestään tiivistä yhteistyötä. Siitä osoituksena on tänä vuonna allekirjoitettu kumppanuussopimus sekä erilaiset yhteistyöhankkeet, kuten mentorointihanke ja innovaatioviikko. Lisäksi pankissa on vuosittain Seinäjoen ammattikorkeakoulusta
noin 10 opiskelijaharjoittelijaa ja tarve olisi suurempi.

Oma Säästöpankin varatoimitusjohtaja ja asiakasliiketoiminnan johtaja Pasi Turtio pitää yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa tärkeänä ja arvokkaana:

Koulutuksella voimme turvata osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kasvuyrityksille, kuten Oma Säästöpankille.
On ensiarvoisen tärkeää, että Etelä-Pohjanmaa on houkutteleva myös jatkossa yrityksille ja yrittäjille. Siihen vaikuttaa merkittävästi alueen koulutuksen tarjonta. Koulutuksen säilymistä voimme omalta osaltamme tukea tällä rahalahjoituksella, jonka teemme ilolla. Ajatuksena on, että voimme myös tällä yhteistyöllä tukea nuorten aikuisten osaamista säästäväisyydestä. Säästäväisyys on hyve – siitä alkaa vaurastuminen!

”Säätiöiden tärkeimpiä päämääriä ovat koulutuksen, taloudellisen kasvatuksen sekä työelämätaitojen kehittäminen omalla toimialueellaan. Pankilla ja ammattikorkeakoululla on jo monipuolista yhteistyötä. Toivomme kuitenkin, että lahjoitus entisestään tiivistäisi ja sitouttaisi yhteistä tekemistä ja käytännössä
näkyisi esim. tutkimusyhteistyönä tai kesätyö- ja harjoittelupaikkojen lisääntymisenä. Kasvava OmaSp ja maakunta tarvitsevat menestyäkseen tulevaisuuden tekijöitä. Siinä Seinäjoen ammattikorkeakoulu on alueellisena kouluttajana avainasemassa”, viestivät Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja
Aino Reinikka ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Simo Haarajärvi.

“Olemme hyvin kiitollisia OmaSp:n sekä Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöiden merkittävästä lahjoitussummasta. Tuntuu erittäin hyvältä, kun alueen korkeakoulua tuetaan näin vahvasti. Pyrimme näiden lahjoitusten turvin entistä paremmin täyttämään elinkeinoelämän tarpeet”, kiittelee Seinäjoen
ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.

Lisätietoja antavat:

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö
hallituksen puheenjohtaja Simo Haarajärvi, puh. 040 0796557

Töysän Säästöpankkisäätiö
hallituksen puheenjohtaja Aino Reinikka, puh. 040 0425853

Oma Säästöpankki Oyj
varatoimitusjohtaja Pasi Turtio, puh. 040 4845559
viestintäjohtaja Minna Sillanpää, puh. 050 66592

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
rehtori Tapio Varmola, puh. 040 8304100

Oma Säästöpankki Oyj, Suomen suurin säästöpankki, on aidosti suomalainen valtakunnallinen pankki, jossa päätökset tehdään paikallisesti.
Asiakkaillemme tarjoamme paikkakunnan parasta pankkipalvelua konttoreissa ja digitaalisissa palvelukanavissa. Lupaamme pitää pankin
vakavaraisuuden erinomaisella tasolla ja toimialan parhaimmistoon kuuluvan kannattavuuden korkeana. Hyvän tuloksen palautamme asiakaitamme
lähellä oleville yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin omistajiemme, seitsemän säästöpankkisäätiön ja kahden Oma osuuskunnan, kautta.
Ne tukevat myös vaikutusalueidemme, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan
ja Satakunnan hyvinvointia, taloutta ja elinvoimaisuutta. Lähellä ja läsnä omasp.fi

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi
SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia. SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita.
Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.
Visio 2020: Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle