Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op | SeAMK

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

 

Opintojen rakenne ja toteutus

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Ajankohta

Opiskelu jakautuu syyslukukaudelle 2022 – kevätlukukaudelle 2023. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampuksella.

Koulutus käynnistyy syyskuussa. Koulutuksen kontaktiopetus toteutetaan seuraavasti (alustava aikataulu):

 • 12.9.2022 (koulutuksen aloitus)
 • 13.9.2022
 • 24.10.2022
 • 14.11.2022
 • 15.11.2022
 • 12.12.2022
 • 16.1.2023
 • 17.1.2023
 • 13.2.2023
 • 13.3.2023
 • 24.4.2023
 • 29.5.2023 (koulutuksen päättäminen)

Erikoistumiskoulutuksen hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %).

Hakuaika ja valintaperusteet

Hakuaika syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen on 1.3.2022-15.5.2022. Hakulomake julkaistaan tällä sivustolla ennen hakuajan alkamista.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutukseen hakeutuvat henkilöt laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Tarkemmat valintakriteeri julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka annettuun määräaikaan mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.