Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet sekä myös asiakkaiden tukemisen muodot monimuotoistuvat koko ajan. Asiakkaalle monisäikeisessä palvelujärjestelmässä toimiminen on kuitenkin hankalaa, joten monimuotoisen asiakas- ja palveluohjausosaamisen tarve kasvaa. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumisopinnoissa voit syventää osaamistasi asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijana. Erikoistumisopinnoissa laajennat osaamistasi palveluohjauksen moninaistuvista käytänteistä, työmuodoista ja menetelmistä. Lisäät omaa ammatillista osaamistasi palveluohjauksen kehittäjänä siten, että asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan mahdollisimman laaja-alaisesti ja niihin löydetään toimivia ja yksilöllisiä ratkaisuja. Opit kehittämään omaa työtäsi ja saat välineitä kehittää asiakas- ja palveluohjauksen toimintakäytäntöjä myös alueellisesti tai organisaatiotasolla.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakeminen ei vaadi työsuhdetta.

Tavoitteet ja sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle).

Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras-joulukuussa 2020. Koulutukseen kuuluu noin yhdestä kahteen lähipäivää kuukaudessa. Lähiopetuksen tarkat päivämäärät tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.

Paikkakunnat

SeAMK  toteuttaa koulutuksen Seinäjoella.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämän avustuksen vuoksi.

Valintaperusteet

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen kysymysten perusteella.

Hakeminen

Hakuaika:

Hakulomake julkaistaan tällä sivulla hakuaikana

  • Hakuaika 1.–31.10.2019
  • Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019
  • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä

 

 

 

Lisätietoa koulutuksesta

Marja-Liisa Saariaho

Lehtori

Marja-Liisa.Saariaho(a)seamk.fi

+358408680118

Katariina Perttula

Lehtori

Katariina.Perttula(a)seamk.fi

+358408302153