Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) | SeAMK.fi

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet sekä myös asiakkaiden tukemisen muodot monimuotoistuvat koko ajan. Asiakkaalle monisäikeisessä palvelujärjestelmässä toimiminen on kuitenkin hankalaa, joten monimuotoisen asiakas- ja palveluohjausosaamisen tarve kasvaa. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumisopinnoissa voit syventää osaamistasi asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijana. Erikoistumisopinnoissa laajennat osaamistasi palveluohjauksen moninaistuvista käytänteistä, työmuodoista ja menetelmistä. Lisäät omaa ammatillista osaamistasi palveluohjauksen kehittäjänä siten, että asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan mahdollisimman laaja-alaisesti ja niihin löydetään toimivia ja yksilöllisiä ratkaisuja. Opit kehittämään omaa työtäsi ja saat välineitä kehittää asiakas- ja palveluohjauksen toimintakäytäntöjä myös alueellisesti tai organisaatiotasolla.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakeminen ei vaadi työsuhdetta.

Tavoitteet ja sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle).

Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras-joulukuussa 2020. Koulutukseen kuuluu noin yhdestä kahteen lähipäivää kuukaudessa.

Lähiopetusjaksot ovat 16.-17.1.2020, 12.-13.3.2020, 7.-8.5.2020, 3.-4.9.2020, 15.-16.10.2020 ja 26.11.2020.

Paikkakunnat

SeAMK  toteuttaa koulutuksen Seinäjoella.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämän avustuksen vuoksi.

Valintaperusteet

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voivat hakea Sosiaali- ja terveysalan (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakukelpoisia ovat myös ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet (esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, EI lähihoitaja), joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Lisäksi edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen kysymysten perusteella.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake Opintopolussa

  • Hakuaika 1.–31.10.2019
  • Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019
  • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä

Lisätietoa koulutuksesta

Silmälasipäinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Marja-Liisa Saariaho

Lehtori

sähköposti

Marja-Liisa.Saariaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408680118

SeAMK placeholder kuva

Katariina Perttula

Lehtori

sähköposti

Katariina.Perttula(a)seamk.fi

puhelin

+358408302153